Alföldy Jenő

Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

1939-ben született Budapesten. Szülei Alföldy Jenő és Halmi Kornélia. 1957-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. A középiskolai tanulmányok után az MTI Fotóosztályára ment fotós tanulónak, ahol a kétéves képzés végén 1960-ban szakvizsgát tett. 1963-ban felvették az ELTE Bölcsészkarára magyar nyelv és irodalom szakra. 1969-ben diplomázott, és még abban az évben az Élet és Irodalom munkatársa lett. Kétéves újságírói képzést követően 1975-től 1991-ig a versrovat vezetője lett. 1979-ben az Új Tükör vers- és prózarovat vezetője. 1986-tól 1988-ig a Magvető Kiadó főszerkesztőjeként dolgozott, de az írás iránti vágy miatt két évvel később, 1988-ban visszatért az Élet és Irodalomhoz, 1989-tól főszerkesztő-helyettes. 1989-1992 között A hónap versei című TV-műsor szerkesztője volt.
1991-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Társadalomtudományi Szerkesztőségének főszerkesztője lett tíz évig. A nagysikerű Alföldy irodalomkönyv-sorozat ezt követően közel három év alatt készült el, melyet 1996-ban adtak ki először. 2001 óta nyugdíjasként gondozza az általános iskola felső tagozatos diákjainak szóló irodalomkönyveket. Kecskeméten él.
A Digitális Irodalmi Akadémia Kálnoky László-szakértője volt 2001-től 2009-ig.
1998-ban vette feleségül Dobozi Esztert, József Attila-díjas (2010) költőnőt. Két gyermeke van: Gyöngyi (1960) és Gábor (1975).  

Elismerései:  
Szocialista Kultúráért (1976)
Minisztériumi Nívódíj (1979)
József Attila-díj (1984)
SZOT-díj (1985)
Tekintet-díj (2004)
Tankönyvesek Országos Szövetsége érdemes tankönyvíró cím (2007)
Arany János-díj (2014)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2015)  

Önálló kötetei:
Kálnoky László (1977)

Élménybeszámoló : Költők a hetvenes években (1983)
Vérző zászlók : Benjámin László költészetéről (1986)
Visszhang (1986)Rend a homályban : Kalandozás a mai magyar lírában (1989)
Irodalmi fogalomtár : A-Z (1992, 1993, 1994, 1997)
Koppintások : Irodalmi paródiák és utánzatok (1992)
Irodalom a tizenhárom éves diákoknak (1994, 1996)
Versek és elemzések a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak : [tanári kézikönyv] (1995)
Olvasmánynapló Mark Twain Koldus és királyfi című regényéhez (1997)
Példázatok : Csanádi Imre költői világa (1997)
Halandó kézzel halhatatlanul : elemzések és tanulmányok Illyés Gyula verseiről (2003)
Arany öntudat : József Attila tanulmányok (2005)
„Egy szenvedély margójára” : ötvenöt műelemzés (2005)
Irodalom 7. (2005)
Irodalom 8. (2005)
Irodalom 5. (2006)
Irodalom 6. (2006)
Templomépítők : költők, könyvek, versek (2006)
Csanádi Imre költői világa (2009) 
[1], Pályakép  [2], Huszonöt verselemzésIgézet és magyarázat : irodalomkritikák, esszék, pályaképek (2012)
A Hívó Hang : bevezetés Tornai József világába (2013)
Két költő : tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról (2014)

Tornai József (2016)

A leírástól a látomásig : szemlézés négy nemzedék költőiről (2018)


Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból, kritikáiból:

Álom a jövő század irodalmáról. – In: Forrás. – 32. évf. (2000. jún.), p. 76-78. Teljes szöveg

Klasszikusok hiteles arcvonásai : Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális. – In: Forrás. – 33. évf. 5. sz. (2001. máj.), p.103-110. Teljes szöveg Buda Ferenc világa. – In: Forrás. – 33. évf. 11. sz. (2001. nov.), p. 70-72. Teljes szöveg

Legfőbb valónk verse : Nagy László: Hegyi beszéd. – In: Hitel. – 15. évf. 7. sz. (2002. júl.), p. 100-104. Teljes szöveg

Vizsgálat az „örök dolgok” ügyében : Illyés Gyula hét verséről. – In: Kortárs. – 46. évf. 11. sz. (2002. nov.), p. 30-33. Teljes szöveg

Verszenére váltott festészet : Csanádi Imre: Mária és Erzsébet. – In: Kortárs. – 47. évf. 3. sz. (2003. márc.), p. 84-91. Teljes szöveg

Ördögharapást szőrivel – de kell a tömjén is. – In: Kortárs. – 47. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 89-95. Teljes szöveg

Templom és erős vár. – In: Hitel. – 17. évf. 4. sz. (2004. ápr.), p. 98-104. Teljes szöveg

A rejtjelek feloldása. – In: Polisz. – 83. (2005. ápr.), p. 7-18. Teljes szöveg

Ártalom és üdvösség : a fölöslegességről. – In: Forrás. – 37. évf. 7-8. sz. (2005. júl. – aug.), p. 17 – 24. Teljes szöveg

Új érzékenység a hetvenes években : Csoóri Sándor: Sirályvonal. – In: Kortárs. – 50. évf. 1. sz. (2006), p. 66-71. Teljes szöveg

1956 forradalma és a költészet. – In: Könyvhét. – 10. évf. 19/20. sz. (2006. okt.), p. 430-431. Teljes szöveg

Teljes égbolt a szűkebb haza fölött : Lázár Ervin írói világa. – In: Hitel. – 20. évf. 5. sz. (2007. máj.), p. 95-113. Teljes szöveg

Tények és próféciák : Mezei András: Hármaskönyv. – In: Hitel. – 20. évf. 8. sz. (2007. aug.), p. 118-123. Teljes szöveg

Helyzetértékelés rosszkedvünk telén. – In: Hitel. – 21. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 52-57. Teljes szöveg

Ahogy a csillag megy az égen : Lázár Ervin: Napló. – In: Forrás. – 40. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 125-128. Teljes szöveg

Élet fája, lét fájdalma : Nádas Péter: Saját halál. – In: Új forrás. – 40. évf. 8. sz. (2008. okt.), p. 42-47. Teljes szöveg

Rendhagyó magyaróra. – In: Hitel. – 22. évf. 2. sz. (2009. febr.), p. 82-85. Teljes szöveg

„Mert az maga tűz” : Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. – In: Tiszatáj. – 63. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. [95.]-103. Teljes szöveg

Krónikás ének a forradalomról : Csanádi Imre: Az 56-os évre. – In: Kortárs. – 53. évf. 4. sz. (2009), p. 93-104. Teljes szöveg

Kérdőjelek a polgárosodáshoz. – In: Hitel. – 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 10-15. Teljes szöveg

Rónay György öröksége. – In: Kortárs. – 53. évf. 9. sz. (2009), p. 93-103. Teljes szöveg

Húsz író, húsz kritikus : Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról. – In: Magyar napló. – 21. évf. 11. sz. (2009. nov.), p. 65-69. Teljes szöveg

A modern Petőfi. – In: Forrás. – 42. évf. 1. sz. (2010. jan.), p. 48-54. = Az év esszéi. – Budapest : Magyar Napló, 2011. – p. 58-64. Teljes szöveg

Küzdőtársunk, a költő : Csoóri Sándor nyolcvanadik születésnapjára. – In: Kortárs. – 54. évf. 2. sz. (2010), p. 1-8. Teljes szöveg

A tragikus költő. – In: Szépirodalmi figyelő. – U. f., 9. évf. 2. sz. (2010), p. [46.]-54. Teljes szöveg

Az író-kritikus : Ács Margit köszöntése. – In: Kortárs. – 55. évf. 5. sz. (2011), p. 69-73. Teljes szöveg

Kétpólusú költészet : Bevezető Tornai József költő világába. – In: Hitel. – 24. évf. 7. sz. (2011. júl.), 99-111. Teljes szöveg

Egy kard mint művészi remeklés : Buda Ferenc hetvenötödik születésnapjára. – In: Forrás. – 43. évf. 11. sz. (2011. nov.), p. 34-40. Teljes szöveg

Való világ – vagy igaz világ?. – In: Hitel. – 25. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 134-140. Teljes szöveg

Könyv tizennyolc éven felülieknek : Szappanos Gábor: A királynő mélyén. – In: Hitel. – 25. évf. 4. sz. (2012. ápr.), p. 123-126. Teljes szöveg

A negyedik csillag : Tornai József: Csillaganyám, csillagapám. – In: Hitel. – 25. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 108-115. Teljes szöveg
Költészet és valóság a hatvanas években. –  In: Magyar napló. . – 25. évf. 4. sz. (2013. ápr. ), p. 51-54. Teljes szöveg
Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről : irodalomértésünk és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyei.- In: Hitel. – 28. évf. 3. sz. (2015. márc.), p. 116-118. Teljes szöveg
„Csitíthatatlan halott” : Csoóri Sándor költőszerepéről. – In: Hitel. – 30. évf. 9. sz. (2017. szept. ), p. 105-110. Teljes szöveg

További cikkek, tanulmányok az OLIB katalógusban

Közreműködésével megjelent kötetek:
Versek a zsebben / [írta Ratkó József … et al.] (1978)
[Válogatta és szerkesztette.]
Gurul a pénz : Novellák / Karinthy Frigyes (1983) [Válogatta, szerkesztette és az utószót írta.]
Szép versek 1987 (1988) [Összeállította.]
Szép versek 1988 (1989) [Összeállította.]
Szép versek 1989 (1990) [Összeállította.]
Szép versek 1990 (1991) [Összeállította.]
Arany és Petőfi levelezése prózában, versben (1995) [Összeáll. és az előaszót írta.]
Egy pontosvessző térdkalácsa : válogatás a költő humoros verseiből (1996) [Utószót írta.]
Menekülő szív : Kálnoky László emlékezete (2000) [Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
Vallomások Németh Lászlóról : Mezőszilas 1986 (2002) [Szerkesztette.]
„Haza a magasban” : Magyar nemzetismeret (2003)Másodvirágzó : Csanádi Imre emlékezete (2004) [Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
Tűzből mentett hegedű : válogatott versek / Zelk Zoltán, Benjámin László, Csanádi Imre… (2004) [Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta.]
Hajnali káprázat : válogatott versek, 1936-1988 / Csanádi Imre (2005) [Szerkesztette.]
Ady Endre válogatott versei (2006) [Válogatta.]
Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből (2011) [Szerkesztette és a bevezetőt írta.]

Ajánló a hozzá szóló írásokból:

Alföldy Jenő köszöntése / Szekér Endre. – In: Köztér. – 2. évf. 7. sz. (1999. júl.), p. 11.  
Alföldy Jenő hetven : [Vers] / Pintér Lajos. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Egy régi „Csokonai-versem”-re Jenőnek : Emlékszel? / Tandori Dezső. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [45.]  
Elégia derengő fényben : [Vers] / Lászlóffy Csaba. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Előlelt töredék : [Vers] / Tamás Menyhért. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Egy templomépítőhöz : Alföldy Jenő születésnapi köszöntése / Ágh István. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. 44.  
Zsivjó! : Alföldy Jenő hetvenedik születésnapjára / Tőzsér Árpád. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Családi kör : [Vers] / Szakolczay Lajos. – In: Tiszatáj. – 63. évf. 7. sz. (2009. júl.), p. 13-16. Teljes szöveg
Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodás : Alföldy Jenőnek / Bárány László. – In: Kortárs. – 54. évf. 7/8. sz. (2010), p. 99-107. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, interjúk, kritikák, egyéb írások:

A 2004. év Tekintet-díját Alföldy Jenő kapta. – In: Tekintet. – 18. évf. 1. sz. (2005), p. 2.  
Az érték megmarad : Bemutatták Alföldy Jenő József Attila-tanulmánykötetét / Pósa Zoltán. – In: Magyar nemzet. – 68. évf. 94. sz. (2005. ápr. 8. péntek), p. 15.
Szakmaiság és ismeretterjesztés : Alföldy Jenő: Arany öntudat – József Attila-tanulmányok / Vasy Géza. – In: Kortárs. – 50. évf. 4. sz. (2006), p. 102 – 107. Teljes szöveg
Az értelmezés mint szegély : Alföldy Jenő: „Egy szenvedély margójára” / Fodor Miklós. – In: Kortárs. – 50. évf. 9. sz. (2006), p. 78-80. Teljes szöveg
Félretolt hegyek : Alföldy Jenő a rendszerváltozás hibáiról, a baloldaliságról és az aszimetrikus templomokról. – In: Magyar nemzet. – 70. évf. 5. sz. (2007. jan. 6. szombat), Hétvégi magazin mell., p. 23. Teljes szöveg
Mindnyájunk lelki épségéért : Alföldy Jenő: Templomépítők / Papp Endre. – In: Hitel. – 20. évf. 1. sz. (2007. jan.), p. 120-125. Teljes szöveg
Nem jő Vergilius : A hetvenéves Alföldy Jenőnek / Baranyi Ferenc. – In: Tekintet. – 22. évf. 3. sz. (2009. máj.-jún.), p. 21.  
Az önvédelem mintája : Alföldy Jenő : Csanádi Imre költői világa; Huszonöt verselemzés Csanádi Imre költészetéből / Papp Endre. – In: Hitel. – 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 118-122. Teljes szöveg
Ellenállhatatlan ellenállás : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Csontos János. – In: Magyar napló. – 21. évf. 9. sz. (2009. szept.), p. 27-37. Teljes szöveg
Egy „érdemes tankönyvíró” : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Jáki László. – In: Könyv és nevelés. – 12. évf. 2. sz. (2010), p. 56-63. Teljes szöveg
„igyekszem állást foglalni”: Alföldy Jenő, a kritikus / Pienták Attila. – In: Lyukasóra. – 20. évf. 1. sz. (2011), p. 45-46.  
Vackorfa az éden közepén : [Alföldy Jenő: A megszenvedett éden] / Erős Kinga. – In: Szépirodalmi figyelő. – U.f., 10. évf. 1. sz. (2011), p. 54-58. Teljes szöveg
Az irodalmár hivatása : Alföldy Jenő: A megszenvedett Éden / Vasy Géza. – In: Kortárs. – 56. évf. 2. sz. (2012), p. 102-104. Teljes szöveg

További róla szóló cikkek az OLIB katalógusban
Elektronikus dokumentum:
Irodalom [elektronikus dok. ] / [alkotói Alföldy Jenő… et al.]. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998

Megszakítás