Virtuális emlékkiállítás Sántha György (1888–1974) költő születésének 135. évfordulójára

Sántha György

Sántha György (Kecskemét, 1888. ápr. 6. – Kecskemét, 1974. febr. 18.): költő.

Hivatalosan Kecskeméten, valójában azonban – az akkor Kecskeméthez tartozó – Köncsögpusztán látta meg a napvilágot 1888 április 6-én. Születési dátumát a lexikonok és más életrajzok általában április 4-re teszik, de – amint azt a korabeli anyakönyv alább látható kivonata igazolja – valójában április 6-án született. Szülei Sántha Gábor egykori földbirtokos és Fazekas Vilma voltak, akik hat testvérével együtt nevelték Györgyöt, közismert nevén Gyurkát.

Sántha György már 6 évesen Kecskemétre került elemi iskolába, szülei azonban csak évekkel később költöztek be a városba, ahol a Klapka utcában laktak. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál végezte kiváló eredménnyel. 1905-ben tett érettségi vizsgát. Gimnáziumi évei alatt több irodalmi pályázaton is sikerrel szerepelt.

Az egyetemet Budapesten, Bernben, Párizsban és Berlinben végezte, filozófiából doktorált, disszertációját Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) német író munkásságából írta, Lenz, mint drámaíró címmel írta, mely 1909-ben nyomtatásban is megjelent.

1910–ben előbb helyettes, majd rendes tanárként Kiskunfélegyházán kezdett tanítani, ám hamarosan szabadságot kért, hogy párizsi Sorbonne-on tanulhasson tovább. 1912-ben hazatérve megnősült: Sikari Kovács Mihály földbirtokos leányát, Margitot vette feleségül. Házasságukböl négy gyermek, három fiú és egy lány született. Apósa révén került tulajdonukba a jakabszállási birtok, mely később baráti irodalmi és egyházi összejövetelek helyszíne lett.

1912-től folytatta tanári pályáját Kiskunfélegyházán, ahonnan 1920-ban került a kecskeméti reáliskolába (utóbb: Katona József Gimnázium), ahol 1942-ig, korkedvezményes tanított magyar, német és francia nyelvet. Jóllehet meghívták Pestszentlőrincre iskolaigazgatónak, de semmiképpen nem akarta elhagyni Kecskemétet, ezért választotta inkább az idő előtti nyugdíjba vonulást.

Kiskunfélegyházi éveiben, 1915 jelent meg Kecskeméten első verses kötete A bánat harangzúgásában címmel.

Bekapcsolódott Kecskemét irodalmi és közéletébe is. A kecskeméti Katona József Társaság főtitkára, majd ügyvezető elnöke. Az általa rendezett irodalmi estéken Sinka István, Szabó Pál, Féja Géza, Tamási Áron, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László léptek fel. Közülük többekkel levelezésbe, baráti kapcsolatba került. Sántha maga is a népi írók köréhez tartozott, versei A Hétben, a Nyugatban, a Kelet Népében jelentek meg.

Életében a fent említett első köteten kívül csak két további könyve jelent meg: a Toronyőr című 1930-ban, az Arany homokon, nomád felhők alatt pedig 1935-ben. Ez utóbbi könyv címből ered a kecskeméti tájra máig is használt Aranyhomok kifejezés.

Ezt követően hosszabb hallgatás után az 1950-es évektől főként biblikus verseket írt, melyek életében nem jelenhettek meg. Sántha György római katolikus családban született, de hitét – mely nyugdíjas éveiben vált számára különösen fontossá – felesége révén evangélikusként gyakorolta. Nagy hatást tett rá Veöreös Imre evangélikus lelkész kecskeméti szolgálata, akivel élete végéig jó barátságot ápolt. Érdekesség, hogy Veöreös 1998-ban Sántha 1935-ben megjelent kötetével azonos címen, Aranyhomokon, nomád felhők alatt címen adta ki kecskeméti éveiről (1953–58) szóló emékiratiratát, melyben külön fejezetet szentelt költő barátjának.

Sántha György életének 86. évében, 1974. február 18-án hunyt el Kecskeméten. Emlékét családja mellett a kecskeméti evangélikus gyülekezet és a Sántha György Emlékkör ápolja.

Források:
Magyar életrajzi lexikon
Dr. Sántha György középiskolai tanár, költő munkássága. In: Jakabszállási értéktár
Varga Mihály: Sántha György élete és munkássága : rövid pályakép

Virtuális kiállításunkban a Sántha-család gyűjteményéből származó fotókat, cikkeket, valamint verseket közlünk. A versek párhuzamosan kéziratban és nyomtatott változatban is olvashatók. A nyomtatott szövegnél a kötetben megjelent változatot közöljük, mely bizonyos esetekben eltér a fennmaradt kézirattól.

A Sántha György életművét digitális formában tartalmazó DVD-ROM, amelyből kiállításunk anyagát válogattuk a család engedélyével, könyvtárunk helyismereti gyűjteményében tekinthető meg.

Anyakönyvi kivonat
Kivonat a Kecskeméti Főplébánia anyakönyvéből, mely igazolja, hogy Sántha György 1888. április 6-án született.
Lenz, mint drámaíró, 1909
Sántha György doktori disszertációja, 1909
Holló László festménye
Holló László festménye Sántha Györgyről, 1911
Sántha György, 1911
Sántha György, 1911
Sántha György, 1912
1912-ben
A bánat harangzúgásában, 1915
Sántha első, 1915-ben megjelent kötetének borítója
Örökélet

ÖRÖKÉLET

Szerelmünk elfogy, mint az őszi hold.
A világkerten elhervadnak a rózsák,
Miket illatos árnyékkal locsolt
Egy méla kertész, a Mulandóság

Egyszer a csillagok leesnek mind,
És uj világok hirét hozzák a nap-pósták.
Egyszer két bölcső ismét összering,
S felölti uj arcát a valóság.

Egyszer majd megint kinyilik szemem
És csodálkozom: ez Budapest, ez Páris…
Fekete fürtök közé leng kezem,
Mig elillan a tavasz, a nyár is.

S mig elmém jár hervadó virágon,
Egyszer elfelejti a szivem magát is:
De Te élsz – s érted vissza kell járnom
– Sub specie aeternitatis.

(Megjelent: A bánat harangzúgásában c. kötetben, 1915)

Hazagondolás

HAZAGONDOLÁS

Együtt fogunk ülni, mint a mult nyáron:
Szivedhez tartva féltőn, szorosan
A fejem, melyben messzi tündérálom,
Páris dereng visszaálmodottan.

A fáról, mely súgta első álmaink,
Halkan hull álmos, kisvárosi csend;
Lelkemben tünt lombok hivó árnya ring:
Falu, kert, utca, zöld ablak izent,

Látom szemeid s bennük a rónákat.
Érzem öled, puhaselyem vánkost,
Melyre orgonafürtként hajtom fáradt
Fejemet, a mámorral virágost.

És hallom:: bánatos, búgó gerleszók
Szállnak le rám, mint szelid madarak,
Egy hazaváró, titkos, enyhe csók – –
Gyerünk, tollászkodj hattyúm: akarat!

(Megjelent: A bánat harangzúgásában c. kötetben, 1915)

Vadászat, 1930
Vadászatra készülve, 1930-ban
Jakabszálláson, 1930-as évek
Beszélgetés Jakabszálláson, 1930-as évek
Toronyőr, 1930
Toronyőr, 1930
A percek hídján

A PERCEK HIDJÁN

Lehet: a bánat furcsa kámzsa,
S ha kacagok, arcom torz és gyűrött.
Lehet: nem tetszem senkinek sem,
De majd egy álomban megszépülök.

Lehet: a lelkem álomfolyó,
S aranygondolák a gondolatok;
S valamikor egy nyirkos estnek
Tengerébe beletorkolhatok.

Most itt állok a percek hídján…
Nézők tolongnak, jönnek, várnak;
Hajók tülkölnek – s cseng a szívem,
Csengettyűje egy kis állomásnak.

Várok – tán jő az én hajóm is…
Messze az ég már füstjétől szürke.
Elindulok s az éjszakába
Belefúl bánatom búgó kürtje.

Aki meghallja, összerezzen,
Riadt szíve a végtelenbe száll…-
Valaki jön s meleg szemekkel
A hídon szépen a helyemre áll.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Esti szonett

ESTI SZONETT

Hozzád jövök most Óperenciákon
Túlról a meghitt, honi, kék öbölbe.
Szerelemnél nincsen jobb e világon:
Maradhatnék bár nálad mindörökre.

Melléd ülök s fejem öledbe lankad
Fáradttompán, mint hant a sírgödörbe.
oly mély-e hát öled, mint ott az ablak,
Mely csillagokkal van elfüggönyözve.

Oly méy-e ágyad s csókja ajkaidnak,
Hogy nem csap meg komor koporsóillat?
Van-e szivemre tiszta balzsamod?

Úgy érzem néha, mintha fent utazva
Törött gépem szédítően zuhanna:
Szellem vagyok már – és szivem halott.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Csoportkép, 1934
Baráti csoportkép, 1934
Kellett a kezed

KELLETT A KEZED

Kellett virágos gyeplőnek kezed,
Kellett meleg, bújósdis puha szód,
Hogy símogasson hűen, gyermeteg;
Kellett homlokom hűteni szád,
Elringató dal, angyaltiszta csók,
Hogy szerteűzze lelkem viharát.

Kellettél, mintahogy kell a kenyér,
Krisztus csodájához kellett a bor.
Kellett szerelmed, a csodafehér;
S hited, ha minden naphomályba hull;
Kellettél legtisztább örömadón:
Hogy gyermeket szülj nékem – vigaszul.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Sampo

SAMPO

Hová folyik e széles Amazon?
De hisz’ ez a folyó meg parttalan:
Folyik a Part is. – S célt nem ér hajóm.

A Rákba tértünk ime hangtalan
Oroszlán, Szűz jönnek s a Mérlegen
Átbillenünk az őszbe. Hasztalan.

Futunk, futunk; sodor a végzetem.
A fák susognak, a veranda ring:
Jól ülsz-e, Kedves, a födélzeten?

Pár perc emléke olykor ránk kacsint,
Mint szőke csillag nyári éj megül
S megyünk tovább, halálos rozmaring.

De hol a vég? A titkos, kényszerű
Út célja? Hol fogunk megállni?
Ne kérdd: a mindenség nem ésszerű.

Ládd, a sötét Menny csillagszárnyai
Miként forognak, mint a csoda Csend
Vitorlái. – És rajtuk még egy csepp

Szél sem vesz el: se lelkünk álmai.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Kenyérszegéskor

KENYÉRSZEGÉSKOR

Még sohse láttalak ilyen szépnek
ilyen párás csillagtestűnek
ilyen földbőlvalónak
és Napba visszakívánkozónak,
mint most
öledben a friss rozskenyérrel,
amint szorítod átszellemülten
ötfiadszítta melleidhez,
hogy aztán mély sóhajtással megáldva
s új gyümölcsök vérére éhes késsel
keresztet vetve rája,
megszegd és szétoszd szelíden.

Mintha gondtalan égbolt alatt
agarászott halott apád emlékével
kemény rögtúró ősök lelke
birkózna benned,
sötét hajad lobogó villanyában
valami fojtott bánat,
s a barna kenyér meggyúlt illatának
szelíd keserűsége szálldos
álmos lombokon, tüzes égen
és terített asztalon.

És hallgatom az átváltozott földnek
belémszűrődő harci dallamát,
melyet végtelen drótok
láthatatlan huzalain
ritmusra löknek szívembe
a nyári munka örömlázában
tomboló boldog elektrónok.

(Megjelent: Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935)

Barátok Jakabszálláson 1938-ban
Barátok kirándulása Jakabszálláson 1938-ban
Sántha György 1939-ben
Sántha György 1939-ben
Az 1940-es években
Kampis János festőművész és neje Sántha György és felesége, valamint lányuk, Sántha Marica társaságában, a kúria kertjében az 1940-es években.
Köszönő köszöntés
1930-as évek

KÖSZÖNŐ KÖSZÖNTÉS

Téged nem tengerek
kék titka ringatott.
Nem is úgy születtél
kagylóban, illatos
hócsipkés habokból.

Mint karcsú szivárvány
jöttél tűnt viharra;
égből csöppent csoda,
éjeim csillagja:
bronzlángú, barokk Hold.

Téged nem csintalan
istenek nemzettek.
Gyümölcs vagy, akitől
ágaim reszketnek
örök-fiatalon.

Valóság, mely minden
álomnál gyönyörűbb;
gyémánt, kit két szemem
szépítve köszörül,
hogy átsüsse dalom.

A Hegyről lefelé
ballagva láttalak.
Állt az Idő s a táj
lábadnál álmatag
pihent mély közönyön.

Én zerge-termeted
néztem és a szádról
jószagú szamóca
csüngött… Holtig áldom
jóízét. Köszönöm.

(Megjelent: Naphívás, 1978)

Őszi dal
1940-es évek

ŐSZI DAL

Lángol az ökörszín
és a fehér falak
égnek a kökörcsin-
színű kék bolt alatt.

A hulló levelek,
mint a tiszta ércek
a múltról zengenek,
hogy ringva leérnek.

Mélyei sóhajt a lomb
kéket lobban a tó;
lopva léptet a Gond
és meglep, mint a hó.

Vörös szőlők mögött,
hol még táncol a Nyár,
betyárnak öltözött
árnyék fokossal áll.

Én nem eresztelek,
fogom virágkezed,
bárhogy verekszenek
bolond világszelek.

És csöndben alszom el,
miként a hősi fák,
csak néha sírok fel
mint rekedt vadlibák,

mert az Ősz kékarany
vödréből nem lehet
innom több szép nyarat
és örökéletet.

(Megjelent: Naphívás, 1978)

Sántha György 1947-ben
1947-ben
Juhász Sándorral 1954-ben
Juhász Sándor íróval 1954-ben
Sántha György 1953-ban
1953-ban
Veöreös Imre
Sántha György barátja, Veöreös Imre evangélikus lelkész kecskeméti éveiben (1953-58)
Evangélikus templom
A kecskeméti evangélikus templom az 1960-as évek elején.
Próféták

PRÓFÉTÁK

„Meddig sántikáltok kétfelé?
Ha az Ur az Isten, kövessétek őt;
ha pedig Baál, kövessétek azt”.
Illés Királyok I. könyve 18,21.

Mózes és Illés és Isten.
Mózes és Illés és Krisztus.
Három az isteni ritmus.
Háromas, mágneses minden.

Itt is a sátáni kertben
mózesi, illési harc van.
Bennem s a végtelen nagyban
küzdenek: test, lélek, szellem.

Proton, neutron, elektron:
hívő, közömbös, tagadó.
Mily tűz: magávalragadó
Erőket lüktet a szent Trón.

Világnak, atommag, fénylő.
Világdal, egységes dallam:
„Szent, szent, szent” keringnek karban
föl-le a fény- és hanglépcsőn.

Rézkígyót emel s érctáblát
Mózes: a test és a törvény.
Negyvennap zúg a népörvény
s ígéretföldjére vág át.

Illés: a lélek. Ha lebben
palástja, hasad a víz is.
Sohase „sántikált”. Sír nincs:
égbe fut tűzszekeressen.

Mózes és Illés: a Horeb-
antennák, próféták, szentek.
Őrajtuk zenél a Szellem:
Krisztus, a főleadó Hegy.

  1. VI. 10.
Évfordulóra

ÉVFORDULÓRA

„Lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat”
Berzsenyi

Csuda dolog volt. Hullt a csillag,
tündöklő kócsag, őszi szirom.
Csóri-álom. Ájulva nyíltak
kertek, ketrecek, hős liliom.
Új Dánielnek tart még máig
Oroszlán, Medve. Kapisztránnal
holt gyerekhad holdrakétázik
és nevelnek rám, vén cigányra.

888: három nyolcas
csür-csavar, mos. Három mosóné.
Mély széptisztán halhattam volna
s most újra minden szennyes szóié.
„M.U.K”-ra les a rongy Avós régi
gőggel. Ördög szekere reccsen
Fönt kutya nyi, ri a Holdbébi.
Apja orosz volt(?) Kellemetlen.

Írjam tovább verspótló Naplóm?
…„a Sátán volt ki így akarta”…
…„törökös főm’ a mindegy sablon
félholdas turbánba csavarta”…
…„mért csinálunk mindent csak félig:
halált, életet, ha kezdtük”
…. Hogy gúnyolsz ribanc Riemanntéri
arcunkba vágva villanykeztyűd.

Ám forrjon „keserű” levében
tenger mű és való világod
Isten, az istentelenségben
én hamis képet nem imádok.
Inkább hiszem, hogy az új választott
néped leszünk bús Rádszorultak
s velünk vetsz véget „békeharcos”,
bolondjárató háborúknak.

Bálvány meg nem dől önmagától.
S ha elinal a hit belőlünk,
nincs ki fölránt a föld sarából,
honnan kínnal fölviszketődtünk
Bányász, tudós, pap csak pribék vagy.
öncélú féreg, ha nem hiszed,
hogy Érte van a kar, szív és agy
s a meszes mezőn mindenki veszt.

Ősz van. Ötvenhetet ver vérem
s egyez a szabad világéval
Villon legyek? Vagy fölcseréleni
agyam a megcsalt királyéval.
„Fújj szél, szakadj meg!” Mit kíséri
panaszom e pogány, sivár dob
Én kést és Holdat nem dobálok,
cigánykereket vetnék mégis

  oltárod előtt Szűz Reménység,
ha nem vettetnék új pokolba,
csak égnék, de már el nem égnék
mint kendő, kit kék alkoholba
márt a Bűvész s léleklobogva
látnátok ahogy Bach s „H”-mollt,
hogy lágy hangokra velem táncol
Szűz Mária hívő bohóca….

Még az érc Bem is mosolyogna
1957. X. 23.és minden évben míg jóra nem fordulunk

 
Erdei Ferenccel
Erdei Ferenccel Jakabszálláson 1958-ban
Bartók, 1959

BARTÓK

„A Biblia csudálatos következetességgel a földi igazságok ellenkezőjét hirdeti. Nem isten teremtette az embert, hanem az ember alkotta istent saját hasonlatosságára. Nem a test halandó s a lélek halhatatlan, hanem a lélek múlandó és a test (vagyis az anyag) örökkévaló”. Bartók Geyer Stefihez.

„És láték…. egy Bárányt állani…. hét szarva
és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke,
amely elküldetett az egész földre”.
Jelenések 5,6.

Egyszer néztem nagy szemébe
s a kékboltíves koponyába:
minden magyar baj be volt zárva
e szép Pandora-szelencébe.

Egyszer áztattam búját borral,
míg vékony ajkán friss csodafény
vibrált vádoló violaként:
a Kádár Kata-könnyes pórdal.

Egyszer hallottam Bach-ot tőle:
szélvész volt a nagy vihar előtt
s kérdés, keresztény s pogány erők
harcán a szent Emberség győz-e?!

Azóta sok víz folyt a Dunán
s én új harmóniában élek:
sarat gyúrok-gyűrök s a Lélek
hímezi Göncölszőrű subám’

Hét a bűn, a szín s hang „kibontva’
de Te egy vagy már, fehér s néma
Orfeusz, pokoljárt próféta,
a hétlelkű Úr kontrapontja.

Istenfélés aranyos féket
nem dobott szilaj paripádra
s vitted vissza Atóniába
hitetlenségre hajló néped.

Ahol Hit nincs, nincs ott Remény se,
mint őszi napfény gyilkol az is.
A Háromságra mondom: Hamis
a Stefi-levél zord beszéde
s fekete sátánkecskemódra
ugrató barbár allegrója.

  1. V. 6.
Ha majd minden, 1960

„HA MAJD MINDEN RABSZOLGANÉP”

Ha majd az Isten
lesz ismét minden
s nem a Tagadás
a nagy haladás
világmotorja:
halkulsz testvérharc,
tudod, kiért halsz:
Krisztushoz pártolsz
tékozló pásztor
imád zokogva.

Más Mester hívhat,
már meg nem ingat;
bús vándor elméd
bár eltéved még
a szikrás hóban,
csillagállatok,
bombák, álsasok,
veled lihegnek
gépeid mellett
egy istállóban.
Ha majd szeretet:
kerubkerekek
ragadnak föl-föl
e vak jajvölgyből
s minden szolga-nép,
nem csak az ében
havannanéger,
a piros síkra
– haj Hirosima! –
egy jelszóra lép:

„Világszabadság”
harsogva falják,
pusztákon bolygók,
nagyzoló snobok
s mint hős naparcok,
nemföldi hangok:
Petőfi – Bartók
lengnek s hét angyal
mindent szétvagdal,
mit szőtt a zsarnok!

A Sátánt s lovát
kötözve vonják
Urátkereső,
munkás kelettől
szájas nyugatig.
Vagy ezer évre
béke lesz, Béke
ott fenn és itt lenn –
s talán az Isten
is majd nyughatik.
1960. VIII. 8.
Aranylakodalom 1962-ben
Aranylakodalom a kecskeméti evangélikus templomban 1962-ben
Imaóra Jakabszálláson
Imaóra …
Úrvacsoraosztás, 1964
… és szabadtéri Úrvacsoraosztás a jakabszállási Sántha-birtokon
Ifj. Sántha Györggyel, 1964
Bécsben élő fiukkal, Ifj. Sántha Györggyel 1964-ben
A hit

A HIT

„Most azért megmarad a hit”….
I. Korithus 13,13.

Ez az amit
a szív áhít
akár aktív
vagy már passzív.
Kincs, mert ha van,
csak boldogít,
de hogyha nincs,
halálodig
nyugtalanít.
Ez az első
pásztorcsillag
a Szent-Páli
háromságban,
nem mérhető’
ésszel, csak fel­-
billenthető
aranyladik,
aranylétra
aranyfahíd
nekem, neked
Jákobnak is,
kit mennybe vitt.
Alap s tető,
ha hiányzik,
ház beázik,
léted lázit,
lazít, vadít,
ámít, vakít
párbajra hív
ágyadba gyík-
gyorsan szökik,
agyadba víg
golyót röpít
méreg, hasis
félállatig
lealjasít
még lentebb is
a rút sárig,
hisz az eb is
szagol, gyanít,
sejt valamit
és ha szidod,
igazodik –
s Te ne bírnád,
hogy a Titok
rád sugárzik
fentről honnan
némán csüngnek
gyémántkristály
stalaktitok?
Föld-e az mind
vonz, meg taszít,
vagy menny-pokol
nincsen csak itt,
tőled is függ.
Ha holt a hit,
üres a víz,
süket a tűz
és a türkiz

nagy baldachin;
a nő a hím
sport, üzletügy
most ideáll
most odaáll
nincs Ideál
s barlangi vad
antidivat –
Illés kiált:
Jön az, akit
vár száz fakír,
égő csalit,
csipkebokor,
az araszép
barackfa sír,
farkas ordít,
fej, eke forr
pang a motor:
fordít az Úr.
Van Régi s Új
s Igen, Nem is
bűn, nemezis
s megbocsátás,
megváltás is;
új ég, jáspis,
kígyó áspis,
új föld, akit
János javít
jóknak mivel
egy az Isten
Atya, aki
a hetedik
égben lakik
s egyszemélyben
a Második
és Harmadik.
A vén ludas
Sátán is csont
hátán váltig
viszi a sok
olcsó utast,
kiknek a Hit
Remény frázis
s a Szeretet
a Szent-Páli
a legnagyobb
nem is számít,
pedig együtt
Ő a Napunk
a Fény, a Tűz,
a Muzsacsók
viszontlátó
kék ablakunk,
Ő szikrázik
fönt a télben,
Ő világít
lent az éjben
a holtnak is
új Hajnalig.

1964. VII. 13.

Sántha György 1965-ben
Sántha György 1965-ben
Feleségével 1965-ben
Feleségével 1965-ben
Kórházban, 1965

KÓRHÁZBAN

Könnyű a madárnak
ágról-ágra szállni
Kétdimenziósan
kedvére hintázni
Könnyű a gépeknek,
meg az artistának,
akit ég-föld között
egy férc cérnaszál tart.
Könnyű az ökörnek
lustán legelészni
s engem lapos szimpla
vízfestménynek nézni.
Könnyű, akinek van,
vígan enni-inni,
idealistának
és hívőnek henni
Mint tücsöknek mindig
egy dalt hegedülni,
mint két szerelmesnek
egy gyolcs ágyba bújni….
….csak nekem nehéz most
Nélküled feküdni,
útilapu nélkül
innen menekülni
és bűnös lelkemnek
mennyországba jutni!

  1. VII. 13.
Remény, 1967

REMÉNY

Rom. 8,28.

Te
zöld
bimbó
természetfölötti
növény,
kit
Krisztusig
a rothadandóság rabságában
nyögve fohászkodó
világ
s a haláltól félő
szív
szorongva lökött ki
magából,
most
miként a Kikelet szelétől
ihletett barackos kert
a fehér márványvirágot
úgy minden szegény
reszketve ringó tüzes
sövény is
felszabadultan pattogtatja
a jószagú rakétarügyet,
mely a kétsarkkapcsoló pozitív
Lélek apollói hasonlata
és igés igéret:
„Akik Istent szeretik
minden javokra van”

  1. Húsvét
Szeretet, 1967

SZERETET

„….legnagyobb a szeretet”
I. Korinthus 13,13.

Szeretet
szeretet
szeretet
ametiszt
gyöngyházas
kerevet
legfelsőbb
szellemi
emelet
szent szeled
mozdít nagy
hegyeket
s nyitja a
sugaras
mennyeket.
Szeretet
szeretet
szeretet
villanyos
kerubi
kereked
görgeti
a Göncöl­szekeret
erkölcsi
gyökeret
ereget
s tartja a
huszonnégy
öreget

  1. Húsvét
Sántha György 1968-ban
Sántha György 1968-ban
Sántha György törzshelye a Pálma Presszó előtt 1970-ben
Törzshelye a Pálma Presszó előtt 1970-ben
Sántha György az 1970-es években
Sántha György az 1970-es években
Testamentom, 1969

TESTÁMENTOM

Öcsém halálának évfordulóján

Test-Ámen!
DNS – alapképletű élet. Kettős
hím-nős csigavonalfonalas magsexlebegés
Alfa-Omega közt- és vakonddomb alatt
víg atomtűztáncutáni vegyi vég:
„első halál”. Ez az
amit a száiszi kép fátyolát
föl-föllebbentő luciferi Ész
nem ért, csak a
Semmivel vitábaszálló s logikátlan
szimbolumlovait zabolázó
Művész,
kinek rég arcára dermedt
a száraz-tudós nevetés mert érez,
titkon érzi hogy volt van és lesz
legfelsőbb Lélekvezetés
s mert a Darwini duvadharcok
meg a Dávidbaráti hiuk
valóságain túl
a táguló világszínpad csillagain
négynéltöbbdimenziós lényeket sejtve
„szemének árja megindult”
és most
keresztény ecsetjét
ultraibolyás bűnbánó
lilába-kékbe mártva
kiáltja: „Békesség”! Béke!

Igen!
Ez az az észfölötti kék Rend
a háromszínű szivárvány
szent Testvériségének
szempillantás alatt téli fekete-
fehérbe robbantható álcsendje
hol a magányos Szív
mint süketnéma filmen
Pathmoszparázsmart szája sarkán –
az Apollók startján –
új hangszóképeket forgatni alig mer
s időtálló vigasztalóbbat
az örökéletű Százévesnél
nem tudna még mondatni
se veletek se velem ma:
Angyalok! Nők! Feleség! Öcsém! „Fiacskáim”!
Nincs félelem nincsen dilemma!
A „második halál” előtt
csak akkor fogjátok Őt
az őzszemű Mestert itt vagy odaát
talán egy más csillagon látni
ha meg nem szűntök
sok szívzavartkeltő „költő”
s az ős „hitető” Antikrisztus
kezéből kicsavart Stradivárin
a Hétlelkűt dicsérő XXIV-ek
gyermeteg énekéhez hasonló ujjat
mindég együtt dalolva játszani:
Szeretet! Szeretet! Szeretet!
Mindegy: magyar vagy pakisztáni

  1. III. 13.
Kecskeméti nyár, 1971

KECSKEMÉTI NYÁR
1971

Csélcsap csapadéktalan évszak:
alattam a világ forrongva bugyog
szociális ,,TTF”-boszorkánykatlan
Téged és extra presszofeketét kiván
proton magas minden porcikám
meg lelkem a halhatatlan

A monostori zöld erdő vadgalambja
legeslegbenem hallik csak itt:
boldog vőlegény talán s benne áll fülig
a konok mélabus burikkolás
kristálytisztakék tóvizében mint én
a téltámadáselőtti szerelemben
amelybe Árgirusarcal beleestem
ezüst epilepsziás nyárfalevél

Minek is van és
mire jó ez a hűsmeleg Mistral:
jajos délszaki szivem tigrisét
langyos szonettekkel éltető emlékezés
Lauraaromás szél?

Szegény szép
dán királyfink pennás Katona
,, tapasztalatlan légy a pókok között”
sokat gondolok rád
mikor a sűrű Cyranotőrös Éj
dzsungeléből táncos asszóval
felém törtök miniszoknyás
húscsillagok: örömlidércek
férjháboritó kisértetek
vérbő ,,miért-ek sok villanyfénybogár
pokolparádés ördögpárna
észtántórító Tintorettotesttiráda

Nem tudom úr lesz-e mindvégig
aranyhomokhormondús szépséged felett
bűszke becsületed?
Vagy Te is ganton vagy tünde Délibáb:
Déryné a légtükrös puszta szinpadán
lirikus gyáva akár én
csupa eklipszis
csodás Naphomály
csalfa Holdfogyatkozás
cselekménytelen dráma:
Jobb tán ha már ma
Kolostorba küldelek?!

Hamlet, 1972

HAMLET

„Több dolgok vannak földön és égen
Horatio mintsem bölcselmetek álmodni képes”
/Arany/

Korán jöttél rá, hogy kötelesség
ölni – és hogy van számodra mentség
mert nem raktál sután kérdőjelet
Atyánk után meg az álbölcselet
sem volt még kenyered

Több dolog van s lesz földön és égen
mit maga a Kanti ész se ér fel
csak a szív kit szít a tiszta Szellem
hogy kiszálljon tenger kínja ellen
s csak a szem mely alázattal néz fel

Rossz az ember? Magát marcangolva
két sark között folyton föl s ledobja
s vagy az Én vagy a Nép kell hogy állja
a sarat Engem Melinda s Bánkja
merített a mesekék Tisztulás
Bethesdatavába

Egyszer volt s felhőgyűjtő Zeusz
idején partizán Prométheusz
lángot lopott Azóta a Földből
Pokol lett s az „O”kétnyelven bőmből:
rombólépít nem Szentlélektűzzel
hanem Káintól öröklött dühhel:

Ettől nőtt tán naponta új mája….
Új lóra száll Ady is – mily vágta! –
Ám neki már kegyelmesen segít
Az kit velünk dicsér Nadir-Zenith
Ha ránk rivall aranytrombitája
S kigyul minden csillagloggiája
S ing-reng a Híd roppant nyája alatt:

Hamlet ölt – de kardja égig szaladt
S fénylik zeng mint János lábnyomától
Pici Páthmosz „mitológiája”
1972.

Sántha György 1973-ban
Sántha György 1973-ban
Balatonszárszón 1973-ban
Balatonszárszón 1973-ban
Költői est, 1973
Költői est, 1973. április 26-án
Sántha György gyermekei édesanyjukkal, 1984
Sántha György gyermekei édesanyjukkal, 1984
Petőfi Népe, 2003. máj. 2.
Petőfi Népe, 2003. máj. 2.
Jakabszállási iskolában, 2003
Sántha-megemlékezés a jakabszállási iskolában, 2003
Sántha-kopjafa Köncsögpusztán
A 2005-ben állított Sántha-kopjafa Köncsögpusztán, a költő szülőházának helyén.
Sántha-emlékszoba
Sántha-emlékszoba Jakabszálláson

50 éves a Forrás folyóirat

50 éves a Forrás - kiállítás plakát
50 éves a Forrás – kiállítás plakát

Virtuális kiállításunkban az 1969 márciusában indult Forrás folyóirat történetét és kiadványait mutatjuk be a könyvtárunkban őrzött dokumentumokon keresztül.

A Forrás első száma 1969 márciusában jelent meg az 1955-től 1969 működő Kiskunság c. folytatásaként, „Irodalmi, művészeti tudományos folyóirat” alcímmel.

Az új lap indulását segítette, hogy több Kecskeméten élő, elismert író-költő is csatlakozott a szerkesztőséghez, illetve a folyóirat „holdudvarához”. Így Buda FerencHatvani DánielKunszabó FerencZám Tibor.

A Forrás a szépirodalom mellett kezdettől fogva helyet adott szociográfiai munkáknak is. A szociográfia hangsúlyos felvállalásáról tanúskodik az is, hogy 1975-től a műfaj már a lap alcímében is helyet kapott („Irodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat”) és lényegében mindmáig ugyanez a hármas öndefiníció (jelenleg: „Irodalom, szociográfia, művészet”) szerepel a címlapon. Ugyanakkor a lap társadalmi kérdések iránti elkötelezettségéből következett az is, hogy a szerkesztőség tagjai 1989 előtt nemegyszer szembe kerültek a fennálló rendszerrel. Ilyen tekintetben a Forrás az ún. rendszerváltó lapok közé számított.

A folyóirat mindig is igyekezett a teljes magyar irodalmat felölelni, mely természetesen a határon túli magyar irodalmat is magában foglalja. A szerkesztők fontosnak tekintik a külhoni magyar szerzők műveinek megismertetését is. Időről időre megjelennek a Forrásban többek között Kányádi SándorMarkó BélaKovács András FerencTolnai OttóSziveri János művei.

A XX. század második felének klasszikusai, pl. Illyés GyulaNémeth László, Weöres Sándor mellett a Hetek és a Kilencek költőit közölték. A rendszerváltozás után esszéivel és tanulmányaival meghatározó szerzőként szerepelt a lapban Sándor Iván és Vekerdi László, írók-költők közül pedig Faludy György és Tandori Dezső.

A folyóirat feladatának tartja a kecskeméti és Bács-Kiskun megyei szellemi élet hagyományainak ápolását. Ennek jegyében rendszeresen jelennek meg tanulmányok a város és a megye híres szülötteinek – többek között Katona JózsefKodály ZoltánTóth Menyhért – munkásságáról, valamint Kecskemét irodalom-, zene- és művészettörténetével foglalkozó írások. Az irodalomtörténet vonatkozásában elsősorban Orosz László és Szekér Endre írásai voltak meghatározó jelentőségűek; a helyi zenetörténet egyes vonatkozásait Ittzés Mihály cikkei dolgozták fel a Forrás lapjain; a művészettörténeti irányt pedig Bánszky Pál és Sümegi György tanulmányai fémjelzik.

A Forrás köréhez több képzőművész is csatlakozott, így pl. a Benes József – Gerle Margit festőházaspár és Bahget Iskander fotóművész.

A lap alapító főszerkesztője Varga Mihály volt. Őt Hatvani Dániel követte, aki 1972-1988 között töltötte be ezt a tisztséget. 1989 óta pedig Füzi László vezetésével készül a folyóirat. A főszerkesztő-helyettesi feladatokat a lap indulásától kezdve évtizedeken keresztül Szekér Endre látta el. A kezdetektől munkatársa a lapnak Buda Ferenc, 1976-tól Pintér Lajos, majd az 1980-as évek végétől Dobozi Eszter és Komáromi Attila csatlakozott a szerkesztőség munkájához. Ugyancsak meghatározó szerzője-szerkesztője volt a lapnak Zám Tibor.

2017-től feltűnt a szerkesztőségben az új generáció is Pál-Kovács Sándor Attila és Füzi Péter személyében.


Az indulás – 1969

Az 1. évfolyam 1. szám címlapja, a borítófülön Sánta György Májusi eső után c. versével.
Az 1. évfolyam 1. szám címlapja, a borítófülön Sánta György Májusi eső után c. versével.

Forrás-ankét, 1970. március 16.
Forrás-ankét, 1970. március 16.
Forrás-est, 1973. április 16.
Forrás-est, 1973. április 16.

Pályázati felhívás 1973-ban
Pályázati felhívás 1973-ban
Buda Ferenc köszöntése 1973-ban
Buda Ferenc köszöntése 1973-ban
Különszám Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára
Különszám Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára

1976

A Forrás Szerkesztőség estje Zám Tiborral 1976 áprilisában
Tóth Sándor felvétele

 Forrás-est a Költészet napja alkalmából
Forrás-est a Költészet napja alkalmából
A meghívó adatai adatbázisunkban
Forrás-est, 1978. szeptember 28.
Forrás-est, 1978. szeptember 28.
Jubileumi sajtószemle. Vélemények a folyóiratról.
Jubileumi sajtószemle. Vélemények a folyóiratról.

Ünnepi est a Forrás 10 éves jubileuma alkalmából, 1979. március 29.
Ünnepi est a Forrás 10 éves jubileuma alkalmából, 1979. március 29.

Kodály-év
1982

Kodály-különszám, 1982.
Kodály-különszám, 1982.

1983

 1983. június 1-i Forrás-est meghívója
1983. június 1-i Forrás-est meghívója
A dokumentum adatlapja adatbázisunkban


A 15. év
1984

1987

Forrás-est, 1987. március 9.
Forrás-est, 1987. március 9.
A Forrás szerkesztői és alkotói 1987-ben
Tóth Sándor felvétele

20 év – 1989

Bemutatkozik a Forrás Kiskőrösön, 1989. április 12.
A meghívó adatai adatbázisunkban
20 éves a Forrás, 1989.
20 éves a Forrás, 1989.
Forrás 1989/6

A Forrás főszerkesztői

Varga Mihály, főszerkesztő 1969-1972 között
Varga Mihály, főszerkesztő 1969-1972 között
Hatvani Dániel, főszerkesztő 1972-1988 között
Hatvani Dániel, főszerkesztő 1972-1988 között
Füzi László, főszerkesztő 1989 óta
Füzi László, főszerkesztő 1989 óta

25 év – 1994

A főszerkesztő levele az olvasókhoz a folyóirat 25. évfordulója alkalmából.
A főszerkesztő levele az olvasókhoz a folyóirat 25. évfordulója alkalmából.
Forrás-est, 1994. március 16.
Forrás-est, 1994. március 16.

1995

Forrás-estek Katona József születésének évfordulója alkalmából
Forrás-estek Katona József születésének évfordulója alkalmából, 1995. november 10-11.

1997

Forrás-est, 1997. augusztus 7.
Forrás-est, 1997. augusztus 7.

Repertóriumok

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma, 1955-1978
A Kiskunság és a Forrás repertóriuma, 1955-1978
Jelzet: B 54.320 Hgy
Forrás-repertórium, 1969-1998
Forrás-repertórium, 1969-1998
C 57.597 Hgy
A Homok-haza c. helytörténeti kötet bemutatója 1998. december 15-én
A Homok-haza c. helytörténeti kötet bemutatója 1998. december 15-én

30 év – 1999

Élet és Irodalom, 1999. április 16.
Élet és Irodalom, 1999. április 16.
Forrás-est Katona József születésének évfordulója alkalmából, 1999. november 11-én a Katona József Könyvtárban
Forrás-est Katona József születésének évfordulója alkalmából, 1999. november 11-én a Katona József Könyvtárban


A 2000-es évek

2000 óta Benes József: Forrás című grafikája látható a folyóirat címlapján
2000 óta Benes József: Forrás című grafikája látható a folyóirat címlapján
Faludy György 90 éves, 2000. szeptember 19.
Faludy György 90 éves, 2000. szeptember 19.
A Bronztű, sisak c. helytörténeti kötet bemutatója 2002. november 20-án
A Bronztű, sisak c. helytörténeti kötet bemutatója 2002. november 20-án

35. jubileum – 2004

Ünnepi est a Forrás folyóirat indulásának 35. évfordulója alkalmából, 2004. március 25.
Ünnepi est a Forrás folyóirat indulásának 35. évfordulója alkalmából, 2004. március 25.
Tóth Tímea: Tiszta forrás, konok hit - Szabad Föld, 2004. április 30.
Tóth Tímea: Tiszta forrás, konok hit – Szabad Föld, 2004. április 30.

2005

Füzi László Maszkok, terek c. könyvének bemutatója 2005. április 6-án.
Füzi László Maszkok, terek c. könyvének bemutatója 2005. április 6-án.
Füzi László: Maszkok, terek
Füzi László: Maszkok, terek
Jelzet: B 58.822 Hgy

2006

Buda Ferenc köszöntése 70. születésnapja alkalmából, 2006. november 3.
Buda Ferenc köszöntése 70. születésnapja alkalmából, 2006. november 3.

2008

A Forrás rendezvénye a 79. Ünnepi Könyvhéten, 2008. június 5.
A Forrás rendezvénye a 79. Ünnepi Könyvhéten, 2008. június 5.

40 év – 2009

A Forrás 40. jubileumi estje a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon, 2009. március 26-án.
A Forrás 40. jubileumi estje a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon, 2009. március 26-án.

2011

Buda Ferenc: Világ, világom, 2011.
Buda Ferenc: Világ, világom, 2011.
Jelzet: B 59.993 Hgy
Buda Ferenc Világ világom c. könyvének bemutatója a 82. Ünnepi Könyvhét keretében, 2011. június 6.
Buda Ferenc Világ világom c. könyvének bemutatója a 82. Ünnepi Könyvhét keretében, 2011. június 6.

A debreceni Alföld folyóirat estje a Forrás szervezésében a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2012. január 20.
A debreceni Alföld folyóirat estje a Forrás szervezésében a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2012. január 20.
Költészet napi beszélgetés Kányádi Sándorral és Buda Ferenccel, 2012. április 11.
Költészet napi beszélgetés Kányádi Sándorral és Buda Ferenccel, 2012. április 11.

2013

Dobozi Eszter: Kötés
Dobozi Eszter: Kötés
Jelzet: A 52.648 Hgy
Dobozi Eszter könyvbemutatója és a 60 éves Pintér Lajos köszöntése, 2013. április 10.
Dobozi Eszter könyvbemutatója és a 60 éves Pintér Lajos köszöntése, 2013. április 10.
Katona József Napok, 2013. november 8-11.
Katona József Napok, 2013. november 8-11.

45 év – 2014

A Forrás jubileumi száma, 2014. március
A Forrás jubileumi száma,
2014. március>>
Tarján Tamás írása a Forrás 45. évfordulójára
Tarján Tamás írása a Forrás 45. évfordulójára
Forrás 2014/3>>

Sziveri János (1954-1990) emlékest a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2015. január 21.
Sziveri János (1954-1990) emlékest a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2015. január 21.
Fiatal tehetségek előtt tárta ki kapuit a Forrás szerkesztősége - Petőfi Népe, 2018. szeptember 22.
Fiatal tehetségek előtt tárta ki kapuit a Forrás szerkesztősége – Petőfi Népe, 2018. szeptember 22.

50 éves a Forrás – 2019

Forrás, 2019. márciusAz 50 éves Forrás jubileumi estje, 2019. március 26.
Forrás, 2019. március Az 50 éves Forrás jubileumi estje, 2019. március 26.

A Forrás szerzőinek főbb művei

Forrás antológia, 1969-1979
Forrás antológia, 1969-1979
Jelzet: C 53.255 Hgy

Forrás antológia, 1979-1989
Forrás antológia, 1979-1989
Jelzet: C 57.040 Hgy
Óda roncs : antológia; 2013
Óda roncs: antológia, 2013
Jelzet: C 59.111 Hgy
Raffai Sarolta: Egyszeri kaland, 1975.
Raffai Sarolta: Egyszeri kaland, 1975
Jelzet: B 53.470 Hgy
Goór Imre: Csigolyagyöngyök, 1976.
Goór Imre: Csigolyagyöngyök, 1976
Jelzet: B 53.470 Hgy
Zám Tibor: Tanyabejáró, 1977.
Zám Tibor: Tanyabejáró, 1977
Jelzet: B 53.763 Hgy

Hatvani Dániel: Füst száll fölfelé, 1978.
Hatvani Dániel: Füst száll fölfelé, 1978
Jelzet: B 53.822 Hgy
Buda Ferenc: Isten szalmaszálán, 2006.
Buda Ferenc: Isten szalmaszálán, 2006
Jelzet: B 59.079 Hgy
Buda Ferenc: Rendkeresés, 2009.
Buda Ferenc: Rendkeresés, 2009
Jelzet: B 59.654 Hgy
Buda Ferenc: Ha csak estig, 2019.
Buda Ferenc: Ha csak estig, 2019
Jelzet: B 61.125 Hgy
Szekér Endre: Buda Ferenc, 1996.
Szekér Endre: Buda Ferenc, 1996
Jelzet: B 57.591 Hgy
Varga Mihály: Szekér Endre írói világa, 2006.
Varga Mihály: Szekér Endre írói világa, 2006
Jelzet: B 59.075 Hgy

Dobozi Eszter: Túl a rákbarakon, 2008.
Dobozi Eszter: Túl a rákbarakon, 2008
jelzet: B 59.455 Hgy
Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát, 2015.
Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát, 2015
Jelzet: B 60.648 Hgy
Dobozi Eszter: Hószín átfut, sár fennakad, 2018.
Dobozi Eszter: Hószín átfut, sár fennakad, 2018
Jelzet: B 61.041 Hgy
Pintér Lajos: Tört/én/elem, 1999.
Pintér Lajos: Tört/én/elem, 1999
Jelzet: D 53.315 Hgy
Pintér Lajos: Tiszavirág, 2009.
Pintér Lajos: Tiszavirág, 2009
Jelzet: B 59.767 Hgy
Pintér Lajos: Fényöröm, fénybánat, 2015.
Pintér Lajos: Fényöröm, fénybánat, 2015
Jelzet: B 60.652 Hgy

Pintér Lajos: tóth menyhért-énekek, 2018.
Pintér Lajos: tóth menyhért-énekek, 2018
Jelzet: A 52.773 Hgy

Gion Nándor: Műfogsor az égből, 2011.
Gion Nándor: Műfogsor az égből, 2011
Jelzet: B 60.007 Hgy
Gion Nándor: Véres patkányirtás idomított görényekkel, 2012.
Gion Nándor: Véres patkányirtás idomított görényekkel, 2012
Jelzet: B60.215 Hgy
Füzi László: Lakatlan Sziget, 2000.
Füzi László: Lakatlan Sziget, 2000
Jelzet: B 58.051 Hgy
Füzi László: A középpont hiánya, 2008.
Füzi László: A középpont hiánya, 2008
Jelzet: B 59.453 Hgy
Füzi László: Az idő keresése, 2017.
Füzi László: Az idő keresése, 2017
Jelzet: B 60.910 Hgy

Benes József: képzőművész, 2006.
Benes József: képzőművész, 2006
Jelzet: D 53.550 Hgy
Bahget Iskander: Egy marék világ, 2013.
Bahget Iskander: Egy marék világ, 2013
Jelzet: D 53.894 Hgy
Bahget Iskander: Íróportrék, csoportképek az ötvenéves Forrás történetéből, 2019.
Bahget Iskander: Íróportrék, csoportképek az ötvenéves Forrás történetéből, 2019
Jelzet: C 59.711 Hgy

A Forrás tematikus és különszámai

(A borítóra kattintva a teljes szám megnyílik)

Forrás, 1973. 7-8. Petőfi-különszám
Forrás, 1973. 7-8. Petőfi-különszám
Forrás, 1975. 7-8. Kodály-különszám
Forrás, 1975. 7-8. Kodály-különszám
Forrás, 1977. 2. Erdei Ferenc-különszám
Forrás, 1977. 2. Erdei Ferenc-különszám
Forrás, 1978. 5-6. Szerelem, szex
Forrás, 1978. 5-6. Szerelem, szex
Forrás, 1978. 7-8. Folklór
Forrás, 1978. 7-8. Folklór
Forrás, 1981. 3. Bartók-különszám
Forrás, 1981. 3. Bartók-különszám

Forrás, 1981. 7. Néprajzi különszám
Forrás, 1981. 7. Néprajzi különszám
Forrás, 1984. 6. Néprajzi különszám
Forrás, 1984. 6. Néprajzi különszám
Forrás, 1984. 12. Népfőiskolák
Forrás, 1984. 12. Népfőiskolák
Forrás, 1985. 10. Különszám a játékról
Forrás, 1985. 10. Különszám a játékról
Forrás, 1987. 1. Ember a változó környezetben
Forrás, 1987. 1. Ember a változó környezetben
Forrás, 1987. 3. Tetoválók és tetováltak
Forrás, 1987. 3. Tetoválók és tetováltak

Forrás, 1987. 7. Néprajz és társadalom
Forrás, 1987. 7. Néprajz és társadalom
Forrás, 1988. 2. Emberkép, világkép
Forrás, 1988. 2. Emberkép, világkép
Forrás, 1988. 11. Posztervilág - édenvilág
Forrás, 1988. 11. Posztervilág – édenvilág
Forrás, 1993. 7. Néprajzi különszám
Forrás, 1993. 7. Néprajzi különszám
Forrás, 1994. 9. Ilia Mihály 60. születésnapjára
Forrás, 1994. 9. Ilia Mihály 60. születésnapjára
Forrás, 1996. 5. Baka István-különszám
Forrás, 1996. 5. Baka István-különszám

Forrás, 1997. 10-11. "Szerelmes földrajz"
Forrás, 1997. 10-11. „Szerelmes földrajz”
Forrás, 1998. 3. 1848-as forradalom 150. évfordulójára
Forrás, 1998. 3. 1848-as forradalom 150. évfordulójára
Forrás, 2000. 3. Ismeretlen ország
Forrás, 2000. 3. Ismeretlen ország
Forrás, 2001. 7-8. Vers és valóság
Forrás, 2001. 7-8. Vers és valóság
Forrás, 2002. 6. A regény kora?
Forrás, 2002. 6. A regény kora?
Forrás, 2002. 7-8. Hiány-lexikon
Forrás, 2002. 7-8. Hiány-lexikon

Forrás, 2003. 6. 90 éve született Weöres Sándor
Forrás, 2003. 6. 90 éve született Weöres Sándor
Forrás, 2003. 12. A József Attila-kutatás dilemmái
Forrás, 2003. 12. A József Attila-kutatás dilemmái
Forrás, 2004. 1. Tóth Menyhért centenárium
Forrás, 2004. 1. Tóth Menyhért centenárium
Forrás, 2005. 3. Sándor Iván 75 éves
Forrás, 2005. 3. Sándor Iván 75 éves
Forrás, 2005. 4. József Attila centenárium
Forrás, 2005. 4. József Attila centenárium
Forrás, 2005. 7-8. Felesleg-lexikon
Forrás, 2005. 7-8. Felesleg-lexikon

Forrás, 2005. 11. 100 éve született Cs. Szabó László
Forrás, 2005. 11. 100 éve született Cs. Szabó László
Forrás, 2006. 7-8. "Kicsi versek" Gyermek és irodalom
Forrás, 2006. 7-8. „Kicsi versek” Gyermek és irodalom
Forrás, 2006. 10. 1956 emlékezete
Forrás, 2006. 10. 1956 emlékezete
Forrás, 2007. 1. Kortárs dán irodalom
Forrás, 2007. 1. Kortárs dán irodalom
Forrás, 2007. 12. 125 éve született Kodály Zoltán
Forrás, 2007. 12. 125 éve született Kodály Zoltán
Forrás, 2008. 7-8. Ráérő idők - beszélgetések
Forrás, 2008. 7-8. Ráérő idők – beszélgetések

Forrás, 2008. 12. - Tandori Dezső 70 éves
Forrás, 2008. 12. – Tandori Dezső 70 éves
Forrás, 2009. 5. Radnóti-centenárium
Forrás, 2009. 5. Radnóti-centenárium
Forrás, 2009. 7-8. Írások a 20. századról
Forrás, 2009. 7-8. Írások a 20. századról
Forrás, 2010. 7-8. Jövőképek
Forrás, 2010. 7-8. Jövőképek
Forrás, 2011. 7-8. Emlékezet/kultúra
Forrás, 2011. 7-8. Emlékezet/kultúra
Forrás, 2012. 10. Migráns osztrák történetek
Forrás, 2012. 10. Migráns osztrák történetek

Forrás, 2013. 6. Weöres-centenárium
Forrás, 2013. 6. Weöres-centenárium
Forrás, 2013. 7-8. Próza
Forrás, 2013. 7-8. Próza
Forrás, 2014. 7-8. Írók írókról
Forrás, 2014. 7-8. Írók írókról
Forrás, 2015. 2. Afrika irodalma
Forrás, 2015. 2. Afrika irodalma
Forrás, 2015. 7-8. Migráció
Forrás, 2015. 7-8. Migráció
Forrás, 2016. 7-8. Kecskemét
Forrás, 2016. 7-8. Kecskemét

Forrás, 2016. 11. Katona József 200 - Buda Ferenc 80
Forrás, 2016. 11. Katona József 225 – Buda Ferenc 80
Forrás, 2017. 3. 200 éve született Arany János
Forrás, 2017. 3. 200 éve született Arany János
Forrás, 2017. 7-8. Esszék, tanulmányok
Forrás, 2017. 7-8. Esszék, tanulmányok
Forrás, 2018. 5. Benes József emlékezete
Forrás, 2018. 5. Benes József emlékezete
Forrás, 2018. 7-8. Kecskemét 650 éves
Forrás, 2018. 7-8. Kecskemét 650 éves

A folyóirat honlapja >>

A folyóirat digitalizált évfolyamai >>

Wikipédia oldal a folyóiratról >>

Alföldy Jenő

Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

1939-ben született Budapesten. Szülei Alföldy Jenő és Halmi Kornélia. 1957-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. A középiskolai tanulmányok után az MTI Fotóosztályára ment fotós tanulónak, ahol a kétéves képzés végén 1960-ban szakvizsgát tett. 1963-ban felvették az ELTE Bölcsészkarára magyar nyelv és irodalom szakra. 1969-ben diplomázott, és még abban az évben az Élet és Irodalom munkatársa lett. Kétéves újságírói képzést követően 1975-től 1991-ig a versrovat vezetője lett. 1979-ben az Új Tükör vers- és prózarovat vezetője. 1986-tól 1988-ig a Magvető Kiadó főszerkesztőjeként dolgozott, de az írás iránti vágy miatt két évvel később, 1988-ban visszatért az Élet és Irodalomhoz, 1989-tól főszerkesztő-helyettes. 1989-1992 között A hónap versei című TV-műsor szerkesztője volt.
1991-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Társadalomtudományi Szerkesztőségének főszerkesztője lett tíz évig. A nagysikerű Alföldy irodalomkönyv-sorozat ezt követően közel három év alatt készült el, melyet 1996-ban adtak ki először. 2001 óta nyugdíjasként gondozza az általános iskola felső tagozatos diákjainak szóló irodalomkönyveket. Kecskeméten él.
A Digitális Irodalmi Akadémia Kálnoky László-szakértője volt 2001-től 2009-ig.
1998-ban vette feleségül Dobozi Esztert, József Attila-díjas (2010) költőnőt. Két gyermeke van: Gyöngyi (1960) és Gábor (1975).  

Elismerései:  
Szocialista Kultúráért (1976)
Minisztériumi Nívódíj (1979)
József Attila-díj (1984)
SZOT-díj (1985)
Tekintet-díj (2004)
Tankönyvesek Országos Szövetsége érdemes tankönyvíró cím (2007)
Arany János-díj (2014)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2015)  

Önálló kötetei:
Kálnoky László (1977)

Élménybeszámoló : Költők a hetvenes években (1983)
Vérző zászlók : Benjámin László költészetéről (1986)
Visszhang (1986)Rend a homályban : Kalandozás a mai magyar lírában (1989)
Irodalmi fogalomtár : A-Z (1992, 1993, 1994, 1997)
Koppintások : Irodalmi paródiák és utánzatok (1992)
Irodalom a tizenhárom éves diákoknak (1994, 1996)
Versek és elemzések a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak : [tanári kézikönyv] (1995)
Olvasmánynapló Mark Twain Koldus és királyfi című regényéhez (1997)
Példázatok : Csanádi Imre költői világa (1997)
Halandó kézzel halhatatlanul : elemzések és tanulmányok Illyés Gyula verseiről (2003)
Arany öntudat : József Attila tanulmányok (2005)
„Egy szenvedély margójára” : ötvenöt műelemzés (2005)
Irodalom 7. (2005)
Irodalom 8. (2005)
Irodalom 5. (2006)
Irodalom 6. (2006)
Templomépítők : költők, könyvek, versek (2006)
Csanádi Imre költői világa (2009) 
[1], Pályakép  [2], Huszonöt verselemzésIgézet és magyarázat : irodalomkritikák, esszék, pályaképek (2012)
A Hívó Hang : bevezetés Tornai József világába (2013)
Két költő : tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról (2014)

Tornai József (2016)

A leírástól a látomásig : szemlézés négy nemzedék költőiről (2018)


Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból, kritikáiból:

Álom a jövő század irodalmáról. – In: Forrás. – 32. évf. (2000. jún.), p. 76-78. Teljes szöveg

Klasszikusok hiteles arcvonásai : Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális. – In: Forrás. – 33. évf. 5. sz. (2001. máj.), p.103-110. Teljes szöveg Buda Ferenc világa. – In: Forrás. – 33. évf. 11. sz. (2001. nov.), p. 70-72. Teljes szöveg

Legfőbb valónk verse : Nagy László: Hegyi beszéd. – In: Hitel. – 15. évf. 7. sz. (2002. júl.), p. 100-104. Teljes szöveg

Vizsgálat az „örök dolgok” ügyében : Illyés Gyula hét verséről. – In: Kortárs. – 46. évf. 11. sz. (2002. nov.), p. 30-33. Teljes szöveg

Verszenére váltott festészet : Csanádi Imre: Mária és Erzsébet. – In: Kortárs. – 47. évf. 3. sz. (2003. márc.), p. 84-91. Teljes szöveg

Ördögharapást szőrivel – de kell a tömjén is. – In: Kortárs. – 47. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 89-95. Teljes szöveg

Templom és erős vár. – In: Hitel. – 17. évf. 4. sz. (2004. ápr.), p. 98-104. Teljes szöveg

A rejtjelek feloldása. – In: Polisz. – 83. (2005. ápr.), p. 7-18. Teljes szöveg

Ártalom és üdvösség : a fölöslegességről. – In: Forrás. – 37. évf. 7-8. sz. (2005. júl. – aug.), p. 17 – 24. Teljes szöveg

Új érzékenység a hetvenes években : Csoóri Sándor: Sirályvonal. – In: Kortárs. – 50. évf. 1. sz. (2006), p. 66-71. Teljes szöveg

1956 forradalma és a költészet. – In: Könyvhét. – 10. évf. 19/20. sz. (2006. okt.), p. 430-431. Teljes szöveg

Teljes égbolt a szűkebb haza fölött : Lázár Ervin írói világa. – In: Hitel. – 20. évf. 5. sz. (2007. máj.), p. 95-113. Teljes szöveg

Tények és próféciák : Mezei András: Hármaskönyv. – In: Hitel. – 20. évf. 8. sz. (2007. aug.), p. 118-123. Teljes szöveg

Helyzetértékelés rosszkedvünk telén. – In: Hitel. – 21. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 52-57. Teljes szöveg

Ahogy a csillag megy az égen : Lázár Ervin: Napló. – In: Forrás. – 40. évf. 6. sz. (2008. jún.), p. 125-128. Teljes szöveg

Élet fája, lét fájdalma : Nádas Péter: Saját halál. – In: Új forrás. – 40. évf. 8. sz. (2008. okt.), p. 42-47. Teljes szöveg

Rendhagyó magyaróra. – In: Hitel. – 22. évf. 2. sz. (2009. febr.), p. 82-85. Teljes szöveg

„Mert az maga tűz” : Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. – In: Tiszatáj. – 63. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. [95.]-103. Teljes szöveg

Krónikás ének a forradalomról : Csanádi Imre: Az 56-os évre. – In: Kortárs. – 53. évf. 4. sz. (2009), p. 93-104. Teljes szöveg

Kérdőjelek a polgárosodáshoz. – In: Hitel. – 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 10-15. Teljes szöveg

Rónay György öröksége. – In: Kortárs. – 53. évf. 9. sz. (2009), p. 93-103. Teljes szöveg

Húsz író, húsz kritikus : Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról. – In: Magyar napló. – 21. évf. 11. sz. (2009. nov.), p. 65-69. Teljes szöveg

A modern Petőfi. – In: Forrás. – 42. évf. 1. sz. (2010. jan.), p. 48-54. = Az év esszéi. – Budapest : Magyar Napló, 2011. – p. 58-64. Teljes szöveg

Küzdőtársunk, a költő : Csoóri Sándor nyolcvanadik születésnapjára. – In: Kortárs. – 54. évf. 2. sz. (2010), p. 1-8. Teljes szöveg

A tragikus költő. – In: Szépirodalmi figyelő. – U. f., 9. évf. 2. sz. (2010), p. [46.]-54. Teljes szöveg

Az író-kritikus : Ács Margit köszöntése. – In: Kortárs. – 55. évf. 5. sz. (2011), p. 69-73. Teljes szöveg

Kétpólusú költészet : Bevezető Tornai József költő világába. – In: Hitel. – 24. évf. 7. sz. (2011. júl.), 99-111. Teljes szöveg

Egy kard mint művészi remeklés : Buda Ferenc hetvenötödik születésnapjára. – In: Forrás. – 43. évf. 11. sz. (2011. nov.), p. 34-40. Teljes szöveg

Való világ – vagy igaz világ?. – In: Hitel. – 25. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 134-140. Teljes szöveg

Könyv tizennyolc éven felülieknek : Szappanos Gábor: A királynő mélyén. – In: Hitel. – 25. évf. 4. sz. (2012. ápr.), p. 123-126. Teljes szöveg

A negyedik csillag : Tornai József: Csillaganyám, csillagapám. – In: Hitel. – 25. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 108-115. Teljes szöveg
Költészet és valóság a hatvanas években. –  In: Magyar napló. . – 25. évf. 4. sz. (2013. ápr. ), p. 51-54. Teljes szöveg
Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről : irodalomértésünk és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyei.- In: Hitel. – 28. évf. 3. sz. (2015. márc.), p. 116-118. Teljes szöveg
„Csitíthatatlan halott” : Csoóri Sándor költőszerepéről. – In: Hitel. – 30. évf. 9. sz. (2017. szept. ), p. 105-110. Teljes szöveg

További cikkek, tanulmányok az OLIB katalógusban

Közreműködésével megjelent kötetek:
Versek a zsebben / [írta Ratkó József … et al.] (1978)
[Válogatta és szerkesztette.]
Gurul a pénz : Novellák / Karinthy Frigyes (1983) [Válogatta, szerkesztette és az utószót írta.]
Szép versek 1987 (1988) [Összeállította.]
Szép versek 1988 (1989) [Összeállította.]
Szép versek 1989 (1990) [Összeállította.]
Szép versek 1990 (1991) [Összeállította.]
Arany és Petőfi levelezése prózában, versben (1995) [Összeáll. és az előaszót írta.]
Egy pontosvessző térdkalácsa : válogatás a költő humoros verseiből (1996) [Utószót írta.]
Menekülő szív : Kálnoky László emlékezete (2000) [Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
Vallomások Németh Lászlóról : Mezőszilas 1986 (2002) [Szerkesztette.]
„Haza a magasban” : Magyar nemzetismeret (2003)Másodvirágzó : Csanádi Imre emlékezete (2004) [Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
Tűzből mentett hegedű : válogatott versek / Zelk Zoltán, Benjámin László, Csanádi Imre… (2004) [Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta.]
Hajnali káprázat : válogatott versek, 1936-1988 / Csanádi Imre (2005) [Szerkesztette.]
Ady Endre válogatott versei (2006) [Válogatta.]
Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből (2011) [Szerkesztette és a bevezetőt írta.]

Ajánló a hozzá szóló írásokból:

Alföldy Jenő köszöntése / Szekér Endre. – In: Köztér. – 2. évf. 7. sz. (1999. júl.), p. 11.  
Alföldy Jenő hetven : [Vers] / Pintér Lajos. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Egy régi „Csokonai-versem”-re Jenőnek : Emlékszel? / Tandori Dezső. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [45.]  
Elégia derengő fényben : [Vers] / Lászlóffy Csaba. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Előlelt töredék : [Vers] / Tamás Menyhért. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Egy templomépítőhöz : Alföldy Jenő születésnapi köszöntése / Ágh István. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. 44.  
Zsivjó! : Alföldy Jenő hetvenedik születésnapjára / Tőzsér Árpád. – In: Lyukasóra. – 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]  
Családi kör : [Vers] / Szakolczay Lajos. – In: Tiszatáj. – 63. évf. 7. sz. (2009. júl.), p. 13-16. Teljes szöveg
Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodás : Alföldy Jenőnek / Bárány László. – In: Kortárs. – 54. évf. 7/8. sz. (2010), p. 99-107. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, interjúk, kritikák, egyéb írások:

A 2004. év Tekintet-díját Alföldy Jenő kapta. – In: Tekintet. – 18. évf. 1. sz. (2005), p. 2.  
Az érték megmarad : Bemutatták Alföldy Jenő József Attila-tanulmánykötetét / Pósa Zoltán. – In: Magyar nemzet. – 68. évf. 94. sz. (2005. ápr. 8. péntek), p. 15.
Szakmaiság és ismeretterjesztés : Alföldy Jenő: Arany öntudat – József Attila-tanulmányok / Vasy Géza. – In: Kortárs. – 50. évf. 4. sz. (2006), p. 102 – 107. Teljes szöveg
Az értelmezés mint szegély : Alföldy Jenő: „Egy szenvedély margójára” / Fodor Miklós. – In: Kortárs. – 50. évf. 9. sz. (2006), p. 78-80. Teljes szöveg
Félretolt hegyek : Alföldy Jenő a rendszerváltozás hibáiról, a baloldaliságról és az aszimetrikus templomokról. – In: Magyar nemzet. – 70. évf. 5. sz. (2007. jan. 6. szombat), Hétvégi magazin mell., p. 23. Teljes szöveg
Mindnyájunk lelki épségéért : Alföldy Jenő: Templomépítők / Papp Endre. – In: Hitel. – 20. évf. 1. sz. (2007. jan.), p. 120-125. Teljes szöveg
Nem jő Vergilius : A hetvenéves Alföldy Jenőnek / Baranyi Ferenc. – In: Tekintet. – 22. évf. 3. sz. (2009. máj.-jún.), p. 21.  
Az önvédelem mintája : Alföldy Jenő : Csanádi Imre költői világa; Huszonöt verselemzés Csanádi Imre költészetéből / Papp Endre. – In: Hitel. – 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 118-122. Teljes szöveg
Ellenállhatatlan ellenállás : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Csontos János. – In: Magyar napló. – 21. évf. 9. sz. (2009. szept.), p. 27-37. Teljes szöveg
Egy „érdemes tankönyvíró” : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Jáki László. – In: Könyv és nevelés. – 12. évf. 2. sz. (2010), p. 56-63. Teljes szöveg
„igyekszem állást foglalni”: Alföldy Jenő, a kritikus / Pienták Attila. – In: Lyukasóra. – 20. évf. 1. sz. (2011), p. 45-46.  
Vackorfa az éden közepén : [Alföldy Jenő: A megszenvedett éden] / Erős Kinga. – In: Szépirodalmi figyelő. – U.f., 10. évf. 1. sz. (2011), p. 54-58. Teljes szöveg
Az irodalmár hivatása : Alföldy Jenő: A megszenvedett Éden / Vasy Géza. – In: Kortárs. – 56. évf. 2. sz. (2012), p. 102-104. Teljes szöveg

További róla szóló cikkek az OLIB katalógusban
Elektronikus dokumentum:
Irodalom [elektronikus dok. ] / [alkotói Alföldy Jenő… et al.]. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998

Megszakítás