Dr. Turai Gábor Kamil

Népművelő, költő, újságíró, tanár

1952-ben született Gyulán. Szülővárosában, az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsész karán kezdett tanulni magyar-olasz szakon, majd beiratkozott teológiára a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémiára. Diplomát az ókeresztény irodalomtörténeti tanszéken kapott. 1987-ben védte meg doktori disszertációját.

1981 óta él Kecskeméten, előbb könyvtárosként, majd újságíróként, 1991-től pedig óraadóként a Tanítóképző Főiskolán dolgozott. 1993-ban kapta meg a főiskolán kinevezését, ahol filozófiát, kulturális antropológiát, esztétikát, magyarságtant, vallástörténetet és etikát tanított. 

Kecskeméti képzőművészeti tárlatok és galériák szervezője, nevéhez számos kecskeméti és vidéki festőművész felfedezése és bemutatása fűződik. Teológiai és filozófiai témájú publicisztikái közül kiemelkedő „A metafizika” c. könyve. Költőként a „Alföldi gyászpompa” című kötetével mutatkozott be. A Jelenlét című irodalmi lapban is jelennek meg versei.  

Elismerései:

Pilinszky János-díj (1991)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2012)

Művei: 

Alföldi gyászpompa (1990)
A képíró bölcs, Tóth Menyhért (1995)
Magyar metafizika (1996, 2003)
A. Varga Imre (2011) – bevezetés
Auschwitz- ma (2004) előszó
Cirkusz (2011) előszó
Szívós János festőművész állandó kiállítása (2011) – versek
Blazán Vladimir : Mélyből kiált lelkem…(2016) előszó
„Boldogasszony ódák” (2016)
Eltitkolt Múzsa (2021) előszó
Sütő Éva sajátos édenisége (2021)

Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból: 

A. Varga Imre művészetéről : „Kis műhelyben dolgozik a varga”.
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 4. sz. (2001. febr. 1.), Jelenvaló mell., p. 2.

Karma – a rák karmaiban : [Int.].
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 17. sz. (2001. máj. 3.), p. 4.

Passzusok a Nagycsütörtökről : Egy tökéletes költemény.
In: Kecskeméti lapok. – 103. évf. 44. sz. (2007. dec. 20.), Magyar múzsa mell., p. 2.

Szabadságot a sajtónak (is)!
In: Magyar múzsa. – 1. évf. 1. sz. (2008. márc.), p. 32-34.

Felpattant az ördöglakat.
In: Magyar napló. – 24. évf. 8. sz. (2012. aug.), p. 60-61. Teljes szöveg
[Agócs Sándor: Ördöglakat a számom című kötetéről.]

Egy kozmikus jokulátor: Eyas Kovács József (laudációs sorsvázlat).
In: Bárka. – 22. évf. 5. sz. (2014), p. 65-74. Teljes szöveg

Hamvas-hatás.
In: Naputonline.hu. – (2019. 01. 21.)

Hunbolgár világlátomások (Szondi György két műfordítás-gyűjteménye).
In: Naputonline.hu. – (2021. 01. 16.)

Pilinszky János: Stigma.
In: Naputonline.hu. – (2021. 09. 16.)

Róla szóló cikkek, írások:

Sárga Gyász
In: Demokrata. – 5. évf. 2. sz. (1990. márc./ápr.), p. 86-88.

Turai Kamil : Magyar metafizika / Pap Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 23. sz. (2003. jún. 19.), Jelenvaló mell. p. 1.

A nyelv metafizikája / Dr. Szécsi Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 26. sz. (2003. júl. 10.), Jelenvaló kulturális mell., p. 4.

Kecskeméten döntöttek a városi díjak odaítéléséről / H. I.
In: Petőfi népe. – 67. évf. 102. sz. (2012. máj. 2. szerda), p. 2.

Üzen a homok : antológia 2. / [Antalfy István…et.al], p. 250. (2008)

Sárga Gyász.
In: Demokrata. – 5. évf. 2. sz. (1990. márc./ápr.), p. 86-88.

Turai Kamil : Magyar metafizika / Pap Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 23. sz. (2003. jún. 19.), Jelenvaló mell. p. 1.

A nyelv metafizikája / Dr. Szécsi Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 26. sz. (2003. júl. 10.), Jelenvaló kulturális mell., p. 4.

Városi díjakat adtak át [elektronikus dok. ] / H.I.
In: Baon.hu. – 2012. máj. 31. – Teljes szöveg

Apa és lánya a Montázs-esten.
In: Hiros.hu. – (2015. 10. 31.)

Boldogasszony ódák: a nőkhöz való viszony és az istenhit kifejeződése.
In: Hiros.hu. – (2016. 06. 16.)

Stanczik-Starecz Ervin: A Turai-jelenség.
In: Naputonline.hu. – (2019. 05. 03.)

Kovács katáng Ferenc: Tizedekre tördelt terek – beszélgetés Turai Kamillal.
In: Naputonline.hu. – (2021. 10. 21.)

Heltai Nándor (1930-2017)

Újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész

Heltai Nándor
Fotó: Bahget Iskander

Győrben született, 1930. március 13-án. 1949-ben érettségizett szülővárosában, a bencés gimnáziumban. Ezután diszpécser volt a győri autógyárban, majd katona Kiskunmajsán. 1953-ban Csornára került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között.
Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei Találkozók elindítása. A legnevesebb magyar írókat (többek között Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor) részvételével szervezett irodalmi esteket.
1960-1961-ben a Kecskeméti Műsor című lap szerkesztőjeként és a Petőfi Népe újságírójaként, később rovatvezetőjeként (1970. november 1- jétől  1973-ig) is tevékenykedett. 1976 és 1983 között ismét ő szerkesztette a Kecskeméti Műsort.
1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunkatársa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Munkásságában kiemelkedő a Katona-kultusszal kapcsolatos tevékenysége.
Több önálló kötetet jelentetett meg Kecskemét város helytörténetével, valamint neves helyi személyekkel kapcsolatban. Az általa írt kecskeméti útikönyvek alapművek a helytörténeti és a turisztikai tájékozódásban.
1958-tól a Katona József Társaság, 1984-től pedig a Kecskeméti Városszépítő Egyesület tagja.
2017. szeptember 1-jén hunyt el Kecskeméten.

Elismerései:

Kecskemét Művészetéért Emlékérem (1977)
Kós Károly emlékérem (1989)
Pilinszky-díj (1996)
Kecskemét  Közművelődéséért Díj (2001)
Katona József-díj (2004)
Tóth Lászó-díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2009)
Szilády Károly-díj (2009)
Hunyadi-díj (2011)

Művei:

Bács-Kiskun megye (1974)
Bugaci Csárda (1996)
Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya (2006)
„Elveték a jó magot” : „a tényerő-dús” Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek (2005)
„És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók…” (2003)
„Fel tehát magyar népe Kecskemétnek” : Kossuth Lajos és Kecskemét (2001)
Gólok, bajnokok, sorsok : A Kecskeméti Testedző Egyesület 75 éve (1987)
Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok (2005)
„Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint” : Ács Károly, a „tettekben hazafi” küzdelmes élete (2004)
Kecskemét [Útikönyv, történelmi háttérrel] (több kiadásban: 1972, 1973, 1985, 1998)
Kecskemét jelesei (Váry Istvánnal közösen), (1968)
„A kecskeméti oltóág” : Németh László és a hirös város (1997)
Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv (2005)
Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek (2008)
Máriát dicsérni hívek jöjjetek! : boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza (2006)
„Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye” : Móricz Zsigmond és a hírös város (2004)
Mit üzen az öreg kőtemplom? : A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel (2002)
„Munkával szentelt táj” : Katonatelep, Talfája, Úrrét (2009)
„A nemzetnek tanító oskolái” (2001) 
Nyomdászat Kecskeméten (1980) 
„Örökre ide fészkelem magam” (2000) 
A reneszánsz ember : Bóbis Gyula az első kecskeméti olimpiai bajnok (2010)
Száz éves a kecskemét-fülöpszállási vasútvonal, 1895-1995 (1995)
A szeretnivaló klub (2011) 
„Szívébe fogadott Kecskemét” (1982) 
„Tisztelte a magyar munkát és a magyar munkást” (2014) 
Tóth László, a hírlapíró és szerkesztő (2000) 

Tanulmányok, könyvrészletek:

Abaposztós esküdtektől a nyakkendős képviselőkig In: Városházi ki kicsoda? (1999) p. 60-72.
Adatok Kecskemét zenetörténetéhez. In: A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (2001) p. 113-127.
A Katona József Társaság száz éve : 1891-1990. In: A Katona József Társaság évkönyve (1991) p. 11-116.
Kecskemét kecskeméti utcanevei. In: Kecskeméti tükör (1989) p. 101-104.
Kecskemét. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében 1996) p. 75-86.
A kecskeméti munkáslapok története. In: Népkutató-Honismereti Kör évkönyve (1966) p. 1-39.
Miért mondatta le Rákosi Tóth László polgármestert? In: Kecskeméti tükör (1989) p. 31-33.
A petróleumtól a lézerfényig : Kiss András aranykoszorús mesterfotográfus életútja. In: Fényképalbum, ami maradt (2001). p. 7-50.

Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:

Aranyhomok : Antológia (1962)Ű
Bács-Kiskun megye siker kalendáriuma (1996)
Baja (1974, 2. kiad. 1977)
Emlékeink dr. Bakkay Tiborné Bodor Éváról (1994)
Jancsó Miklós (1982)
Katona József emlékév, 1961-1962 (1961)
Kecskemét : Andruskó Károly fametszetei (1976)
Kecskemét : tanulmányok a város múltjáról, jelenéről, 1368-1968 (1968)
Kecskeméti Zenei Napok (1962)
Két folyó között : Bács-Kiskun (angolul és németül is megjelent) (1995, 2001)
Petőfi és Kecskemét (1988)

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. – 2. kötet, p.861.

„A hírös város népművelésének lelke, spiritus rectora”
In: Kecskeméti lapok. – 96. évf. 10. sz. (2000. márc. 14.), p. 6.

Kecskemét tudós kultúrosa.
In: Köztér .- 4. évf. 2. sz. (2001. febr.), p. 4. Teljes szöveg

Aki ministráns, az látja az oltár füstjét.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 104. sz. (2008. máj. 5.), p. 11. Teljes szöveg


A kecskeméti szellemi élet „spiritus rectora”. – Fotó
In: Hírös naptár. – 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 5. Teljes szöveg

Városformáló író, kutató. – Fotó
In: Hírös naptár. – 3. évf. 2. sz. (2010. márc. – ápr.), p. 4-5. Teljes szöveg

Hunyadi-díjasunk : Heltai Nándor
In: Hunyadivárosi hírmondó .- 4. évf. 2. sz. [2011.], p. 9.

Elhunyt Heltai Nándor.
In: Petőfi népe. – 72. évf. 206. sz. (2017. szept. 4. hétfő), p. [1.]

Gyergyádesz László

Népművelő, dramaturg, művészeti menedzser

Budapesten született, 1947. június 8-án. A Debreceni Tanítóképző Főiskola (népművelő-könyvtáros szak), majd a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (közművelődés-felnőttnevelés szak) elvégzése után a Színház- és Filmművészeti Főiskolán (színházelmélet-dramaturgia szakon) szerzett diplomát. 1969 – 1986 között népművelőként dolgozott Kecskeméten: a városi tanácson, a városi művelődési központban, majd a megyei tanács művelődésügyi osztályán. 1986-tól a BKMÖ Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely művészeti titkára, majd igazgatóhelyettese, végül 2001-től 2012-ig igazgatója volt. Ezzel párhuzamosan 1986-tól 2008-ig a kecskeméti Katona József Színház dramaturgjaként is tevékenykedett. Számos színházi előadás, bábjáték és hangjáték drmaturgiája fűződik nevéhez.

2012-ben nyugállományba vonult. 

Elismerései:

Művelődési Minisztérium Nívódíja (1979)
Magyar tűz-díj  (2000) (A Magyar Tűzzománcművészek Társaságának kitüntetése)
Nagyalföld Alapítvány Pro Regione Alföldért Díj (2001)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2004)
Symposion-díj (2005) (Symposion Társaság díja)
Leonardo da Vinci Díj (2009)
Kada Elek-díj (2013)

Művei:

Fényima : Tóth Menyhért megvilágosodása / …irta Gyergyádesz László
In: Tóth Menyhért grafikái / [bev. Gyergyádesz László] . – Debrecen : Sztélé Alapítvány, 1994. – [4] p. – Több kiadásban és előadáson is megjelent.

Művei szerkesztőként:

VII. Kecskeméti Népzenei Találkozó : 1977. augusztus 26-27-28. / szerk. Kálmán Lajos és Gyergyádesz László, 1977.

VIII. Kecskeméti Népzenei Találkozó : 1979. augusztus 23-24-25-26. / szerk. Kálmán Lajos és Gyergyádesz László, 1979.

Tűzzománc ’87 : [A Kecskeméti Tavaszi Napok Tűzzománc 87′ c. kiállításának katalógusa]  / [szerk. Gyergyádesz László], 1987. 

Zománc / Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep ; fel.szerk. Gyergyádesz László, 1985.

Zománc – Emal – Email. 1987-1988. / Nemzetközi Zománcmüvészeti Alkotótelep, Kecskemét; fel. szerk. Gyergyádesz László, 1989.

Színházi képregény [19]96 : 100 év Kecskeméten / [főszerk. Karácsony Ágnes], szerk. Gyergyádesz László, Harsányi Sulyom László, Perczel Enikő, Réczei Tamás, 1996. 

Zománcművészeti almanach : A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepeinek és Alkotóműhelyének munkássága 1975-2003 / szerk. Gyergyádesz László és Pap Gábor, 2003.

7 évad 70 bemutató : a százéves könyv folytatása, 1995-2002 / Kecskeméti Katona József Színház ; [szerk. Gyergyádesz László, Karáth Anikó], 2004. 

Színházi műsorfüzetek: 1986 – 2008.

Róla szóló cikkek, források:

Tűzzománcművészek Magyar Társasága / [szerk. ifj. Gyergyádesz László]. – [Kecskemét], 2007. p. 52.

Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep [elektronikus dok.] / Gyergyádesz László
In: Alkotótelepek Bács-Kiskun megyében (Budapest Kiállítóterem, 1987) : művészeti katalógus.

A kitüntetett népművelő : „Nem is olyan könnyű feladat…” [Int.] / Posváncz Etelka
In: Petőfi népe. – 35. évf. 218. sz. (1980.szept. 17.), p. 5. Teljes szöveg

Humorral kell nézni önmagunkat : Leginkább labdaadogatóhoz hasonlít a dramaturg / Gyergyádesz László; Kullai Anikó. – Fotó
In: Petőfi népe. – 57. évf. 22. sz. (2002. jan. 26.), p. 6. Teljes szöveg


33 éve játszanak a tűzzel : Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely. – Fotó
In: Alföldi civil napló. – 2. évf. 2. sz. (2008. febr.), p. 5. Teljes szöveg

VALLOMÁSOK: Gyergyádesz László népművelő, művészeti menedzser, dramaturg [elektronikus dok.] / Varga Géza
In: Hirösnaptar.hu. – (2017. jún. 8.) Teljes szöveg


Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk ... / Varga Géza. – Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 113. évf. 12. sz. (2017. jún. 29. ), p. 19. Teljes szöveg

Megszakítás