Szekér Endre (1935-2013)

Tanár, irodalomtörténész, szerkesztő

Szekér Endre
Fotó: Bahget Iskander

Budapesten született, értelmiségi családban, édesapja gyógyszerész, nagyapja református lelkész volt.  A második világháború idején a család Bécsbe menekült.  A háború után újra Budapestre, édesapja hazaérkezése  után Kiskunhalasra, majd Kecskemétre költöztek, ahol édesapja gyógyszerészként dolgozott. Osztályidegenként nem vették fel a gimnáziumba, ezért Pestre került a Lónyay Református Gimnáziumba. Kecskeméten érettségizett a Katona József Gimnáziumban, majd a pesti Apáczai Csere János Főiskolán folytatta tanulmányait. 1956-ban a pesti főiskolán magyar-, majd a szegedi főiskolán 1958-ban történelem szakon szerzett diplomát. Az ELTE magyar-történelem szakán 1963-ban szerzett tanári oklevelet. 1973-ban doktorált magyar nyelvészetből. Az egyetemen tanáraitól – így Szathmári Istvántól, Fábián Páltól, Nagy Miklóstól – életre szóló útravalót kapott. 

Bugacon általános iskolai tanárként kezdett dolgozni 1955 és 1960 között. 1958 és 1960 között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára volt. 1960-tól 1991-ig (harminc éven át!) a Katona József Gimnáziumban, majd 1991-től a Református Gimnáziumban tanított. 1993-tól nyugdíjas. Kecskeméten a Forrás című folyóirat egyik alapítója, majd főszerkesztője volt 1969-től. A Katona József Társaság és a TIT tagja. 

Tudós tanárként tekintélyes életművez hozott létre, szinte minden esetben a költői-írói kifejezésmód, a stílus titkait fedve fel. Könyveiben nem pusztán leírja, elemzi a magyar irodalmi nyelv értékeit, hanem közelebb hozza irodalmunkat és anyanyelvünket az olvasóközönség széles rétegeihez, mindenekelőtt a tanárokhoz és a diákokhoz.

2013. jújius 11-én hunyt el.

Elismerései:

Kiváló Tanár (1970)
Buday Dezső-díj (1978)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1978)
Pilinszky János-díj (1994)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím (1999)

Művei:

Stilisztikai szöveggyűjtemény és példatár (1970)
A nominális stílus jelentkezése Gárdonyi műveiben (1975)
Érték és írás : Tanulmányok, jegyzetek (1981)
Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben (1988)
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok (1991)
Benedek Marcell (1994)
Buda Ferenc (1996)
A stílus – az író (2003)
Márai Sándor és világa : [tanulmányok, cikkek] (2010)

Szerkesztői munkái:

Aranyhomok : Antológia / [fel. szerk. Varga Mihály] ; [a szerk.biz. tagjai Ballabás Béla, Heltai Nándor, Szekér Endre] 1962.

Kecskemét jelesei / [írta Váry István, Heltai Nándor] ; [szerk. Szekér Endre, Varga Mihály], 1968.

Egy marék parázs : Buda Ferenc, Gál Farkas, Goór Imre, Hatvani Dániel versei / [szerk. Szekér Endre, Varga Mihály], 1968.

Forrás antológia : 1969-1979 / [Szerk. Hatvani Dániel, Szekér Endre], 1979.

Forrás antológia : 1979-1989 / [szerk. Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre], 1990.

Kaparó Antal lázadása / Zám Tibor ; [vál. és szerk. Agócs Sándor, Kenyár Éva, Szekér Endre], 1994.

Cikkei teljes szöveggel:

Szépen élni : Arcképvázlat Benedek Marcellről.
In: Korunk. – 35. évf. 9. sz. (1976. szept.) p. 704-706. Teljes szöveg

Márai Sándor: Vasárnapi krónika – könyvismertetés.
In: Tiszatáj. – 48. évf. 11. sz. (1994. november) p.86-89. Teljes szöveg

Márai igézetében : Lőrinczy Huba : Búcsú egy kultúrától.
In: Forrás. – 32. évf. 4. sz. (2000. ápr.), p. 87-90. Teljes szöveg

Márai évszakai.
In: Forrás. – 34. évf. 10. sz. (2002. okt.), p. 36-41. Teljes szöveg

Márai Európában és Amerikában.
In: Korunk. -14. évf. 6. sz. (2004. június), p. 123-126. Teljes szöveg

„Életre-halálra olvasni” – [Márai Sándorról].
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p.71-76. Teljes szöveg

A válogatott versek : Gömöri György: Ez, és nem más.
In: Forrás. – 40. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 102-105. Teljes szöveg

„A semmi közelít” : Vers és stílus.
In: Forrás. – 41. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. 74-77. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Szekér Endre: Érték és írás / Horpácsi Sándor
In: Alföld. – 35. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 86-87. Teljes szöveg

Nyílt levél Szekér Endre Tanár Úrnak abból az alkalomból, hogy most lett 50 éves / Hatvani Dániel
In: Forrás. – 17. évf. 7. sz. (1985. júl.), p. 95. Teljes szöveg

Szerkesztő a katedrán : Szekér Endre / Rácz-Székely Győző
In: Elhivatottak : Arcképvázlatok pedagógusokról / szerk. Gyarmati Szabó Éva. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1990.- p. 137 -153.

Erős várunk a vers : Szekér Endre írásaiból.
In: Petőfi népe. – 50. évf. 163. sz. (1995. júl. 14.), p. 7. Teljes szöveg

Íróportrék, csoportképek a Forrás történetéből : Bahget Iskander fotói. – [Kecskemét] : Forrás Szerk., 2003.

Szekér Endre 70. születésnapján / Papp István Géza
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p. 104. Teljes szöveg

Szekér Endre írói világa / Varga Mihály ; [szerk. Füzi László] ; [lektorálta Pintér Lajos]. – [Kecskemét] : Alföldi Lapok, [2006] .

Szekér Endre hetvenöt éves! / Orosz László
In: Forrás. – 42. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 81-82. Teljes szöveg

A család a legfontosabb, a többi mit sem ér / Varga Géza. – Fotó
In: Hírös naptár. – 3. évf. 4. sz. (2010. júl. – aug.), p. 1, 2-3. Teljes szöveg

„Ha kifogást találtak, ugrott az egész mű!” : [Int.] / Szekér Endre; Kriskó János
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. (2012. júl.-aug.), p. 30-40. Teljes szöveg

Elment a Tanár úr / Papp István Géza
In: Magyar napló. – 25. évf. 9. sz. (2013. szept.), p. 29. Teljes szöveg

Szekér Endre emlékezete.
In: Forrás. – 45. évf. 9. sz. (2013. szept.), p. 128. Teljes szöveg

A Tanár Úr : Emlékezés Szekér Endrére, egykori magyarirodalom-tanárunkra / H. Szabó Sára
In: Forrás. – 47. évf. 6. sz. (2015. jún.), p. 114. Teljes szöveg

Dr. Orosz László (1925-2016)

Irodalomtörténész, tanár

1925. július 13-án Csépán született, ahol édesapja főjegyző volt. Innen Kecskemétre került gimnáziumba, majd  Beregszászon folytatta a tanulmányait, és ott is érettségizett. Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsész karán magyar-latin szakos bölcsész diplomát szerzett, majd az 1960-as években elvégezte a könyvtár szakot. A híres Eötvös Kollégiumban kollégista társa volt többek között Nagy Miklós és Pándi Pál is. Az egyetemen Horváth Jánosnak, a kiváló irodalomtudósnak az előadásait hallgatta, nála doktorált. Írásaiban, előadásaiban sűrűn hivatkozik rá. Az Eötvös Kollégium igazgatója Keresztury Dezső volt. Tanári-tanítványi kapcsolatuk barátsággá mélyült, s fennmaradt  Keresztury haláláig. 1948-tól a Kecskeméti Katona József Gimnázium tanára. 1949-ben lett a Katona József Társaság tagja. 1969-ben ügyvezető elnökévé választották, majd elnöke volt két ciklusban, s dolgozott a társaság alelnökeként is. Éveken át részt vett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat irodalmi szakosztályának munkájában. Életre hívta, megszervezte a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozatát. 1956 őszén részt vett a közéletben. 1956. október 30-tól tagja a megyei nemzeti-, majd forradalmi bizottságnak. November 2-tól lemondott a tagságáról. Más tanárokkal közösen kérelmet írtak a kormányhoz, hogy a fiatalokat ne állítsák statáriális bíróság elé. Szorgalmazza az új ifjúsági szervezetek létrehozását. A megyei forradalmi bizottság és a Petőfi Népe összekötője volt néhány napig. November 3-án részt vett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban rendezett diákgyűlésen, ahol fel is szólalt. Tagja volt a Pedagógus Forradalmi Tanácsnak. November 26-án rész vett a pedagógus nagygyűlésen, ahol a jelenlévők hitet tettek a forradalom mellett, és csatlakoztak a Központi Munkástanács követeléseihez, valamint követelték a pedagógus forradalmi tanácsok fenntartását. Tagja lett a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete városi vezetőségének. 1957 januárjában tagja a tanács által felügyelt megyei művelődési bizottságnak. 1957 tavaszán elbocsátották állásából, 1957. július 16-tól 1958. április 1-ig előzetes letartóztatásban volt. A Kecskeméti Megyei Bíróság 1958. április 1-jén 8 hónap börtönre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. szeptember 8-án 8 hónap felfüggesztett börtönre változtatta a büntetését.  A vádak alaptalannak bizonyultak, mégis elítélték.  Tanári pályáját nem folytathatta. Büntetésének letöltése után, amely megegyezett az előzetes letartóztatásban töltött idővel, adminisztrációs munkát végzett egy általános iskolában. 1961-ben került vissza a Katona József Gimnáziumba. Függetlenített könyvtárosként az iskola könyvtárának vezetője lett. 1962-ben már osztályt is kapott, s a könyvtár vezetése mellett magyart és latint taníthatott. 1976-ban rövid időre szakított a tanári pályával, s a Katona József Múzeum főmunkatársa lett. 1978-tól ismét a Katona József Gimnáziumban tanított. 1986-ban vonult nyugdíjba. 1991-től a szegedi egyetem címzetes docense. 1992-től az irodalomtudományok kandidátusa.

Fő kutatási területe a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalma, elsősorban Katona József és Berzsenyi Dániel munkássága. Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel és Katona József több művének kritikai kiadását rendezte sajtó alá, illetve látta el kísérő tanulmányokkal és jegyzetekkel. Részt vett az Akadémiai kiadó 6 kötetes A magyar irodalom története című könyvének („Spenót”) létrehozásában, illetve a Magyar irodalmi lexikon és az Új magyar irodalmi lexikon szerkesztésében. Tanulmányai, esszéi, kritikái és recenziói főleg az Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti közlemények, a Forrás, a Színháztudományi Szemle és a Cumania című folyóiratokban jelentek meg. 

Elismerései:

Toldy Ferenc-díj (1981)
Ady Endre-jutalomdíj (1985)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (1993)
Apáczai Csere János-díj (1986)
Déry Tibor-díj (1988)
Kecskemét Város Díszpolgára (1994)
Pilinszky-díj (1995)
Katona József-díj (2003)
Füzéki István Emlékérem (2008)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (2014)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Művei:

Katona József (1954) 

A történetíró Katona József  (1959) 

Pálffy Albert (1960) 

A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig / Szerk. Pándi Pál; Főszerk. Sőtér István; [Írták:… Orosz László…].- 1965. 

Katona József (kismonográfia, 1974)  

A kecskeméti Katona József Emlékház kiállítása / [a kiállítás forgatókönyvét írta] Miklós Róbert [és Orosz László], (1974) 

Kecskeméti kis irodalomtörténet (1975) 

Berzsenyi Dániel (kismonográfia, 1976) 

Adalékok Ady verseléséhez : Vizsgálódások Ady hangsúlyos felező nyolcasai körül (1978) 

A Bánk bán Nemzeti Színházi előadásainak szövege : 1845-1867 (1979) 

Ady-bibliográfia : 1896-1977 (Vitályos Lászlóval, 1980) 

A magyar verstani eszmélkedés kezdetei  (1980) 

A bor, [a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig írta Orosz László], (1982) 

Szokolay Hártó János várostörténete (1989)

Kecskemét irodalmi öröksége (1990) 

Utak a Bánk bánhoz : kandidátusi értekezés tézisei (1992) 

A Bánk bán értelmezéseinek története (1999)

A niklai remete és a kecskeméti fiskális : tanulmányok Berzsenyiről és Katonáról (2000)

Kecskemét irodalomtörténete (Füzi Lászlóval, 2003) 

Kérdőjelek : egy Katona-kutató töprengése (2007) 

Szerkesztői és egyéb közreműködői munkái:

Pályám emlékezete / Kazinczy Ferenc ; Sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Orosz László, 1956 

Felfordult világ : 1863 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. Orosz  László, 1963. 

Mire megvénülünk : 1865 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. Orosz László, 1963. 

A Katona József Társaság jubileumi évkönyve 1891 – 1970 / szerk. Orosz László, 1971.

„Forr a világ” : Berzsenyi-breviárium / Bevezető Orosz László, 1976. 

A magyarokhoz / Berzsenyi Dániel ; [bev. Orosz László], 1976. 

Bánk bán : (Kritikai kiadás), sajtó alá rend. Orosz László, 1983. 

Berzsenyi Dániel művei : Kis János emlékezései / a szöveggondozás és a jegyzetek Orosz László munkája, 1985. >

Bánk bán / utószó: Orosz László és Rigó Béla, 1987. 

A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989 / szerk. Benda István, Orosz László, 1990. 

A Katona József Társaság évkönyve 1891- 1991 / szerk. Füzi László, Orosz László, 1991. 

Katona József versei / Katona József ; a szöveget gond. és az utószót írta Orosz László; a jegyz. Orosz László és Sütő József munkája, 1991. 

Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona ; Kieg. Orosz László, Markó László, 1992. 

Berzsenyi Dániel művei / a szöveggond., az utószó és a jegyz. Orosz László munkája, 1994., 1999., 2004. 

Katona József válogatott drámái / Katona József ; válogatta, utószó Orosz László, 1998. 

Versek, tanulmányok, egyéb írások : kritikai kiadás / Katona József ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László, 2001. 

Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. p. 115-117. 

The viceroy / Katona József ; előszó Orosz László, 2003.

Katona József történelmi művei / sajtó alá rend., és a jegyzeteket írta Orosz László. – kritikai kiadás, 2005. >

Válogatott versek / Berzsenyi Dániel ; [vál. és a jegyzeteket írta Orosz László], 2008. 

Folyóiratokban megjelent írásai:

Katona József összes művei. 1-2. köt. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Solt Andor. Bp. 1959.
In: Irodalomtörténeti közlemények, 1961. (65. évf.) 2. sz., p. 233-237. Teljes szöveg

A verstani eszmélkedés kérdései a felvilágosodás korának magyar irodalmában.
In: Irodalomtörténeti közlemények, 1974. (78. évf.) 1. sz. p. 70-73. Teljes szöveg

Az önelvű irodalomtörténész : Horváth János emlékére.
In: Forrás. – 30. évf. 9. sz. (1998. szeptember), p. Teljes szöveg

Berzsenyi és Kazinczy.
In: Irodalomismeret. – 9. évf. 1. sz. (2000. jún.), p.55-62. Teljes szöveg

Katona József és Kisfaludy Károly.
In: Forrás. – 32. évf. 11. sz. (2000. nov. ), p.54-59. Teljes szöveg

Hajnóczy Iván „hagyatéka”. Adalékok Katona-szövegek pontosításához, kiegészítéséhez, forrásaihoz és magyarázataihoz.
In: Magyar könyvszemle. – 116. évf. 3. sz. (2000 ), p. 301-306. Teljes szöveg

Katona Piroska : 1913 – 2003.
In: Forrás. – 35. évf. 11. sz. (2003. nov.), p.126-127. Teljes szöveg

Katona vadásznaplója – a vadásznapló Katonája
In: Forrás. – 36. évf. 3. sz. (2004. márc.), p.115-118. Teljes szöveg

Kérdőjelek: egy Katona-kutató töprengése.
In: Forrás. – 36. évf. 9. sz. (2004. szept.), p. 70-76. Teljes szöveg

„Közelebb az éghez” : Jókai és Katona.
In: Forrás. – 36. évf. 11. sz. (2004. nov.), p.91-95. Teljes szöveg>>

Kikergettetni : Hogyan értsük a Bánk bánnak ezt a szavát?
In: Forrás. – 37. évf. 6. sz. (2005. jún.), p. 69-70. Teljes szöveg

Az én 1956-om.
In: Forrás. – 39. évf. 10. sz. ( 2007. okt.), p. 37-46. Teljes szöveg

Hatvan éve [I – III.]
In: Forrás. – 39. évf. 11. sz. (2007. nov.), p. 52-55. Teljes szöveg

Fejcsóválás és főhajtás : Gyulai Pál és Miletz János.
In: Forrás. – 40. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 82-83. Teljes szöveg

Hatvan éve [IV.]
In: Forrás. – 40. évf. 9. sz. (2008. szept.), p. 38-41. Teljes szöveg

Katona – Kecskemét.
In: Forrás. – 41. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. 78-85. Teljes szöveg

Katona – Kecskemét : II. A tizenkilencedik század közepétől végéig.
In: Forrás. – 41. évf. 4. sz. (2009. ápr.), p. 89-94. Teljes szöveg

Hatvan éve : [V.]
In: Forrás. – 41. évf. 11. sz. (2009. nov.), p. 77-80. Teljes szöveg

Katona-Kecskemét : III. A huszadik század első fele.
In: Forrás. – 42. évf. 1. sz. (2010. jan.), p. 61-66. Teljes szöveg

Katona – Kecskemét : IV. 1945-től.
In: Forrás. – 42. évf. 2. sz. (2010. febr.), p. 54-59. Teljes szöveg

Szekér Endre hetvenöt éves!
In: Forrás 42. évf. 6. sz. (2010. jún.) p. 81-82. Teljes szöveg

„Feő Fiskalis Katona Jószef fiam” : A Bánk bán költője az apja szemével.
In: Forrás. – 42. évf. 9. sz. (2010. szept.), p. 40-45. Teljes szöveg

Katona József megíratlan naplójából.
In: Forrás 45. évf. 2. sz. (2013. febr.) p. 46-48. Teljes szöveg

Két filmes vallomás : Katona József nyomában.
In: Forrás 48. évf. 11. sz. (2016. nov.) p. 97-112. Teljes szöveg

Róla szóló írások, források:

Az író-filológus születésnapjára / Lator László
In: Forrás. – 42. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 77. Teljes szöveg

Legendás személyiségek meséltek : Orosz László és Buda Ferenc pályájáról, kecskeméti kötődéséről.
In: Petőfi népe 66. évf. 267. sz. (2011. nov. 15. kedd) p. 5. Teljes szöveg

Isten veled Laci bácsi!
In: Hiros.hu. – (2016. 02. 11.) Teljes szöveg

„Kecskemét jelképe volt…” – Búcsú Orosz Lászlótól / Füzi László
In: Hiros.hu. – (2016. 02. 12.) Teljes söveg

Emlékek apámról 1-13. rész / Orosz István
In: Forrás. – (2020-2021.)
1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

6. rész

7. rész

8. rész

9. rész

10. rész

11. rész

12. rész

13. rész

Katona József leghívebb íródeákja : Bemutatjuk Orosz László kecskeméti gimnáziumi tanárt / Szekér Endre, In: Köznevelés. – 39. évf. 21. sz. (1983. máj. 27. ), p. 8. 

Kortársaink : Arcképvázlat Orosz Lászlóról / Szekér Endre, In: Olvasó nép. – 7. évf. 3.sz = 25. (1985), p. 44-48.

Négyszemközt dr Orosz László irodalomtörténésszel / Szekér Endre
In: Honismereti közlemények, 1991. – p. 38-41.

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László ; [szerk. Gajdó Tamás et al.] ; [korszakszerk. Vízkelety András et al.] ; [szerzői Abaffy Csilla et al.]. – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. – 2 kötet p. 1520.

Orosz László / Varga Mihály. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2003.

A Füzéki István Emlékérem 2008. évi díjazottjai : [Hír].
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 17. évf. 11. sz. ( 2008. nov.), p. 60.

Füzi László

Szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője

Füzi László
 Bahget Iskander felvétele

Lövőn, egy Sopronhoz közeli kis faluban született 1955. március 15-én. Öt éves volt, mikor szülei visszaköltöztek Lövőről szülőfalujukba, Fertőszentmiklósra, ahol gyermekkorát töltötte.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte 1973-ban. A gimnáziumi évek alatt nagy hatással volt rá Szalay Dénes, akihez irodalmi szakkörre járt. Az ő hatására már a középiskolai évek alatt megismerte és olvasta a fontosabb irodalmi folyóiratokat is.
A gimnázium után a szegedi József Attila Tudományegyetemre jelentkezett, ahol magyar-történelem szakon szerzett diplomát 1979-ben. Az egyetemi évek alatt meghatározó volt számára Ilia Mihály irodalomtörténész tanárának barátsága. Szegeden csoporttársa volt pl. Dobozi Eszter, György Péter, Kozmács István, Csapody Miklós.
Itt írta első tanulmányait és itt kezdett el foglalkozni Németh László alakjával, munkásságával. 1980-ban szerzett bölcsészdoktori címet. Szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is Németh László pályakezdéséről írta.
Az egyetem elvégzése után felesége Egerben kapott régészi állást, és mivel egy akkori rendelkezés miatt az egyetemen nem tarthattak meg végzős hallgatót, ezért Egerbe költöztek, ahol három évig az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában tanított magyart és történelmet, 1982-ig.
1982-ben került Kecskemétre a Forrás folyóirathoz előbb szerkesztőként, majd 1989-től a folyóirat főszerkesztője lett.
A 2000-es években a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének meghívott előadójaként is dolgozott. 2014 júniusában az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott részére. 
1980 óta folyamatosan publikál tanulmányokat és önálló köteteket Németh László munkásságáról. Kiadta Németh László apjának, Németh Józsefnek naplóját, visszaemlékezéseit (Napló, 1898-1911 / Németh József ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Füzi László]. Hét év, 1914-1921 / . – Budapest : Magvető, 1993), Kőhegyi Mihállyal pedig az író levelezésének kiadását kezdték el.
2001-ben, Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg közel 700 oldalas monográfiája az íróról, mely az első teljes Németh László biográfiának tekinthető (Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2001).
Sokat foglalkozik az 1930-as évek irodalmával is. A szegedi egyetem óraadójaként egyik témája is ez volt, de ehhez kapcsolható A Semmi közelében című munkája is, melyben József Attila, Németh László és Márai Sándor írói munkásságát kapcsolja össze (A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2003).
A kilencvenes évek közepétől több személyes hangvételű esszét, naplót jelentetett meg. Ide sorolható a Lakatlan Sziget című kötete, melyben az 1997-től 1999-ig született naplóbejegyzéseit esszé formában publikálja.
Ötvenedik születésnapjára megjelenő Maszkok, terek… című kötetének esszéi és tanulmányai is személyes élményeiről, életében meghatározó szellemi benyomásokról szólnak.
Világok határán : Ikerkönyv címmel 2010-ben megjelent kötetében Fertőszentmiklóson és Petőházán töltött gyermek és ifjúkori éveit mutatja be, miközben  könyve nemcsak családtörténet, de korrajz is a hatvanas-hetvenes évek falujáról, a hagyományos falvak és vidéki élet széteséséről.
Önálló kötetein kívül írásai rendszeresen megjelennek magyar irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban is.

Elismerései:

Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983)
Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díja (1989)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1989)
Soros-ösztöndíj (1992)
Déry Tibor-díj (1996)
Németh László-emlékérem (1996)
Darvas József-díj (1999)
Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (1997)
Darvas József-díj (1999)
Az Év Könyve Díj (2002) – Alkat és mű című kötetéért.
József Attila-díj (2004)
Katona József-díj (2005)
Katona József-díj (2005)
Tiszatáj-díj (2005)
Pilinszky János-díj (2008)
Szilády Károly-díj (2010)
Székelyföld-díj (2011)
Székely Bicskarend-elismerés (2011)
NKA alkotói ösztöndíj (2011)
Hídverő-díj (2013)
Toldy Ferenc-díj (2013)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Fontosabb tisztségei:

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata (vezetőségi elnök két cikluson át, majd a vezetőség tagja)
Katona József Társaság (alelnök)
Németh László Társaság (ügyvezető elnök, 2011 áprilisától elnök)
Magyar Írószövetség (választmányi tag, egy cikluson át a Kritikai Szakosztály elnöke)
Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma (elnök, 2008-2009) 
A Szegedi Tudomány Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének meghívott előadója ( 2000-es évek)
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. vezetője (2012 februárjától)

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Szerepek és lehetőségek : Irodalmi tanulmányok (1990)
Katona József 1791-1830 : a drámaíró születésének kétszázadik évfordulójára a Katona József-emlékházban rendezett állandó kiállítás vezetője (1992)
Az irodalom helyzettudata (1993)
Balvégzetű évtized? : Esszék, tanulmányok (1996)
Lakatlan Sziget : Napló – 1997 (1998)
Lakatlan  Sziget I-III. : Napló 1997-1999 (2000)
Alkat és mű : Németh László 1901-1975 (2001)
Kecskemét irodalomtörténete (társszerző: Orosz László, 2003)
A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról (2003)
Kecskemét Fő tere : vallomás a városról (társszerző: Walter Péter, 2005)
Maszkok, terek… : esszék, tanulmányok (2005)
A középpont hiánya : esszék, tanulmányok (2008)
Világok határán : ikerkönyv (2010) 
Kötések, szakadások : hármaskönyv (2012)
Az idő keresése (2017)
,,Sebed a világ…” : Írások a huszadik századról (2019)
A világ változása (2021)

Közreműködésével megjelent megjelent kötetek:

Ami igaz is… : népi humor a Duna-Tisza közén(2004) [A kötetet szerkesztette.]
Az angyali vigasság : [6 regény] (2010) [A kötetet szerkesztette.] 
Börtönről álmodom mostanában (2008) [A kötetet szerkesztette.]
Bronztű, sisak . . . : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről (2002) [A kötetet szerkesztette.]
Búcsú barátaimtól : Baka István emlékezete (2000) [A kötetet szerkesztette.]
Buda Ferenc (1996) [A kötetet szerkesztette.]
Csönd, ének, csönd… : Buda Ferenc ötven esztendős (1986) [A kötetet szerkesztette.]
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok (1991) [A kötetet szerkesztette.]
Forrás antológia : 1979-1989 (1990) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Gerle Margit : papír, agyag, papíragyag (2006) A bevezetőt írta.]
Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből : 1644-1950  (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről (1998) [A kötetet válogatta és szerkesztette.]
Ilia : írások 70. születésnapjára (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei (2006)[Szerkesztette, utószót írta és jegyzetekkel ellátta.]
A Katona József Társaság évkönyve  (1991) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Kecskemét irodalomtörténete (2003) [A kötet egyik szerzője.]
Két folyó között : Bács-Kiskun (2001) [A kötet egyik szerzője.]
Kortárs költészet – grafika : 1997. november 11-25. (1997) [A kötetet válogatta.]
Kortárs Költészet – Grafika : Országos Biennále 1999 november 11-28 : 1999. november 11-28. (1999) [A verseket válogatta.]
Kortárs költészet – grafika : 4. Országos Biennálé : 2001. november 11 – december 8. (2001) [A kötet előszavát írta.]
Kortárs költészet, kortárs grafika : 5. Országos Biennálé (2004) [Az előszót írta.]
Krónika a kun pusztákról (1988) [A kötetet szerkesztette.]
Latroknak is játszott (2007) [A kötetet szerkesztette.]
Móricz Zsigmond (2005) [A bevezető tanulmányt írta.]
Műfogsor az égből : [összegyűjtött elbeszélések] (2011) [A kötetet szerkesztette.]
Napló, 1898-1911 (1993) [Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta.]
Óda roncs : Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét : antológia (2013[A kötet egyik szerkesztője.]
Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete (2009) [A kötetet lektorálta.]
A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei (2009) [A kötetet válogatta és szerkeszette.]
A századvég szellemi körképe (1995) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Széchenyi (2004) [A kötet bevezető tanulmányát írta.]
Szekér Endre írói világa (2000)  [A kötetet szerkesztette.]
„Szépen öszveszedett szók” : tanulmányok az irodalmi nyelv köréből (2004)[A kötetet szerkesztette.]
Tiberius és Sztálin : kettősportrék (2004) [A kötetet lektorálta.]
Tőzsér Árpád legszebb versei (2005) [A kötetet válogatta.]
Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete (2006)[A kötetet válogatta,szerkesztette és összeállította.]

Cikkei, tanulmányai teljes szöveggel:

Kortudat, irodalom, dialógushiány (Sándor Ivánnal beszélget Füzi László)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 2. sz. (1992), p. 11-21. Teljes szöveg


Márai Sándor: Föld, föld!?
In: Tiszatáj. – 46. évf. 5. sz. (1992), p. 83-84. Teljes szöveg


A regényíró látásmódja (Lengyel Péter: Holnapelőtt [Nem-regény] 89-90-91)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 12. sz. (1992), p. 85-87. Teljes szöveg


Irodalmunk kulcsszavai (Vendéglét, otthonosságérzet)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 2. sz. (1993), p. 70-75. Teljes szöveg


Németh László és a tizenkilencedik század (vázlat)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 7. sz. (1993), p. 15-21. Teljes szöveg


Egy vitáról – és tanulságairól
In: Tiszatáj. – 48. évf. 8. sz. (1994), p. 52-56. Teljes szöveg


Németh Lászlóról és utóéletéről – 1995-ben
In: Tiszatáj. – 49. évf. 3. sz. (1995), p. 36-46. Teljes szöveg


A mai magyar költészet és a társadalom
In: Tiszatáj. – 49. évf. 12. sz. (1995), p. 43-63. Teljes szöveg


A sajátosság méltósága (A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája)
In: Tiszatáj. – 50. évf. 1. sz. (1996), p. 36-46. Teljes szöveg


„soha nem volt és mindig újra megtörténik…” Vekerdi László és a Forrás
In: Új forrás. – 31. évf. 6. sz. (1999), Teljes szöveg


A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában (1943-1949)
In: Irodalomismeret. – 11. évf) 2-3. sz. (2000), p. 17-30. Teljes szöveg


Sajkod „foglyaként”
In: Korunk, – 3. évf. 5. sz. (2001), p. 27-44. Teljes szöveg


Mű vagy vallomás? – Adalékok Németh László életművének jellegéhez
In: Irodalomismeret. – 12. évf. 1-2. sz. (2002), p. 31-38. Teljes szöveg


Alkattan és regénytipológia: avagy : Dosztojevszkij és Németh László
In: Jelenkor. – 14. évf. 4. sz. (2002), p. 420-439. Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – I. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 7. sz. (2002), Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – II. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 8. sz. (2002), Teljes szöveg


Legendák helyett
In: Tiszatáj. – 58. évf. 9. sz. (2004), p. 49-51. Teljes szöveg


Németh László életművének kiadásáról
In: Tiszatáj. – 59. évf. 2. sz. (2005), p. 49-54. Teljes szöveg


Tájképek – Figurák (Benes József képeiről)
In: Híd. – 11. sz. (2006), p. 102. Teljes szöveg


A felnövesztett élet tükröződése („Európai látókörű magyar – Emlékezések Németh Lászlóra)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 3. sz. (2007), p. 123-127. Teljes szöveg


A középpont hiánya (Gondolatok az új otthonosság érzésének előtérbe kerüléséről)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 10. sz. (2007), p. 74-89. Teljes szöveg


Táj – tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)
In: Híd.- 2. sz. (2007), p. 3. Teljes szöveg


Centenárium után (A Németh László életmű kutatásának újabb eredményei)
In: Tiszatáj. – 62. évf. 1. sz. (2008), p. 70-77. Teljes szöveg


Gondolatok az identitásról (A magyarságtudat megélésének új keretei)
In: Tiszatáj. – 63. évf. 8. sz. (2009), p. 84-97. Teljes szöveg


Egzisztencia-tapasztalatok (Tandori Dezső Csodakedd, rémszerda című könyvéről)
In: Tiszatáj. – 64. évf. 12. sz. (2010), p. 82-85. Teljes szöveg

Élet, mű, utóélet : Németh László életművének és utóéletének mozgástörvényeiről / Füzi László
In: Irodalmi szemle. – 54. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. [45]-52. Teljes szöveg


Sors a sorstalanságban : A nyolcvanéves Ilia Mihály köszöntése / Füzi László
In: Tiszatáj. – 68. évf. 9. sz. ( 2014. szept. ), p. 48-53. Teljes szöveg


A miskei Anteusz : Gondolatok Tóth Menyhértről / Füzi László. – Fotó
In: Forrás. – 47. évf. 1. sz. ( 2015. jan. ), p. 77-98. Teljes szöveg

„Megemelt” ütközések : Németh László és felesége levelezése 1920-1973 / Füzi László
In: Magyar szemle. – U.f., 24. évf. 7/8. sz. ( 2015. aug. ), p. 182-189. Teljes szöveg


A városról / Füzi László
In: Forrás. – 50. évf. 7/8. sz. ( 2018. júl.-aug.), p. 227-230. Teljes szöveg

Joe Vitone művészetéről / Füzi László. – Ill.
In: Forrás. – 51. évf. 12. sz. ( 2019. dec. ), p. 64-81. Teljes szöveg

Műveiről szóló tanulmányok teljes szöveggel: 

Füzi László: Az irodalom helyzettudata / Vekerdi László
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 9. sz. p. 81-85. Teljes szöveg


Balvégzetű évtized? (Füzi László könyvéről) / Lengyel András
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 2. sz. Teljes szöveg


Füzi László: Balvégzetű évtized? / Szentesi Zsolt
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 5. sz. p. 108. Teljes szöveg

Füzi László: Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 56. évf. 2. sz. (2002. febr.), p. 82-87. Teljes szöveg

Alkat és mű : Füzi László Németh László-könyvéről / Lengyel András
In: Jelenkor. – 45. évf. 4. sz. (2002. ápr.), p.440-444. Teljes szöveg

Orosz László-Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete / Kerényi Ferenc
In: Irodalomtörténeti közlemények. – 108. évf. 4. sz. (2004), p. 522-524. Teljes szöveg

A Semmi közelében : Füzi László gondolkodástörténeti vázlata József Attiláról, Németh Lászlóról, Márai Sándorról / Olasz Sándor
In: Új forrás. – 36. évf. 6. sz. (2004. jún.), p. 68-72. Teljes szöveg

Füzi László: Maszkok, terek / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p.77-87. Teljes szöveg

Életekről és világokról : Füzi László: Lakatlan Sziget; Maszkok, terek…
In: Műhely. – 29. évf. 2. sz. (2006), p. 78-80. Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László: Maszkok, terek / Elek Tibor
In: Hitel. – 19. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 116-120. Teljes szöveg

A középpont hiánya mint új középpont : Füzi László: A középpont hiánya / Pécsi Györgyi
In: Tiszatáj. – 62. évf. 10. sz. (2008. okt.), p. [86.]-90. Teljes szöveg

Együttlátók, együttláttatók : Füzi László: A középpont hiánya / Juhász Attila
In: Műhely. – 32. évf. 1. sz. (2009), p. 69-70. Teljes szöveg

Világok határán : (Füzi László „ikerkönyvé”-ről) / Lengyel András
In: Műhely. – 33. évf. 5. sz. (2010), p. 70-72. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. 1. kötet, p. 687.

Szerkesztő és folyóirat : Füzi László és a Forrás / kész. Csomorné Bárány Melinda. – Szeged : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, 2013. – Szakdolgozat.

Gutenberg-nap: Füzi László kapta idén a Szilády-díjat
In: Petőfi népe. – 65. évf. 200. sz. (2010. aug. 28. szombat), p. 5. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Füzi László a Németh László Társaság új elnöke : [Int.].
In: Petőfi népe. – 66. évf. 102. sz. (2011. máj. 3. kedd), p. 5. Teljes szöveg


Füzi László : Kötések, szakadások / Szőke Katalin
In: Kortárs. – 11. sz. ( 2012 ), p. 93-95. Teljes szöveg


Kecskeméten a kultúra még képes közösséget teremteni : [Int.] / Füzi László; Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 227-236. Teljes szöveg

Negyvenöt éve alapították a Forrás irodalmi folyóiratot [elektronikus dok. ]
In: Prae.hu. – (2014. márc. 25.) Teljes szöveg

Megkérdeztük Füzi Lászlót [elektronikus dok. ] / Ménesi Gábor
In: Barkaonline.hu. – (2014. máj. 30.) Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László gondolkodói alkatáról / Elek Tibor
In: Irodalom és nemzeti közösség / Elek Tibor . – Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút Kiadó, 2014. – p. 194-200.

„… azonos rámpán Sziszüphosszal” : Ideiglenes portré a 60 éves Füzi Lászlóról / Lengyel András
In: Forrás. – 47. évf. 3. sz. ( 2015. márc. ), p. 34-39. Teljes szöveg

Kíváncsiság nélkül nem megy : Hatvan éve született, harminchárom éve alkot Kecskeméten [elektronikus dok.] / Füzi László; Popovics Zsuzsanna. – Fotó
In: Baon.hu. – ( 2015. márc. 18.) Teljes szöveg

VALLOMÁSOK: dr. Füzi László főszerkesztő, ügyv. igazgató 60.
In: Hirosnaptar.hu. – (2015. márc. 15.)  Teljes szöveg

Füzi László

Váczy János

Megszakítás