Kecskeméti iskola- és oktatástörténet

Kecskemét régóta jelentős iskolaváros. A Kecskeméti Református Gimnázium több mint 450, a Kecskeméti Piarista Gimnázium több mint 300 éves, az egykori főreáliskola – ma Katona József Gimnázium – 150 éves. Az elmúlt évszázadok alatt a tanári karokban az ország legkiválóbb pedagógusai tanítottak, az itt végzett diákok között számos ismert tudós nevével találkozhatunk.
Az intézményeket a természettudományok magas szintű művelése és az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenység jellemezte, élen jártak a korszerű tudományok közvetítésében. A tudós tanárok részt vettek a város tudományos társaságainak szervezésében, előadások tartásában, számos kötetet, tanulmányt és cikket publikáltak. Néhány közismert tudós közülük: Hanusz István, Dékány Rafael, Hollós László, Parragh Gedeon.
Ismeretterjesztő írásaik mai szemmel is jelentősnek tekinthetők. Számos érdekes megállapítást tartalmaznak az éghajlatváltozással, a földrajzi átalakulásokkal, az állat- és növényvilág változásaival, matematikai összefüggésekkel kapcsolatban, érdemesek a reáltudományok iránt érdeklődők figyelmére.

Kecskeméti Magyar Királyi Állami Főreáliskola Dékány Rafael
Hanusz István
Hollós László
Székány Béla
Kecskeméti Református Kollégium Bíró Lajos
Csabay Imre
Dombi Lajos
Garzó Béla
Katona Mihály
Parragh Gedeon
Vetéssy Géza
Kecskeméti Református Jogakadémia Tatai András
Városi Zeneiskola Előzmények
„Állítsunk zeneiskolát!”
1894/1895. tanév
1895/1896. tanév
1896/1897. tanév
1897/1898. tanév
1898/1899. tanév
1899/1900. tanév
1900/1901. tanév
1901/1902. tanév
1902/1903. tanév
1903/1904. tanév
1904/1905. tanév
1907/1908. tanév
1908/1909. tanév
1909/1910. tanév
1910/1911. tanév
1911/1912. tanév
1912/1913. tanév
1913/1914. tanév
1914/1915. tanév
1915/1916. tanév
1916/1917. tanév
1917/1918. tanév
1918/1919. tanév
1920/1921. tanév
1921/1922. tanév
1922/1923. tanév
1923/1924. tanév
1925/1926. tanév
1926/1927. tanév
1927/1928. tanév
1928/1929. tanév
1929/1930. tanév
1930/1931. tanév
1931/1932. tanév
1932/1933. tanév
1933/1934. tanév
1934/1935. tanév
1935/1936. tanév
1936/1937. tanév
1937/1938. tanév
1938/1939. tanév
1939/1940. tanév
1940/1941. tanév
1941/1942. tanév
1942/1943. tanév
1945/1946. tanév
1946/1947. tanév
1947/1948. tanév
1948/1949. tanév
1949/1950. tanév

Módszertani ajánló tanárok számára >>

Betű átméretezése
Kontraszt