Kecskeméti Református Kollégium

Újkollégium
Újkollégium
Református tanárok
Soós Gábor, Parragh Gedeon, Domián István református gimnáziumi tanárok
Forrás: Kecskemét anno…

A Kecskeméti Református Kollégium alapítási éve 1564. Miután a reformáció Kecskeméten is megvetette lábát, a hívek részére épült fatemplom mellé iskolát is építettek, mely földszintes, több szobás, szalma- vagy nádtetős vályog- illetve faépület lehetett. Kezdetben az elemi fokú oktatásnak és az alsó gimnáziumi évfolyamoknak adott helyet.
1678-ban az épület leégett a fatemplommal együtt. Az 1753-ban felépült új épület Kecskemét földesura, Koháry István támogatásával készült el.

Emléktábla
A márványtábla az 1741-1753 között épült iskola emlékét idézi. A tábla az Ókollégium kapualjában található.

Az emléktábla felirata:
„…a múzsáknak eme hajlékát a romokhoz igen közel Kecskemét város helvét hitvallásához tartozó lakói saját költségükön építették M.D.C.C.L.III.”

Az iskola 1805-ig megfelelt az akkori középfokú iskolák szervezeti formájának. 1805-ben Császári Lósy Pál rektorsága idején 2 éves enciklopédiai tanfolyamot állítottak fel a hatévfolyamos latin osztályok fölé. Tárgyai: mennyiségtan, bölcsészet, természettan, egyetemes történelem, teológia. 1811-ben ezt a képzést megszüntették, új tanrendet dolgoztak ki.
1831-ben az iskolát főiskolává szervezték, theológiai és jogi tanszéket állítottak fel, mely az ekkor épült Ókollégiumban kapott helyet.

Könyvadományok
Könyvadományok

Tovább a katalógushoz>>

1854-ben a helytartótanács a gimnáziumot algimnáziummá minősítette vissza és csak három év múlva – 1857-ben – nyerte vissza a főgimnáziumi rangot. Az első iskolai évkönyv ebben a tanévben jelent meg. 1858-ban tartották az első érettségi vizsgát.
1875-től a főiskolát elválasztották a gimnáziumtól, évkönyveik is külön jelentek meg.

Meghívó

Meghívó

1910-12-ben felépítették az Újkollégiumot, melynek egyik szárnyában a gimnáziumot, másikban a jogakadémiát helyezték el.
1929-ben nyílt meg az Újkollégium keleti szárnyának folytatásaként épült internátus.

Az államosítás után a gimnázium egy évig Károli Gáspár Állami Gimnázium néven működött, majd összevonták a szintén államosított piarista gimnáziummal. Ekkor vette fel a Katona József nevet. Többszöri költözködés után 1957-ben, a volt reáliskola adott helyet a Katona József Gimnáziumnak.

1990 szeptemberében az egyház kezdeményezésére a Kecskeméti Református Gimnázium mint önálló jogi testület újra megkezdte működését. Az oktatómunkára kezdettől fogva jellemző volt, hogy nem csak az iskola vezetését látták el nagy műveltségű tanárok, de a tanítást is igazi tudós egyéniségekre bízták.
Bár nem tudjuk a teljesség igényével bemutatni őket, mégis reméljük, hogy sokszor a feledés homályából kiragadott arcok szemléltetni tudják azt a magasrendű szellemiséget, melyet az iskola kezdettől fogva képviselt.

Megszakítás