Szekér Endre (1935-2013)

Tanár, irodalomtörténész, szerkesztő

Szekér Endre
Fotó: Bahget Iskander

Budapesten született, értelmiségi családban, édesapja gyógyszerész, nagyapja református lelkész volt.  A második világháború idején a család Bécsbe menekült.  A háború után újra Budapestre, édesapja hazaérkezése  után Kiskunhalasra, majd Kecskemétre költöztek, ahol édesapja gyógyszerészként dolgozott. Osztályidegenként nem vették fel a gimnáziumba, ezért Pestre került a Lónyay Református Gimnáziumba. Kecskeméten érettségizett a Katona József Gimnáziumban, majd a pesti Apáczai Csere János Főiskolán folytatta tanulmányait. 1956-ban a pesti főiskolán magyar-, majd a szegedi főiskolán 1958-ban történelem szakon szerzett diplomát. Az ELTE magyar-történelem szakán 1963-ban szerzett tanári oklevelet. 1973-ban doktorált magyar nyelvészetből. Az egyetemen tanáraitól – így Szathmári Istvántól, Fábián Páltól, Nagy Miklóstól – életre szóló útravalót kapott. 

Bugacon általános iskolai tanárként kezdett dolgozni 1955 és 1960 között. 1958 és 1960 között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára volt. 1960-tól 1991-ig (harminc éven át!) a Katona József Gimnáziumban, majd 1991-től a Református Gimnáziumban tanított. 1993-tól nyugdíjas. Kecskeméten a Forrás című folyóirat egyik alapítója, majd főszerkesztője volt 1969-től. A Katona József Társaság és a TIT tagja. 

Tudós tanárként tekintélyes életművez hozott létre, szinte minden esetben a költői-írói kifejezésmód, a stílus titkait fedve fel. Könyveiben nem pusztán leírja, elemzi a magyar irodalmi nyelv értékeit, hanem közelebb hozza irodalmunkat és anyanyelvünket az olvasóközönség széles rétegeihez, mindenekelőtt a tanárokhoz és a diákokhoz.

2013. jújius 11-én hunyt el.

Elismerései:

Kiváló Tanár (1970)
Buday Dezső-díj (1978)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1978)
Pilinszky János-díj (1994)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím (1999)

Művei:

Stilisztikai szöveggyűjtemény és példatár (1970)
A nominális stílus jelentkezése Gárdonyi műveiben (1975)
Érték és írás : Tanulmányok, jegyzetek (1981)
Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben (1988)
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok (1991)
Benedek Marcell (1994)
Buda Ferenc (1996)
A stílus – az író (2003)
Márai Sándor és világa : [tanulmányok, cikkek] (2010)

Szerkesztői munkái:

Aranyhomok : Antológia / [fel. szerk. Varga Mihály] ; [a szerk.biz. tagjai Ballabás Béla, Heltai Nándor, Szekér Endre] 1962.

Kecskemét jelesei / [írta Váry István, Heltai Nándor] ; [szerk. Szekér Endre, Varga Mihály], 1968.

Egy marék parázs : Buda Ferenc, Gál Farkas, Goór Imre, Hatvani Dániel versei / [szerk. Szekér Endre, Varga Mihály], 1968.

Forrás antológia : 1969-1979 / [Szerk. Hatvani Dániel, Szekér Endre], 1979.

Forrás antológia : 1979-1989 / [szerk. Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre], 1990.

Kaparó Antal lázadása / Zám Tibor ; [vál. és szerk. Agócs Sándor, Kenyár Éva, Szekér Endre], 1994.

Cikkei teljes szöveggel:

Szépen élni : Arcképvázlat Benedek Marcellről.
In: Korunk. – 35. évf. 9. sz. (1976. szept.) p. 704-706. Teljes szöveg

Márai Sándor: Vasárnapi krónika – könyvismertetés.
In: Tiszatáj. – 48. évf. 11. sz. (1994. november) p.86-89. Teljes szöveg

Márai igézetében : Lőrinczy Huba : Búcsú egy kultúrától.
In: Forrás. – 32. évf. 4. sz. (2000. ápr.), p. 87-90. Teljes szöveg

Márai évszakai.
In: Forrás. – 34. évf. 10. sz. (2002. okt.), p. 36-41. Teljes szöveg

Márai Európában és Amerikában.
In: Korunk. -14. évf. 6. sz. (2004. június), p. 123-126. Teljes szöveg

„Életre-halálra olvasni” – [Márai Sándorról].
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p.71-76. Teljes szöveg

A válogatott versek : Gömöri György: Ez, és nem más.
In: Forrás. – 40. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 102-105. Teljes szöveg

„A semmi közelít” : Vers és stílus.
In: Forrás. – 41. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. 74-77. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Szekér Endre: Érték és írás / Horpácsi Sándor
In: Alföld. – 35. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 86-87. Teljes szöveg

Nyílt levél Szekér Endre Tanár Úrnak abból az alkalomból, hogy most lett 50 éves / Hatvani Dániel
In: Forrás. – 17. évf. 7. sz. (1985. júl.), p. 95. Teljes szöveg

Szerkesztő a katedrán : Szekér Endre / Rácz-Székely Győző
In: Elhivatottak : Arcképvázlatok pedagógusokról / szerk. Gyarmati Szabó Éva. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1990.- p. 137 -153.

Erős várunk a vers : Szekér Endre írásaiból.
In: Petőfi népe. – 50. évf. 163. sz. (1995. júl. 14.), p. 7. Teljes szöveg

Íróportrék, csoportképek a Forrás történetéből : Bahget Iskander fotói. – [Kecskemét] : Forrás Szerk., 2003.

Szekér Endre 70. születésnapján / Papp István Géza
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p. 104. Teljes szöveg

Szekér Endre írói világa / Varga Mihály ; [szerk. Füzi László] ; [lektorálta Pintér Lajos]. – [Kecskemét] : Alföldi Lapok, [2006] .

Szekér Endre hetvenöt éves! / Orosz László
In: Forrás. – 42. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 81-82. Teljes szöveg

A család a legfontosabb, a többi mit sem ér / Varga Géza. – Fotó
In: Hírös naptár. – 3. évf. 4. sz. (2010. júl. – aug.), p. 1, 2-3. Teljes szöveg

„Ha kifogást találtak, ugrott az egész mű!” : [Int.] / Szekér Endre; Kriskó János
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. (2012. júl.-aug.), p. 30-40. Teljes szöveg

Elment a Tanár úr / Papp István Géza
In: Magyar napló. – 25. évf. 9. sz. (2013. szept.), p. 29. Teljes szöveg

Szekér Endre emlékezete.
In: Forrás. – 45. évf. 9. sz. (2013. szept.), p. 128. Teljes szöveg

A Tanár Úr : Emlékezés Szekér Endrére, egykori magyarirodalom-tanárunkra / H. Szabó Sára
In: Forrás. – 47. évf. 6. sz. (2015. jún.), p. 114. Teljes szöveg

Pintér Lajos

Költő, szerkesztő

Pintér Lajos
Fotó: Bahget Iskander

Általános és középiskolai tanulmányait, Csongrádon végezte. A Batsányi János Gimnáziumban érettségizett 1971-ben. 1971–76-ig az ELTE BTK, magyar-népművelés szakán tanult, tagja volt az Eötvös Kollégiumnak.

Első versei 1972-ben jelentek meg a Tiszatájban. Az ELTE BTK Jelenlét című irodalmi folyóiratának alapító szerkesztője, 1976-tól a Forrás című irodalmi folyóirat szerkesztője, főmunkatársa. Versei, írásai megjelentek a Szép Versekben (1978, 1979, 1986, 1989, 1990, 1993) és számos folyóiratban, többek között a Forrásban, a Hitelben, a Kortársban, a Tiszatájban és az Új Forrásban. 

Szerkesztésében jelent meg Radnóti Miklós válogatott versei című kötet a Magyar irodalom gyöngyszemei sorozatban (Kozmosz Könyvek, 1979.). Rajz őszi tűzfalon című képversét iskolai tankönyvekben is megtalálhatjuk.

Költészetére jellemző a kezdetektől vállalt személyesség – a gyermekkor emlékképeivel –, a játékos líraiság, a természetközeliség.

Elismerései:

Móra Könyvkiadó Nívódíja (1979)
József Attila-díj (1983)
Radnóti Miklós-díj (1985)
Bács-Kiskun Megye Művészeti-díja (1987, 1996)
Eötvös Kollégiumért Emlékérem (1995)
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1995)
Magyar Művészeti Akadémia Arany Oklevele (1998)
Tekintet-díj (1999)
Csongrád Város Díszpolgára (1999)
Salvatore Quasimodo-díj (2000, az olasz állam nemzetközi költői díja a „Betyárdal” című verséért)
Katona József-díj (2001)
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) (2018)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Művei:

Fehéringes folyók (1975)
Zsiványok arca (1979)
Európai diákdal : [versek 1974-1979] (1981) 
Didergő ünnep (1984) 
A vadszeder útján (1989) 
Kézjegy (1990)
Lépcsők az Istenhegyen (1994) 
Ezredfordulóponton (1995) 
Graffiti : Rajzok egy tűzfalon (1995) 
Rajzok a tél falára (1996) 
Könnyv : esszék, vallomások (1997) 
Fehéringes foglyok : Válogatott és új versek (1998) 
Ötvenöt magyar népmese : Katona Imrével Pintér Lajos beszélget (2002) 
Békarokka (2002) 
Virágnézetünk alapjai : versek (2002)
80 – 50 (2003) 
ezüst (2007) 
Tiszavirág : versek (2009) 
„Gyűjtsd a termést kalangyába” (2013)
sárkereszt (2014)
fényöröm, fénybánat (2015)
tóth menyhért-énekek (2018)
Koraőszi kék (2019)

Cikkei teljes szöveggel:

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 1. sz. p. 75 – 80. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 2. sz. p. 85 – 89. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 3. sz. p. 77 – 82. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 4. sz. p. 63 – 68. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 5. sz. p. 70 – 77. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 6. sz. p. 60 – 65. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 7. sz. p. 73 – 79. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 8. sz. 72 – 80. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 9. sz. p. 82 – 89. Teljes szöveg

Tér és táj 
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 10. sz. 65 – 77. Teljes szöveg

Szent ég: a népszerűség : Vekerdi László tiszteletére
In: Új forrás. – 31. évf. 6. sz. (1999. Július ), p. 83-84. Teljes szöveg

Az égtartó ember
In: Forrás. – 38. évf. 12. sz. (2006. dec.), p. 125. Teljes szöveg

A Tengerlátó nemzedéke : Föllelt jegyzetlapok 1976-ról
In: Tiszatáj. – 61. évf. 7. sz. (2007. júl.), p. 93-98. Teljes szöveg

A madarat rajzoló kéz
In: Forrás. – 39. évf. 10. sz. ( 2007. okt.), p. 96-98. Teljes szöveg

Hajrá, toll! 
In: Tiszatáj. – 64. évf. 7. sz. ( 2010. júl.), p. 13-14. Teljes szöveg

Férfikönnyek 
In: Forrás. – 43. évf. 11. sz. (2011. nov.), p. 22-23. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Mire ügyeljünk? : Pintér Lajos Radnóti-díja / Ballai József
In: Petőfi Népe. – 40. évf. 293. sz. (1985. dec. 14.). – p. 4.  Teljes szöveg

Aki ismeri a boldogságot : Pintér Lajos költő köteteiről, a Forrásról és a kitüntetések értékéről / Borzák Tibor
In: Magyar nemzet. – 65. évf. 136. sz. (2002. jún. 13.), p.15. Teljes szöveg

Az önazonosság költészete: Pintér Lajos lírájáról / Luchmann Zsuzsanna
In: Hitel. – 16. évf. 3. sz. (2003. márc.). – p. 112–121.  Teljes szöveg

Korszerűtlen gondolatok : Beszámoló Pintér Lajos új verseskönyvének olvasásáról [elektronikus dok. ] / Füzi László
In: Barkaonline.hu. – (2011. márc. 23.) Teljes szöveg

Tört/én/elem / Pintér Lajos
In: Forrás 45. évf. 3. sz. (2013. márc.) p. 3-28. Teljes szöveg

Egy kosár déligyümölcs, egy kosár hal… : Pintér Lajos 60. születésnapjára / Tolnai Ottó
In: Forrás 45. évf. 3. sz. (2013. márc.) p. 29-36. Teljes szöveg

Kapuk / Fekete J. József
In: Forrás 45. évf. 3. sz. (2013. márc.) p. 37-44. Teljes szöveg

Réváldozat : Forrás-mű / Tandori Dezső
In: Forrás 45. évf. 3. sz. (2013. márc.) p. 45-54. Teljes szöveg

„Mit hoz a múlt?” / Kabdebó Lóránt
In: Műhely 38. évf. 1. sz. (2015) p. 64-65. Teljes szöveg

Kavics Isten kezében, avagy a létezés szépsége és türelme / Szakolczay Lajos
In: Műhely 39. évf. 2. sz. (2016) p. 63-64. Teljes szöveg

Kettősportré, avagy a mindenség szinonimái / Alföldy Jenő
In: Székelyföld 22. évf. 10. sz. (2018. okt.) p. 155-158. Teljes szöveg

Énekekből katedrális / Luchmann Zsuzsanna
In: Hitel 32. évf. 3. sz. (2019. márc.) p. 121-125. Teljes szöveg

Pintér Lajos: Koraőszi kék / Kabdebó Lóránt
In: Tiszatáj 74. évf. 5. sz. (2020. máj.) p. 104-106. Teljes szöveg

„A szerkesztő az első olvasó” : Pintér Lajossal Pál Sándor Attila beszélget.
In: Forrás. – 55. évf. 3. sz. (2023. márc.), p. 3-18. Teljes szöveg

Egy betiltott antológiáról : Ifjúság király (szerkesztette: Pintér Lajos) / Rigó Róbert
In: Forrás. – 55. évf. 3. sz. (2023. márc.), p. 20-31. Teljes szöveg

Mi van vele? Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk : Pintér Lajos / Varga Géza. – Fotók. – (Arcok)
In: Kecskeméti lapok. – 119. évf. 3. sz. (2023. márc. 23.), p. 13. Teljes szöveg

Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László ; [utószó Szekér Endre]. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. p. 120 -121.

Pintér Lajos honlapja

Heltai Nándor (1930-2017)

Újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész

Heltai Nándor
Fotó: Bahget Iskander

Győrben született, 1930. március 13-án. 1949-ben érettségizett szülővárosában, a bencés gimnáziumban. Ezután diszpécser volt a győri autógyárban, majd katona Kiskunmajsán. 1953-ban Csornára került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között.
Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei Találkozók elindítása. A legnevesebb magyar írókat (többek között Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor) részvételével szervezett irodalmi esteket.
1960-1961-ben a Kecskeméti Műsor című lap szerkesztőjeként és a Petőfi Népe újságírójaként, később rovatvezetőjeként (1970. november 1- jétől  1973-ig) is tevékenykedett. 1976 és 1983 között ismét ő szerkesztette a Kecskeméti Műsort.
1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunkatársa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Munkásságában kiemelkedő a Katona-kultusszal kapcsolatos tevékenysége.
Több önálló kötetet jelentetett meg Kecskemét város helytörténetével, valamint neves helyi személyekkel kapcsolatban. Az általa írt kecskeméti útikönyvek alapművek a helytörténeti és a turisztikai tájékozódásban.
1958-tól a Katona József Társaság, 1984-től pedig a Kecskeméti Városszépítő Egyesület tagja.
2017. szeptember 1-jén hunyt el Kecskeméten.

Elismerései:

Kecskemét Művészetéért Emlékérem (1977)
Kós Károly emlékérem (1989)
Pilinszky-díj (1996)
Kecskemét  Közművelődéséért Díj (2001)
Katona József-díj (2004)
Tóth Lászó-díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2009)
Szilády Károly-díj (2009)
Hunyadi-díj (2011)

Művei:

Bács-Kiskun megye (1974)
Bugaci Csárda (1996)
Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya (2006)
„Elveték a jó magot” : „a tényerő-dús” Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek (2005)
„És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók…” (2003)
„Fel tehát magyar népe Kecskemétnek” : Kossuth Lajos és Kecskemét (2001)
Gólok, bajnokok, sorsok : A Kecskeméti Testedző Egyesület 75 éve (1987)
Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok (2005)
„Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint” : Ács Károly, a „tettekben hazafi” küzdelmes élete (2004)
Kecskemét [Útikönyv, történelmi háttérrel] (több kiadásban: 1972, 1973, 1985, 1998)
Kecskemét jelesei (Váry Istvánnal közösen), (1968)
„A kecskeméti oltóág” : Németh László és a hirös város (1997)
Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv (2005)
Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek (2008)
Máriát dicsérni hívek jöjjetek! : boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza (2006)
„Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye” : Móricz Zsigmond és a hírös város (2004)
Mit üzen az öreg kőtemplom? : A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel (2002)
„Munkával szentelt táj” : Katonatelep, Talfája, Úrrét (2009)
„A nemzetnek tanító oskolái” (2001) 
Nyomdászat Kecskeméten (1980) 
„Örökre ide fészkelem magam” (2000) 
A reneszánsz ember : Bóbis Gyula az első kecskeméti olimpiai bajnok (2010)
Száz éves a kecskemét-fülöpszállási vasútvonal, 1895-1995 (1995)
A szeretnivaló klub (2011) 
„Szívébe fogadott Kecskemét” (1982) 
„Tisztelte a magyar munkát és a magyar munkást” (2014) 
Tóth László, a hírlapíró és szerkesztő (2000) 

Tanulmányok, könyvrészletek:

Abaposztós esküdtektől a nyakkendős képviselőkig In: Városházi ki kicsoda? (1999) p. 60-72.
Adatok Kecskemét zenetörténetéhez. In: A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (2001) p. 113-127.
A Katona József Társaság száz éve : 1891-1990. In: A Katona József Társaság évkönyve (1991) p. 11-116.
Kecskemét kecskeméti utcanevei. In: Kecskeméti tükör (1989) p. 101-104.
Kecskemét. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében 1996) p. 75-86.
A kecskeméti munkáslapok története. In: Népkutató-Honismereti Kör évkönyve (1966) p. 1-39.
Miért mondatta le Rákosi Tóth László polgármestert? In: Kecskeméti tükör (1989) p. 31-33.
A petróleumtól a lézerfényig : Kiss András aranykoszorús mesterfotográfus életútja. In: Fényképalbum, ami maradt (2001). p. 7-50.

Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:

Aranyhomok : Antológia (1962)Ű
Bács-Kiskun megye siker kalendáriuma (1996)
Baja (1974, 2. kiad. 1977)
Emlékeink dr. Bakkay Tiborné Bodor Éváról (1994)
Jancsó Miklós (1982)
Katona József emlékév, 1961-1962 (1961)
Kecskemét : Andruskó Károly fametszetei (1976)
Kecskemét : tanulmányok a város múltjáról, jelenéről, 1368-1968 (1968)
Kecskeméti Zenei Napok (1962)
Két folyó között : Bács-Kiskun (angolul és németül is megjelent) (1995, 2001)
Petőfi és Kecskemét (1988)

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. – 2. kötet, p.861.

„A hírös város népművelésének lelke, spiritus rectora”
In: Kecskeméti lapok. – 96. évf. 10. sz. (2000. márc. 14.), p. 6.

Kecskemét tudós kultúrosa.
In: Köztér .- 4. évf. 2. sz. (2001. febr.), p. 4. Teljes szöveg

Aki ministráns, az látja az oltár füstjét.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 104. sz. (2008. máj. 5.), p. 11. Teljes szöveg


A kecskeméti szellemi élet „spiritus rectora”. – Fotó
In: Hírös naptár. – 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 5. Teljes szöveg

Városformáló író, kutató. – Fotó
In: Hírös naptár. – 3. évf. 2. sz. (2010. márc. – ápr.), p. 4-5. Teljes szöveg

Hunyadi-díjasunk : Heltai Nándor
In: Hunyadivárosi hírmondó .- 4. évf. 2. sz. [2011.], p. 9.

Elhunyt Heltai Nándor.
In: Petőfi népe. – 72. évf. 206. sz. (2017. szept. 4. hétfő), p. [1.]

Hatvani Dániel (1937-2006)

Újságíró, szerkesztő, költő, szociológus

Hatvani Dániel
Fotó: Bahget Iskander

Tiszaderzsen született 1937. január 30-án. 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Kecskeméten az SZTK-ban ügyintéző 1960. novembertől 1961. augusztusig.

1961 szeptemberétől 1973 októberéig a Petőfi Népe munkatársa, majd  1973 novembertől 1988 decemberig a Forrás főszerkesztője.

A Forrás könyvek 1974-1989 között és az Új Auróra 1990-1991-es főszerkesztője. 1991-1992 között a Vásárhelyi Hírek munkatársa, 1992-1993 között a Magyar Fórum olvasószerkesztője volt. 1995-1997 között az Irodalmi Társaságok Szövetségének ügyvezető elnöke, 1999-től a Magyar Jövő című folyóirat főmunkatársa volt.

1999-ben csatlakozott a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köréhez. Részt vett a „Népi Krónika” és a „Magyarország Jövője” című társadalomkritikai irodalmi folyóiratok szerkesztésében is.  

1955-től jelentek meg versei. Kecskeméten hunyt el 2006. október 13-án. 2009-ben Kecskemét városa emléktáblát helyezett el utolsó lakóhelyének falán, a Széchenyi sétány 6. szám alatt . 2017-ben Tiszaderzs közösségi házát és könyvtárát Hatvani Dánielről nevezték el.

Elismerései:

Forrás-díj (1970)
Radnóti-díj (1981)
A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1987)
Tiszaderzs díszpolgára cím (2017) 

 Kötetei:

Üvegcserepek (1965)
Egy marék parázs : Buda Ferenc, Gál Farkas, Goór Imre, Hatvani Dániel versei (1968)
Egy példamutató nagyközség (197?)
20 év a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Tsz-ben (1970)
Szent Ivántól Felsőszentivánig : múlt és jelen egy bácskai faluban (1973)
Koronaakác / Hatvani Dániel. – Budapest : Szépirod. Kiadó, (1975). – 145, [3] p. – 19 cm.
Egyesült Lenin Mezőgazdasági Szövetkezet negyedszázada (1975)
A Kunszállási Alkotmány Mg Tsz negyedszázados története (1975)
Bizakodó Alföld (1976)
Rémi krónika : A Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet negyedszázad után (1976)
Füst száll fölfelé : Szociográfiai riportok, tanulmányok (1978)
Totemarc (1979)
Érték és írás : Tanulmányok, jegyzetek / Szekér Endre (1981)
Negyedszázad után a hartai Erdei Ferenc Tsz (1983)
Életutak a homokhátságon : Hatvani Dániel riportjai (1984)
Homokfolyam (1984)
Kalózlobogó (1985)
Erre csörög a dió : Kisregény (1989)
Vízalatti harangok : Szociográfiai riportok, tanulmányok, jegyzetek (1989)
Tehéncsöcs : Erotikus regény (1990)
Elnapolt újjászületés : [válogatott és új versek] (1996)
Végkielégítés : elbeszélések (1997)
Tilalomfák árnyékában : egy irodalmi főszerkesztő emlékirata (1997)
Egy bennszülött vallomásai (2006)


Ajánló verseiből, írásaiból:

Négyszemközt Buda Ferenccel : [Int.]
In: Petőfi népe. – 23. évf. 110. sz. (1968. máj. 12.), p. 6. Teljes szöveg

Jászszentlászlói tizenévesek.
In: Írószemmel / vál., bev. Nemes György . – [Budapest] : Kossuth, 1971. – p. 236-254.

A költő és a Kiskunság
In: Forrás. – 5. évf. Petőfi-különszám (1973), p. 44-48. Teljes szöveg

Való világ, Vízalatti harangok. 1. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 2. sz. (1982. jún.), p. 9-19. Teljes szöveg

Vízalatti harangok. 2. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 3. sz. (1982. szept.), p. 9-16. Teljes szöveg

A Kiskunság rajza Petőfi költészetében.
In: Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozója / [szerk. Araczki László] . – Kiskőrös : Petőfi Sándor Társaság, 1987. – p. 31-41.

Parasztelődeink szerelmi élete : Diószegi Balázs rajzairól.
In: Forrás. – 20. évf. 9. sz. (1988. szept.), p. 96. Teljes szöveg

Közreműködésével létrejött kötetek:

Kecskemét (1972)
Kardom, keresztem (1974)
Forrás antológia : 1969-1979 (1979)
Várostalan falu : Szociográfia Fülöpszállásról (1980)
Európai diákdal : [versek 1974-1979] / Pintér Lajos (1981)
Szavak piacán : Négy fiatal költő (1981)
Történetek, események a kiskunmajsai Jonathán MGTSZ életéből (1985)
Hol a világ közepe? : Parasztvallomások a szerelemről / Vajda Mária (1988)

Róla szóló cikkek, írások:

Hatvani Dániel költő, főszerkesztő irodalmi munkássága : Bibliográfia (1982)

Bemutatjuk a Duna-Tisza közi írócsoportot / Pintér Lajos
In: Petőfi népe. – 37. évf. 50. sz. (1982. febr. 28.), p. 5. Teljes szöveg

Vidéki kiadók könyvei / Gyurácz Ferenc
In: Mozgó világ – 9. évf. 11. (1983. nov.), p. 41-45.
[A Forrás-könyvek sorozatban megjelent Szavak piacán című kötetről.]

„Sodorjon értelmes vihar” / Gazsó L. Ferenc, Zelei Miklós. – Fotók
In: Magyar hírlap. – 20. évf. 132. sz. (1987. jún. 6.), mell. p. 3. Teljes szöveg

Tudósítás faluról, paraszti életsorsról / Pécsi Györgyi
In: Napjaink. – 28. évf. 10. sz. (1989. okt.), p. 32-33.
Hatvani Dániel: Vízalatti harangok című kötetének ismertetője.

Hatvani Dániel kisvárosi történetei / Szekér Endre
In: Népszava. – 117. évf. 255. sz. (1989. okt. 28.), p. 8.

Hatvani Dániel verses kalózhajójában.
In: Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok / Szekér Endre ; [szerk. Füzi László]. – Kecskemét : Forrás Szerk., 1991. – (Forrás könyvek), p. 194-196.

Hatvani Kecskeméten : [Fotóhír].
In: Köztér. – 2. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 16. Teljes szöveg

Kecskemét irodalma és irodalmi élete 1945 után / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László . – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003

Arcképek : Hatvani Dániel / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003, p. 104-105.

„Öregségemre magamra maradtam” : Emlékezés Hatvani Dániellel, a Forrás volt főszerkesztőjével.
In: Kecskeméti lapok. – 100. évf. 39. sz. (2004. okt. 21.), Jelenvaló mell., p. 7.

Búcsú Hatvani Dánieltől / Füzi László
In: Forrás. – 38. évf. 12. sz. (2006. dec.), p. 126-128. Teljes szöveg

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság / Ács Margit

In: Forrás. – 41. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 38-45. Teljes szöveg

Megérkezés : IV. rész / Füzi László
In: Forrás. – 44. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 17-46. Teljes szöveg

Egy főszerkesztő emlékezete : Emlékezés a 80 éve született Hatvani Dánielre / Pintér Lajos
In: Forrás. – 49. évf. 6. sz. (2017. jún.), p. 127-128. Teljes szöveg

Adatforrás :
Új magyar irodalmi lexikon .- 2 .- 771. p. Kecskeméti lapok .- 102. évf. 42. sz. (2006. nov. 23.), p. 2. Üzen a homok .- Kecskemét, 2008.- 72. p.

Füzi László

Szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője

Füzi László
 Bahget Iskander felvétele

Lövőn, egy Sopronhoz közeli kis faluban született 1955. március 15-én. Öt éves volt, mikor szülei visszaköltöztek Lövőről szülőfalujukba, Fertőszentmiklósra, ahol gyermekkorát töltötte.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte 1973-ban. A gimnáziumi évek alatt nagy hatással volt rá Szalay Dénes, akihez irodalmi szakkörre járt. Az ő hatására már a középiskolai évek alatt megismerte és olvasta a fontosabb irodalmi folyóiratokat is.
A gimnázium után a szegedi József Attila Tudományegyetemre jelentkezett, ahol magyar-történelem szakon szerzett diplomát 1979-ben. Az egyetemi évek alatt meghatározó volt számára Ilia Mihály irodalomtörténész tanárának barátsága. Szegeden csoporttársa volt pl. Dobozi Eszter, György Péter, Kozmács István, Csapody Miklós.
Itt írta első tanulmányait és itt kezdett el foglalkozni Németh László alakjával, munkásságával. 1980-ban szerzett bölcsészdoktori címet. Szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is Németh László pályakezdéséről írta.
Az egyetem elvégzése után felesége Egerben kapott régészi állást, és mivel egy akkori rendelkezés miatt az egyetemen nem tarthattak meg végzős hallgatót, ezért Egerbe költöztek, ahol három évig az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában tanított magyart és történelmet, 1982-ig.
1982-ben került Kecskemétre a Forrás folyóirathoz előbb szerkesztőként, majd 1989-től a folyóirat főszerkesztője lett.
A 2000-es években a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének meghívott előadójaként is dolgozott. 2014 júniusában az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott részére. 
1980 óta folyamatosan publikál tanulmányokat és önálló köteteket Németh László munkásságáról. Kiadta Németh László apjának, Németh Józsefnek naplóját, visszaemlékezéseit (Napló, 1898-1911 / Németh József ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Füzi László]. Hét év, 1914-1921 / . – Budapest : Magvető, 1993), Kőhegyi Mihállyal pedig az író levelezésének kiadását kezdték el.
2001-ben, Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg közel 700 oldalas monográfiája az íróról, mely az első teljes Németh László biográfiának tekinthető (Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2001).
Sokat foglalkozik az 1930-as évek irodalmával is. A szegedi egyetem óraadójaként egyik témája is ez volt, de ehhez kapcsolható A Semmi közelében című munkája is, melyben József Attila, Németh László és Márai Sándor írói munkásságát kapcsolja össze (A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2003).
A kilencvenes évek közepétől több személyes hangvételű esszét, naplót jelentetett meg. Ide sorolható a Lakatlan Sziget című kötete, melyben az 1997-től 1999-ig született naplóbejegyzéseit esszé formában publikálja.
Ötvenedik születésnapjára megjelenő Maszkok, terek… című kötetének esszéi és tanulmányai is személyes élményeiről, életében meghatározó szellemi benyomásokról szólnak.
Világok határán : Ikerkönyv címmel 2010-ben megjelent kötetében Fertőszentmiklóson és Petőházán töltött gyermek és ifjúkori éveit mutatja be, miközben  könyve nemcsak családtörténet, de korrajz is a hatvanas-hetvenes évek falujáról, a hagyományos falvak és vidéki élet széteséséről.
Önálló kötetein kívül írásai rendszeresen megjelennek magyar irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban is.

Elismerései:

Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983)
Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díja (1989)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1989)
Soros-ösztöndíj (1992)
Déry Tibor-díj (1996)
Németh László-emlékérem (1996)
Darvas József-díj (1999)
Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (1997)
Darvas József-díj (1999)
Az Év Könyve Díj (2002) – Alkat és mű című kötetéért.
József Attila-díj (2004)
Katona József-díj (2005)
Katona József-díj (2005)
Tiszatáj-díj (2005)
Pilinszky János-díj (2008)
Szilády Károly-díj (2010)
Székelyföld-díj (2011)
Székely Bicskarend-elismerés (2011)
NKA alkotói ösztöndíj (2011)
Hídverő-díj (2013)
Toldy Ferenc-díj (2013)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Fontosabb tisztségei:

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata (vezetőségi elnök két cikluson át, majd a vezetőség tagja)
Katona József Társaság (alelnök)
Németh László Társaság (ügyvezető elnök, 2011 áprilisától elnök)
Magyar Írószövetség (választmányi tag, egy cikluson át a Kritikai Szakosztály elnöke)
Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma (elnök, 2008-2009) 
A Szegedi Tudomány Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének meghívott előadója ( 2000-es évek)
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. vezetője (2012 februárjától)

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Szerepek és lehetőségek : Irodalmi tanulmányok (1990)
Katona József 1791-1830 : a drámaíró születésének kétszázadik évfordulójára a Katona József-emlékházban rendezett állandó kiállítás vezetője (1992)
Az irodalom helyzettudata (1993)
Balvégzetű évtized? : Esszék, tanulmányok (1996)
Lakatlan Sziget : Napló – 1997 (1998)
Lakatlan  Sziget I-III. : Napló 1997-1999 (2000)
Alkat és mű : Németh László 1901-1975 (2001)
Kecskemét irodalomtörténete (társszerző: Orosz László, 2003)
A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról (2003)
Kecskemét Fő tere : vallomás a városról (társszerző: Walter Péter, 2005)
Maszkok, terek… : esszék, tanulmányok (2005)
A középpont hiánya : esszék, tanulmányok (2008)
Világok határán : ikerkönyv (2010) 
Kötések, szakadások : hármaskönyv (2012)
Az idő keresése (2017)
,,Sebed a világ…” : Írások a huszadik századról (2019)
A világ változása (2021)

Közreműködésével megjelent megjelent kötetek:

Ami igaz is… : népi humor a Duna-Tisza közén(2004) [A kötetet szerkesztette.]
Az angyali vigasság : [6 regény] (2010) [A kötetet szerkesztette.] 
Börtönről álmodom mostanában (2008) [A kötetet szerkesztette.]
Bronztű, sisak . . . : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről (2002) [A kötetet szerkesztette.]
Búcsú barátaimtól : Baka István emlékezete (2000) [A kötetet szerkesztette.]
Buda Ferenc (1996) [A kötetet szerkesztette.]
Csönd, ének, csönd… : Buda Ferenc ötven esztendős (1986) [A kötetet szerkesztette.]
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok (1991) [A kötetet szerkesztette.]
Forrás antológia : 1979-1989 (1990) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Gerle Margit : papír, agyag, papíragyag (2006) A bevezetőt írta.]
Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből : 1644-1950  (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről (1998) [A kötetet válogatta és szerkesztette.]
Ilia : írások 70. születésnapjára (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei (2006)[Szerkesztette, utószót írta és jegyzetekkel ellátta.]
A Katona József Társaság évkönyve  (1991) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Kecskemét irodalomtörténete (2003) [A kötet egyik szerzője.]
Két folyó között : Bács-Kiskun (2001) [A kötet egyik szerzője.]
Kortárs költészet – grafika : 1997. november 11-25. (1997) [A kötetet válogatta.]
Kortárs Költészet – Grafika : Országos Biennále 1999 november 11-28 : 1999. november 11-28. (1999) [A verseket válogatta.]
Kortárs költészet – grafika : 4. Országos Biennálé : 2001. november 11 – december 8. (2001) [A kötet előszavát írta.]
Kortárs költészet, kortárs grafika : 5. Országos Biennálé (2004) [Az előszót írta.]
Krónika a kun pusztákról (1988) [A kötetet szerkesztette.]
Latroknak is játszott (2007) [A kötetet szerkesztette.]
Móricz Zsigmond (2005) [A bevezető tanulmányt írta.]
Műfogsor az égből : [összegyűjtött elbeszélések] (2011) [A kötetet szerkesztette.]
Napló, 1898-1911 (1993) [Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta.]
Óda roncs : Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét : antológia (2013[A kötet egyik szerkesztője.]
Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete (2009) [A kötetet lektorálta.]
A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei (2009) [A kötetet válogatta és szerkeszette.]
A századvég szellemi körképe (1995) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Széchenyi (2004) [A kötet bevezető tanulmányát írta.]
Szekér Endre írói világa (2000)  [A kötetet szerkesztette.]
„Szépen öszveszedett szók” : tanulmányok az irodalmi nyelv köréből (2004)[A kötetet szerkesztette.]
Tiberius és Sztálin : kettősportrék (2004) [A kötetet lektorálta.]
Tőzsér Árpád legszebb versei (2005) [A kötetet válogatta.]
Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete (2006)[A kötetet válogatta,szerkesztette és összeállította.]

Cikkei, tanulmányai teljes szöveggel:

Kortudat, irodalom, dialógushiány (Sándor Ivánnal beszélget Füzi László)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 2. sz. (1992), p. 11-21. Teljes szöveg


Márai Sándor: Föld, föld!?
In: Tiszatáj. – 46. évf. 5. sz. (1992), p. 83-84. Teljes szöveg


A regényíró látásmódja (Lengyel Péter: Holnapelőtt [Nem-regény] 89-90-91)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 12. sz. (1992), p. 85-87. Teljes szöveg


Irodalmunk kulcsszavai (Vendéglét, otthonosságérzet)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 2. sz. (1993), p. 70-75. Teljes szöveg


Németh László és a tizenkilencedik század (vázlat)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 7. sz. (1993), p. 15-21. Teljes szöveg


Egy vitáról – és tanulságairól
In: Tiszatáj. – 48. évf. 8. sz. (1994), p. 52-56. Teljes szöveg


Németh Lászlóról és utóéletéről – 1995-ben
In: Tiszatáj. – 49. évf. 3. sz. (1995), p. 36-46. Teljes szöveg


A mai magyar költészet és a társadalom
In: Tiszatáj. – 49. évf. 12. sz. (1995), p. 43-63. Teljes szöveg


A sajátosság méltósága (A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája)
In: Tiszatáj. – 50. évf. 1. sz. (1996), p. 36-46. Teljes szöveg


„soha nem volt és mindig újra megtörténik…” Vekerdi László és a Forrás
In: Új forrás. – 31. évf. 6. sz. (1999), Teljes szöveg


A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában (1943-1949)
In: Irodalomismeret. – 11. évf) 2-3. sz. (2000), p. 17-30. Teljes szöveg


Sajkod „foglyaként”
In: Korunk, – 3. évf. 5. sz. (2001), p. 27-44. Teljes szöveg


Mű vagy vallomás? – Adalékok Németh László életművének jellegéhez
In: Irodalomismeret. – 12. évf. 1-2. sz. (2002), p. 31-38. Teljes szöveg


Alkattan és regénytipológia: avagy : Dosztojevszkij és Németh László
In: Jelenkor. – 14. évf. 4. sz. (2002), p. 420-439. Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – I. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 7. sz. (2002), Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – II. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 8. sz. (2002), Teljes szöveg


Legendák helyett
In: Tiszatáj. – 58. évf. 9. sz. (2004), p. 49-51. Teljes szöveg


Németh László életművének kiadásáról
In: Tiszatáj. – 59. évf. 2. sz. (2005), p. 49-54. Teljes szöveg


Tájképek – Figurák (Benes József képeiről)
In: Híd. – 11. sz. (2006), p. 102. Teljes szöveg


A felnövesztett élet tükröződése („Európai látókörű magyar – Emlékezések Németh Lászlóra)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 3. sz. (2007), p. 123-127. Teljes szöveg


A középpont hiánya (Gondolatok az új otthonosság érzésének előtérbe kerüléséről)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 10. sz. (2007), p. 74-89. Teljes szöveg


Táj – tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)
In: Híd.- 2. sz. (2007), p. 3. Teljes szöveg


Centenárium után (A Németh László életmű kutatásának újabb eredményei)
In: Tiszatáj. – 62. évf. 1. sz. (2008), p. 70-77. Teljes szöveg


Gondolatok az identitásról (A magyarságtudat megélésének új keretei)
In: Tiszatáj. – 63. évf. 8. sz. (2009), p. 84-97. Teljes szöveg


Egzisztencia-tapasztalatok (Tandori Dezső Csodakedd, rémszerda című könyvéről)
In: Tiszatáj. – 64. évf. 12. sz. (2010), p. 82-85. Teljes szöveg

Élet, mű, utóélet : Németh László életművének és utóéletének mozgástörvényeiről / Füzi László
In: Irodalmi szemle. – 54. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. [45]-52. Teljes szöveg


Sors a sorstalanságban : A nyolcvanéves Ilia Mihály köszöntése / Füzi László
In: Tiszatáj. – 68. évf. 9. sz. ( 2014. szept. ), p. 48-53. Teljes szöveg


A miskei Anteusz : Gondolatok Tóth Menyhértről / Füzi László. – Fotó
In: Forrás. – 47. évf. 1. sz. ( 2015. jan. ), p. 77-98. Teljes szöveg

„Megemelt” ütközések : Németh László és felesége levelezése 1920-1973 / Füzi László
In: Magyar szemle. – U.f., 24. évf. 7/8. sz. ( 2015. aug. ), p. 182-189. Teljes szöveg


A városról / Füzi László
In: Forrás. – 50. évf. 7/8. sz. ( 2018. júl.-aug.), p. 227-230. Teljes szöveg

Joe Vitone művészetéről / Füzi László. – Ill.
In: Forrás. – 51. évf. 12. sz. ( 2019. dec. ), p. 64-81. Teljes szöveg

Műveiről szóló tanulmányok teljes szöveggel: 

Füzi László: Az irodalom helyzettudata / Vekerdi László
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 9. sz. p. 81-85. Teljes szöveg


Balvégzetű évtized? (Füzi László könyvéről) / Lengyel András
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 2. sz. Teljes szöveg


Füzi László: Balvégzetű évtized? / Szentesi Zsolt
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 5. sz. p. 108. Teljes szöveg

Füzi László: Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 56. évf. 2. sz. (2002. febr.), p. 82-87. Teljes szöveg

Alkat és mű : Füzi László Németh László-könyvéről / Lengyel András
In: Jelenkor. – 45. évf. 4. sz. (2002. ápr.), p.440-444. Teljes szöveg

Orosz László-Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete / Kerényi Ferenc
In: Irodalomtörténeti közlemények. – 108. évf. 4. sz. (2004), p. 522-524. Teljes szöveg

A Semmi közelében : Füzi László gondolkodástörténeti vázlata József Attiláról, Németh Lászlóról, Márai Sándorról / Olasz Sándor
In: Új forrás. – 36. évf. 6. sz. (2004. jún.), p. 68-72. Teljes szöveg

Füzi László: Maszkok, terek / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p.77-87. Teljes szöveg

Életekről és világokról : Füzi László: Lakatlan Sziget; Maszkok, terek…
In: Műhely. – 29. évf. 2. sz. (2006), p. 78-80. Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László: Maszkok, terek / Elek Tibor
In: Hitel. – 19. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 116-120. Teljes szöveg

A középpont hiánya mint új középpont : Füzi László: A középpont hiánya / Pécsi Györgyi
In: Tiszatáj. – 62. évf. 10. sz. (2008. okt.), p. [86.]-90. Teljes szöveg

Együttlátók, együttláttatók : Füzi László: A középpont hiánya / Juhász Attila
In: Műhely. – 32. évf. 1. sz. (2009), p. 69-70. Teljes szöveg

Világok határán : (Füzi László „ikerkönyvé”-ről) / Lengyel András
In: Műhely. – 33. évf. 5. sz. (2010), p. 70-72. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. 1. kötet, p. 687.

Szerkesztő és folyóirat : Füzi László és a Forrás / kész. Csomorné Bárány Melinda. – Szeged : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, 2013. – Szakdolgozat.

Gutenberg-nap: Füzi László kapta idén a Szilády-díjat
In: Petőfi népe. – 65. évf. 200. sz. (2010. aug. 28. szombat), p. 5. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Füzi László a Németh László Társaság új elnöke : [Int.].
In: Petőfi népe. – 66. évf. 102. sz. (2011. máj. 3. kedd), p. 5. Teljes szöveg


Füzi László : Kötések, szakadások / Szőke Katalin
In: Kortárs. – 11. sz. ( 2012 ), p. 93-95. Teljes szöveg


Kecskeméten a kultúra még képes közösséget teremteni : [Int.] / Füzi László; Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 227-236. Teljes szöveg

Negyvenöt éve alapították a Forrás irodalmi folyóiratot [elektronikus dok. ]
In: Prae.hu. – (2014. márc. 25.) Teljes szöveg

Megkérdeztük Füzi Lászlót [elektronikus dok. ] / Ménesi Gábor
In: Barkaonline.hu. – (2014. máj. 30.) Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László gondolkodói alkatáról / Elek Tibor
In: Irodalom és nemzeti közösség / Elek Tibor . – Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút Kiadó, 2014. – p. 194-200.

„… azonos rámpán Sziszüphosszal” : Ideiglenes portré a 60 éves Füzi Lászlóról / Lengyel András
In: Forrás. – 47. évf. 3. sz. ( 2015. márc. ), p. 34-39. Teljes szöveg

Kíváncsiság nélkül nem megy : Hatvan éve született, harminchárom éve alkot Kecskeméten [elektronikus dok.] / Füzi László; Popovics Zsuzsanna. – Fotó
In: Baon.hu. – ( 2015. márc. 18.) Teljes szöveg

VALLOMÁSOK: dr. Füzi László főszerkesztő, ügyv. igazgató 60.
In: Hirosnaptar.hu. – (2015. márc. 15.)  Teljes szöveg

Alföldyné Dobozi Eszter (1956-2019)

Költő, iskolaigazgató, tanár, szerkesztő

Alföldyné Dobozi Eszter

Cegléden született, 1956. április 30-án. A JATE-BTK magyar-történelem szakán végzett 1979-ben. Középiskolai tanárként Cegléden, majd Kecskeméten tanított. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 1981-től, majd 1995 augusztusától igazgatója. 1982-től a Katona József Társaság tagja. A Forrás folyóirat szerkesztője 1989-től. A Magyar Írószövetség elnökségi tagja 2013. decemberétől.
Versei 1978-tól jelennek meg különböző folyóiratokban, pl. a Tiszatájban, a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kortársban, a Hitelben és a Magyar Naplóban. A Forrás folyóirat Nyelvünk és Kultúránk rovatában különböző könyvekről írt ismertetőket, és ugyancsak a Forrás közölt a tollából pályarajzot, esszé stílusban készített tanulmányt Szilágyi Domokosról, Nádas Péterről, Lászlóffy Aladárról és másokról.
A Homokfúvás című verseskötetben 1986-ban jelentek meg versei, a Látó 1991-ben, a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-ben került a könyvespolcokra. Gazdag életműve 15 kötetben jelent meg.
Kecskeméten hunyt el 2019. október 9-én.
Halála után, 2019 novemberében a Magyar Írószövetség kinevezte örökös tagjának. 
Tiszteletére a Kecskeméti Kodály Iskola könyvtára 2020. január 21-étől az ő nevét viseli.

Kitüntetései, elismerései: 

Bács-Kiskun Megye Művészeti díj (1989)
Pilinszky János – díj (1992)
Forrás ösztöndíj (1993)
Év könyve jutalom (1995)
Kölcsey – díj (2000)
Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása (2001-2002)
Arany János-díj (2004)
Kecskemét Városáért Oktatási Díj (2005)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
József Attila – díj (2010)
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozat (2012)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (2016)
Illyés Gyula-díj (2016)
Magyarország Babérkoszorúja díj (2018)
Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Önálló kötetei:

Az Egy (1986)
„Csak a napnyugtát níztük…” (1991)

Látó (1991)

Tíz körömmel : Izsák 1993-ban (1994)

Fehér (1998)

Kettőztető (2001)

Másolhatatlan (2005)

Túl a rákbarakkon : Angelika naplójából (2008)

Sánta Kata (2011)

Kötés (2013)
Kísért a lehetetlen (2014)
Ahogy ő néz, ahogy ő lát (2015)
Hószín átfut, sár fennakad (2018) 
A szülőföld kiterjesztése (2019)
A Minden kellene (2020) 

Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetek:

Versmondók könyve (1984)
Homokfúvás (1986)
Magyar költőnők antológiája (1997)
Kortárs költészet – grafika : 4. Országos Biennálé (2001)
Az 55 éves Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskoa, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola évkönyve (2006)
[Szerkesztette]
Arcok és énekek (2009)

Ajánló tanulmányaiból:

Magyar nők a szovjet lágerekben / Dobozi Eszter
In: Hitel. – 2. évf. 18. sz. (1989. szept. 6.), p. 34-37. (1. rész)
In: Hitel. – 2. évf. 19. sz. (1989. szept. 20.), p. 34-37. (2. rész)

Kommunikáció és iskolavezetés.
In: Iskolakultúra. – 10. évf. 9. sz. (2000. szept.), p.16-27.

” … a világ is megvonja magát tőled ” : Matirikus ismétlődések Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében /* Dobozi Eszter
In: Forrás. – 35. évf. 5. sz. (2003. máj.), p. 104-109. Teljes szöveg

Az érettségizett diákok József Attila-képe egy művészeti középiskolában.
In: Magyartanítás. – 47. évf. 2. sz. (2006. márc. – ápr.), p. 7-11.

Meddig kísérnek meséink? / Dobozi Eszter
In: Forrás. – 38. évf. 7/8. sz. (2006. júl.-aug.), p. 179-181. Teljes szöveg

Tanúságtétel és prófécia : Buda Ferenc: Túl a falon.
In: Magyar napló. – 18. évf. 10. sz. (2006. okt.), p. 36-38.

Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról / Dobozi Eszter
In: Forrás. – 105 éve született Kodály Zoltán 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 34-39. Teljes szöveg

Már a humor sem elég : Az irodalom térvesztése
In: Hitel. – 25. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 130-133. Teljes szöveg

Ajánló munkásságáról szóló irodalomból:

Két verseskötetről : Dobozi Eszter: Az Egy, Gáspár Katalin: Milyen szerencse / Koncz Virág
In: Kritika. – 16. évf. 4. sz. (1987. ápr.), p. 33. Teljes szöveg

Rejtőzködő? Megmutatkozó?  / Dobozi Eszter
In: Forrás. – 33. évf. 7/8. sz. (2001. júl./aug.), p.134-136. Teljes szöveg [Tükröződések című verséről.]

A dobogókő legfelső fokán Kecskemét énekes iskolája  : [Int.] / Alföldyné Dobozi Eszter; Borzák Tibor
In: Szabad föld. – 58. évf. 23. sz. (2002. jún. 7.), p. 15. 

Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok.
In: Forrás. – 35. évf. 9. sz. (2003. szept.), p. 97-130. Teljes szöveg

Visszafelé, azután újra előlről / Ekler Andrea
In: Létra az örökléthez / Ekler Andrea . – Budapest : Magyar Napló, cop. 2004. – p. 110-115.
[Könyvismertetés a Kettőztető című kötetről.] 

A megőrizve változás művészete: beszélgetés Dobozi Eszterrel / Ekler Andrea
In: Magyar napló. – 17. évf. 3. sz. (2005. márc.), p. 49-58.

Küldetés és egyensúlykeresés.
In: Kecskeméti lapok. – 101. évf. 48. sz. (2005. dec. 29.), 55 éves a Kodály Iskola mell., p.1,3.

Az Egy: Látó, Fehér, Kettőztető, Másolhatatlan : Dobozi Eszter költészetéről / Vasy Géza
In: Forrás. – 38. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 66 – 71. Teljes szöveg

Dobozi Eszter / Vasy Géza
In: Tíz kortárs költő / Vasy Géza. – Miskolc : Felsőmagyarország, 2007, p. [245.]-267.

Dobozi Eszter: Másolhatatlan / Erős Kinga
In: Kortárs. – 51. évf. 3. sz. (2007), p. 108-110. Teljes szöveg

Együttműködés és szakmai önállóság : Kodály hagyatékának kisugárzása az intézmény minden egységére kiterjed
In: Petőfi népe. – 63. évf. 299. sz. (2008. dec. 23. kedd), p. 7. Teljes szöveg

Angelika bújócskája : Dobozi Eszter: Túl a rákbarakkon (Angelika naplójából) / Ughy Szabina
In: Magyar napló. – 21. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. 60-61.

[Könyvismertetés Túl a rákbarakkon : Angelika naplójából című kötetéről.]

A pelikán romlása / Jakab-Köves Gyopárka
In: Magyar napló. – 24. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 64-66. 
[Könyvismertetés Sánta Kata című regényéről.]

Ahogy ő ír : kísérletek és kísértések : Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát – Válogatott és új versek; Kísért a lehetetlen / Farkas Gábor. – ill.
In: Kortárs. – 10. sz. (2015), p. 93-96. Teljes szöveg

Aki hozzászelídült a világhoz : Dobozi Eszter: Kísért a lehetetlen, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2014. / Mórocz Gábor
In: Magyar napló. – 28. évf. (2016. aug.), p. 58-59.

Elhunyt Alföldyné Dobozi Eszter.
In: Hírös.hu. – (2019. 10. 09.) Teljes szöveg

Búcsú Dobozi Esztertől / Füzi László
In: Forrás. – 51. évf. 12. sz. (2019. dec.), p. 128. Teljes szöveg

Dobozi Eszter nevét viseli a könyvtár.
In: Baon.hu. – (2020. 01. 21.) Teljes szöveg
Alföldyné Dobozi Eszter nevét vette fel a Kodály iskola könyvtára.

Források:


Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. – 1 kötet. – p. 489.

Ujkonyvpiac.hu

Szántó Kálmán

Megszakítás