Hatvani Dániel (1937-2006)

Újságíró, szerkesztő, költő, szociológus

Hatvani Dániel
Fotó: Bahget Iskander

Tiszaderzsen született 1937. január 30-án. 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Kecskeméten az SZTK-ban ügyintéző 1960. novembertől 1961. augusztusig.

1961 szeptemberétől 1973 októberéig a Petőfi Népe munkatársa, majd  1973 novembertől 1988 decemberig a Forrás főszerkesztője.

A Forrás könyvek 1974-1989 között és az Új Auróra 1990-1991-es főszerkesztője. 1991-1992 között a Vásárhelyi Hírek munkatársa, 1992-1993 között a Magyar Fórum olvasószerkesztője volt. 1995-1997 között az Irodalmi Társaságok Szövetségének ügyvezető elnöke, 1999-től a Magyar Jövő című folyóirat főmunkatársa volt.

1999-ben csatlakozott a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köréhez. Részt vett a „Népi Krónika” és a „Magyarország Jövője” című társadalomkritikai irodalmi folyóiratok szerkesztésében is.  

1955-től jelentek meg versei. Kecskeméten hunyt el 2006. október 13-án. 2009-ben Kecskemét városa emléktáblát helyezett el utolsó lakóhelyének falán, a Széchenyi sétány 6. szám alatt . 2017-ben Tiszaderzs közösségi házát és könyvtárát Hatvani Dánielről nevezték el.

Elismerései:

Forrás-díj (1970)
Radnóti-díj (1981)
A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1987)
Tiszaderzs díszpolgára cím (2017) 

 Kötetei:

Üvegcserepek (1965)
Egy marék parázs : Buda Ferenc, Gál Farkas, Goór Imre, Hatvani Dániel versei (1968)
Egy példamutató nagyközség (197?)
20 év a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Tsz-ben (1970)
Szent Ivántól Felsőszentivánig : múlt és jelen egy bácskai faluban (1973)
Koronaakác / Hatvani Dániel. – Budapest : Szépirod. Kiadó, (1975). – 145, [3] p. – 19 cm.
Egyesült Lenin Mezőgazdasági Szövetkezet negyedszázada (1975)
A Kunszállási Alkotmány Mg Tsz negyedszázados története (1975)
Bizakodó Alföld (1976)
Rémi krónika : A Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet negyedszázad után (1976)
Füst száll fölfelé : Szociográfiai riportok, tanulmányok (1978)
Totemarc (1979)
Érték és írás : Tanulmányok, jegyzetek / Szekér Endre (1981)
Negyedszázad után a hartai Erdei Ferenc Tsz (1983)
Életutak a homokhátságon : Hatvani Dániel riportjai (1984)
Homokfolyam (1984)
Kalózlobogó (1985)
Erre csörög a dió : Kisregény (1989)
Vízalatti harangok : Szociográfiai riportok, tanulmányok, jegyzetek (1989)
Tehéncsöcs : Erotikus regény (1990)
Elnapolt újjászületés : [válogatott és új versek] (1996)
Végkielégítés : elbeszélések (1997)
Tilalomfák árnyékában : egy irodalmi főszerkesztő emlékirata (1997)
Egy bennszülött vallomásai (2006)


Ajánló verseiből, írásaiból:

Négyszemközt Buda Ferenccel : [Int.]
In: Petőfi népe. – 23. évf. 110. sz. (1968. máj. 12.), p. 6. Teljes szöveg

Jászszentlászlói tizenévesek.
In: Írószemmel / vál., bev. Nemes György . – [Budapest] : Kossuth, 1971. – p. 236-254.

A költő és a Kiskunság
In: Forrás. – 5. évf. Petőfi-különszám (1973), p. 44-48. Teljes szöveg

Való világ, Vízalatti harangok. 1. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 2. sz. (1982. jún.), p. 9-19. Teljes szöveg

Vízalatti harangok. 2. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 3. sz. (1982. szept.), p. 9-16. Teljes szöveg

A Kiskunság rajza Petőfi költészetében.
In: Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozója / [szerk. Araczki László] . – Kiskőrös : Petőfi Sándor Társaság, 1987. – p. 31-41.

Parasztelődeink szerelmi élete : Diószegi Balázs rajzairól.
In: Forrás. – 20. évf. 9. sz. (1988. szept.), p. 96. Teljes szöveg

Közreműködésével létrejött kötetek:

Kecskemét (1972)
Kardom, keresztem (1974)
Forrás antológia : 1969-1979 (1979)
Várostalan falu : Szociográfia Fülöpszállásról (1980)
Európai diákdal : [versek 1974-1979] / Pintér Lajos (1981)
Szavak piacán : Négy fiatal költő (1981)
Történetek, események a kiskunmajsai Jonathán MGTSZ életéből (1985)
Hol a világ közepe? : Parasztvallomások a szerelemről / Vajda Mária (1988)

Róla szóló cikkek, írások:

Hatvani Dániel költő, főszerkesztő irodalmi munkássága : Bibliográfia (1982)

Bemutatjuk a Duna-Tisza közi írócsoportot / Pintér Lajos
In: Petőfi népe. – 37. évf. 50. sz. (1982. febr. 28.), p. 5. Teljes szöveg

Vidéki kiadók könyvei / Gyurácz Ferenc
In: Mozgó világ – 9. évf. 11. (1983. nov.), p. 41-45.
[A Forrás-könyvek sorozatban megjelent Szavak piacán című kötetről.]

„Sodorjon értelmes vihar” / Gazsó L. Ferenc, Zelei Miklós. – Fotók
In: Magyar hírlap. – 20. évf. 132. sz. (1987. jún. 6.), mell. p. 3. Teljes szöveg

Tudósítás faluról, paraszti életsorsról / Pécsi Györgyi
In: Napjaink. – 28. évf. 10. sz. (1989. okt.), p. 32-33.
Hatvani Dániel: Vízalatti harangok című kötetének ismertetője.

Hatvani Dániel kisvárosi történetei / Szekér Endre
In: Népszava. – 117. évf. 255. sz. (1989. okt. 28.), p. 8.

Hatvani Dániel verses kalózhajójában.
In: Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok / Szekér Endre ; [szerk. Füzi László]. – Kecskemét : Forrás Szerk., 1991. – (Forrás könyvek), p. 194-196.

Hatvani Kecskeméten : [Fotóhír].
In: Köztér. – 2. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 16. Teljes szöveg

Kecskemét irodalma és irodalmi élete 1945 után / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László . – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003

Arcképek : Hatvani Dániel / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003, p. 104-105.

„Öregségemre magamra maradtam” : Emlékezés Hatvani Dániellel, a Forrás volt főszerkesztőjével.
In: Kecskeméti lapok. – 100. évf. 39. sz. (2004. okt. 21.), Jelenvaló mell., p. 7.

Búcsú Hatvani Dánieltől / Füzi László
In: Forrás. – 38. évf. 12. sz. (2006. dec.), p. 126-128. Teljes szöveg

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság / Ács Margit

In: Forrás. – 41. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 38-45. Teljes szöveg

Megérkezés : IV. rész / Füzi László
In: Forrás. – 44. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 17-46. Teljes szöveg

Egy főszerkesztő emlékezete : Emlékezés a 80 éve született Hatvani Dánielre / Pintér Lajos
In: Forrás. – 49. évf. 6. sz. (2017. jún.), p. 127-128. Teljes szöveg

Adatforrás :
Új magyar irodalmi lexikon .- 2 .- 771. p. Kecskeméti lapok .- 102. évf. 42. sz. (2006. nov. 23.), p. 2. Üzen a homok .- Kecskemét, 2008.- 72. p.

Dr. Csatári Bálint (1949-2019)

Geográfus, szociológus, címzetes egyetemi docens

Karcagon született 1949. augusztus 13-án. Középiskolai tanulmányait a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban végezte. 1968-tól 1973-ig a JATE TTK matematika-földrajz szakos hallgatója, 1973-tól 1975-ig a JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszékének gyakornoka volt. 1975-ben a „Természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatása a Sárrét népességére és településhálózatára” című tézissel egyetemi doktori oklevelet szerzett. Az egyetemi évek után a berettyóújfalui gimnázium tanáraként dolgozott 1975 és 1980 között.
1980-tól 1983-ig az MTA Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa volt. 1984-ben a „Szeged járás tanyarendszerének népesség és településföldrajza” című tézisével kandidátusi fokozatot szerzett.
1983-tól 1992-ig az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, majd az MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportjának tudományos munkatársa, majd tudományos osztályvezetője volt.
1992-től az MTA Regionális Kutató Központ Alföldi Tudományos Intézet választott igazgatója lett 2008-ig, majd a kutató központ kecskeméti osztályát vezette. 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjat is szerzett.
1986-tól címzetes, majd félállású egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékén. 2006-tól címzetes és tanszékvezető főiskolai tanár a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán. 2011. októberétől az újjászervezett Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tanácsának elnökévé választották, feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése volt. Ezt a posztot 2013-ig töltötte be. Ezt a posztot 2013-ig töltötte be.
2018-tól az MTA emeritus kutatója volt.
Kutatásai során kezdetben a Sárrét földrajzával és a Szeged környéki tanyavilág fejlődésével, később az alföldi városok település és népességszerkezetével foglalkozott. A terek minősítése és tipizálása, vidékföldrajz (vidéktudományok), az Alföld regionális problémái, a szórványtelepülések (tanyák) környezeti, gazdasági, társadalmi konfliktusai, népesség- és településföldrajz voltak a főbb területei. Több kutatásának tárgyául választotta az alföldi szórványtelepüléseinek, a tanyáknak legújabb kori fejlődését, illetve Magyarország lemaradó térségeinek problémáit. Rendszeres szereplője volt a területi fejlesztéssel foglalkozó fórumoknak, többször is szerepet vállalt ezek létrehozásában. 2003-ban tagja volt a tanyai fejlesztésekre ajánlásokat kidolgozó munkaközösségnek, a Tanyakollégiumnak. Tudását tanulmányutakon gazdagította – Lengyelországban, Kubában, Finnországban, Hollandiában, Belgiumban, Japánban, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban.
Szerkesztőbizottsági tagja volt a European Countrysidenak, az Europa XXI., a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete könyvsorozatának, az Alföldi tanulmányoknak és A Falu című folyóiratoknak.
A Szegedi Tudományegyetemen oktatott tárgyai a területfejlesztés alapjai, Japán kulturföldrajza, a településfejlesztés alapjai, a vidékkutatás módszertana, a faluföldrajz és vidékfejlesztés, valamint az Alföld regionális problémái, míg a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán tárgya a vidékfejlesztés volt.
2019. szeptember 17-én súlyos betegség következtében hunyt el.
 

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége:

Regionális Tudományi Társaság (tag)
Új Magyarország Fejlesztési Program Regionális Programjai Országos Monitoring Bizottság (tag)
Kecskemét Kultúrájért Alapítvány (elnök)
Párbeszéd a Vidékért Egyesület (alelnök)
Magyar Tudományos Akadémia, X. osztálya, Földrajztudomány I, Bizottság (tag)
Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Településtudományi Bizottság (tag)
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Tanácsa (tag, az elnökség alelnöke)
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Országos Monitoring Bizottaság (tag)
Magyar Urbanisztikai Társaság (a falutagozat tag)
Magyar Földrajzi Társaság (tag, a Kiskunsági Osztály elnöke)
Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány (elnök)

Elismerései:

Oktatásügy kiváló dolgozója (1977)
Bács-Kiskun Megye Településfejlesztéséért Díj (1984)
Bács-Kiskun Megye Alkotói Díja (1990)
Pro Régió Alföldért Díj (1993)
Pro Régió Díj (1994)
Pro Geográfia Díj (1995)
Akadémiai Díj (1997)
Fülöpjakabért Emlékérem (1998)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2002)
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2002)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2008)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2008)
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) (2010)
Berettyóújfalu díszpolgára (2014)

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Az Alföld helyzete és perspektívái : Alföld kutatási program, 1991-1994 (1995)
Criteria of rurality for the hungarian micro-regions… (2005)
Egy dinamikusan  fejlődő középváros – Kecskemét települési terének, vonzáskörzetének néhány jellegzetessége (1987)
The Great Hungarian Plain, Lowland of Central Europe and its Settlements : [Supplement to the National Report of the Republic of Hungary for the UN Conference on Human Settlements (Habitat II.) (1996)
A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége : Kistérségi folyamatok és a területfejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon (1996)
A Nagyalföld, Közép-Európa síksága és települései : Függelék a Magyar Köztársaság nemzeti dokumentumaihoz az ENSZ emberi települések (Habitat II.) c. világkonferenciájára (1997)
Tanyakollégium 2002-2003 : A tanyai átalakulás főbb jellegzetességei a Kiskunság felmért településein : Első összefoglaló vázlat (2003)
Településföldrajzi vázlat Kecskemétről, egykoron legnagyobb tanyás mezővárosunkról 2000 táján (2006)
A Tiszazug kistérségi problémái : összefoglaló vitaanyag (1989)
Új, csoportos falusi települések keletkezése : Összefoglaló (1985)
Shingo, a szellemi hídépítő : [írások a 75 éves Minamizuka Shingo köszöntésére] (2017)

Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetekből:

Alföldi tanulmányok, 16. (1997)
Alföldi tanulmányok : [nagyvárosok], 17. (1999)
Alföldi tanulmányok : [EU és az Alföld], 18. (2001)
Falukutatások Bács-Kiskun megyében (1984)
Falvak, földek, földművesek : [agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesztési tanulmányok]. – Budapest : Agroinform, 2004, p. 39-52. (2004)
Homokhátság 2004 : szembesítés, lehetőségek, teendők (2004)
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről (1998) 
Kecskemét számítógépes térképe : kutatás-fejlesztési megbízás zárójelentése (1994)
A községek népességmegtartó képessége Bács-Kiskun megyében  : Összefoglaló (1984)
A magyar tanyás vidékek (2010)
A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben (2003)
A perifériaképződés típusai és megjelenési formái  Magyarországon (2006)
Régiók az információs társadalomban (2003)
Tanakodás a tanyákról : Országos Tudományos Tanyakonferencia : Kecskemét, 1989. május 18-19. (1990)
Tanyai kaleidoszkóp : a 2002-2003. évi tanyakollégium munkájának eredményei (2004)
A tanyák távlatai ’91 c. konferencia előadásainak, hozzászólásainak hangfelvételből áttett szövege : [Kecskemét, 1991. március 21.] (1991)
Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld (2002)
A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei (2001)
75 éves a bugaci kisvasút (2003)
Shingo, a szellemi hídépítő : [írások a 75 éves Minamizuka Shingo köszöntésére]  (2017)
Alföldi kaleidoszkóp : a magyar vidék a XXI. században (2019)

Tanulmányai, cikkei:

Az Alföld és az új európai területfejlesztési perspektívák / Csatári Bálint
In: Tér és társadalom. – 12. évf. 4. sz. (1998.), p. 1-19. Teljes szöveg

Az Alföld mássága és lehetséges jövője / Csatári Bálint
In: Tiszatáj. – 54. évf. 6. sz. (2000. jún.), p.34-43. Teljes szöveg

Jövőkép vázlatok a Duna-Tisza közéről / Csatári Bálint
In: Forrás. – 42. évf. 7/8. sz. ( 2010. júl.-aug.), p. 127-139. Teljes szöveg

Kecskemét valóságos „oázis” volt : [Int.] / Csatári Bálint; Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 161-168. Teljes szöveg

Kecskemét mint „központi hely” / Csatári Bálint
In: Forrás. – 48. évf. 7/8. sz. (2016. júl. – aug.), p. Teljes szöveg

Töprengő gondolatok a közelmúlt magyar vidéki változásairól / Csatári Bálint
In: A falu. – 32. évf. 1. sz. ( 2017. tavasz ), p. 5-13. Teljes szöveg

Az alföldi tanyák változó szerepe a településszerkezetben / Csatári Bálint, Farkas Jenő Zsolt
In: A falu. – 33. évf. 3. sz. ( 2018. ősz ), p. 33-48. Telejs szöveg

Személyes előszó: tanyák és szórványok / Csatári Bálint
In: A falu. – 33. évf. 3. sz. ( 2018. ősz ), p. 5-7. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Bács-Kiskun megyei tudományos kutatók, szakemberek név – és címtára, 1992. 

Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. – Szekszárd : Babits, 1996-. – 4. kötet. – p. 365.

Biográf Ki Kicsoda .- 2002 .- 339. p. 

A földrajztudós az élet szépségeire éhes : A Fülöpjakabért emlékéremre büszkébb vagyok, mint a rangosabb kitüntetésekre : [Int.] / Balai F. István
In: Petőfi népe. – 63. évf. 157. sz. ( 2008. júl. 7. hétfő ), p. 9. Teljes szöveg

Szavazzon a 2008-as Prima-díj jelöltjeire! : Dr. Csatári Bálint.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 265. sz. (2008. nov. 13.), p. 2. Teljes szöveg

Az Alföld geográfusa : [Int.] / Fejes Maja; Csatári Bálint. – Fotó
In: Hírös naptár. – 2. évf. 6. sz. (2009. jún. – aug.), p. 6. Teljes szöveg

„Az Alföld sajátságosan paradox hely…” : Interjú Csatári Bálinttal / Barta Györgyi. – (Tudományos élet)
In: Tér és társadalom . – 29. évf. 3. ( 2015 ), p. 164-171. Teljes szöveg

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk … / Varga Géza
In: Kecskeméti lapok. – 113. évf. 16. sz. ( 2017. szept. 14. ), p. 19. Teljes szöveg

Újabb hajóra várva : [Int.] / Tanács István. – Fotó
In: Szabad föld. – 75. évf. 3. sz. ( 2019. jan. 18. ), p. 9. Teljes szöveg

Csatári Bálint geográfus : (Karcag, 1949. augusztus 13.). – Fotó
In: Napút. – 21. évf. 1. sz. ( 2019. febr.), p. 100-101. Teljes szöveg

Búcsú Csatári Bálinttól / Timár Judit

In: Forrás. – 52. évf. 3. sz. (2020. márc.), p. 90-92. Teljes szöveg

A fenntartható fejlődés és a hagyomány szelleme / Dulai Sándor
In: Szabad föld. – (2020. szept. 17.), p. 36. Teljes szöveg

A KRTK Regionális Kutatások Központjának honlapja


Filmfelvétel:

A magyar tanya múltja, jelene és jövője/ Csatári Bálint, Bárth János.- MTV 2010.

Lejátszható a könyvtári NAVA-ponton!

Megszakítás