Dr. Turai Gábor Kamil

Népművelő, költő, újságíró, tanár

1952-ben született Gyulán. Szülővárosában, az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsész karán kezdett tanulni magyar-olasz szakon, majd beiratkozott teológiára a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémiára. Diplomát az ókeresztény irodalomtörténeti tanszéken kapott. 1987-ben védte meg doktori disszertációját.

1981 óta él Kecskeméten, előbb könyvtárosként, majd újságíróként, 1991-től pedig óraadóként a Tanítóképző Főiskolán dolgozott. 1993-ban kapta meg a főiskolán kinevezését, ahol filozófiát, kulturális antropológiát, esztétikát, magyarságtant, vallástörténetet és etikát tanított. 

Kecskeméti képzőművészeti tárlatok és galériák szervezője, nevéhez számos kecskeméti és vidéki festőművész felfedezése és bemutatása fűződik. Teológiai és filozófiai témájú publicisztikái közül kiemelkedő „A metafizika” c. könyve. Költőként a „Alföldi gyászpompa” című kötetével mutatkozott be. A Jelenlét című irodalmi lapban is jelennek meg versei.  

Elismerései:

Pilinszky János-díj (1991)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2012)

Művei: 

Alföldi gyászpompa (1990)
A képíró bölcs, Tóth Menyhért (1995)
Magyar metafizika (1996, 2003)
A. Varga Imre (2011) – bevezetés
Auschwitz- ma (2004) előszó
Cirkusz (2011) előszó
Szívós János festőművész állandó kiállítása (2011) – versek
Blazán Vladimir : Mélyből kiált lelkem…(2016) előszó
„Boldogasszony ódák” (2016)
Eltitkolt Múzsa (2021) előszó
Sütő Éva sajátos édenisége (2021)

Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból: 

A. Varga Imre művészetéről : „Kis műhelyben dolgozik a varga”.
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 4. sz. (2001. febr. 1.), Jelenvaló mell., p. 2.

Karma – a rák karmaiban : [Int.].
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 17. sz. (2001. máj. 3.), p. 4.

Passzusok a Nagycsütörtökről : Egy tökéletes költemény.
In: Kecskeméti lapok. – 103. évf. 44. sz. (2007. dec. 20.), Magyar múzsa mell., p. 2.

Szabadságot a sajtónak (is)!
In: Magyar múzsa. – 1. évf. 1. sz. (2008. márc.), p. 32-34.

Felpattant az ördöglakat.
In: Magyar napló. – 24. évf. 8. sz. (2012. aug.), p. 60-61. Teljes szöveg
[Agócs Sándor: Ördöglakat a számom című kötetéről.]

Egy kozmikus jokulátor: Eyas Kovács József (laudációs sorsvázlat).
In: Bárka. – 22. évf. 5. sz. (2014), p. 65-74. Teljes szöveg

Hamvas-hatás.
In: Naputonline.hu. – (2019. 01. 21.)

Hunbolgár világlátomások (Szondi György két műfordítás-gyűjteménye).
In: Naputonline.hu. – (2021. 01. 16.)

Pilinszky János: Stigma.
In: Naputonline.hu. – (2021. 09. 16.)

Róla szóló cikkek, írások:

Sárga Gyász
In: Demokrata. – 5. évf. 2. sz. (1990. márc./ápr.), p. 86-88.

Turai Kamil : Magyar metafizika / Pap Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 23. sz. (2003. jún. 19.), Jelenvaló mell. p. 1.

A nyelv metafizikája / Dr. Szécsi Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 26. sz. (2003. júl. 10.), Jelenvaló kulturális mell., p. 4.

Kecskeméten döntöttek a városi díjak odaítéléséről / H. I.
In: Petőfi népe. – 67. évf. 102. sz. (2012. máj. 2. szerda), p. 2.

Üzen a homok : antológia 2. / [Antalfy István…et.al], p. 250. (2008)

Sárga Gyász.
In: Demokrata. – 5. évf. 2. sz. (1990. márc./ápr.), p. 86-88.

Turai Kamil : Magyar metafizika / Pap Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 23. sz. (2003. jún. 19.), Jelenvaló mell. p. 1.

A nyelv metafizikája / Dr. Szécsi Gábor
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 26. sz. (2003. júl. 10.), Jelenvaló kulturális mell., p. 4.

Városi díjakat adtak át [elektronikus dok. ] / H.I.
In: Baon.hu. – 2012. máj. 31. – Teljes szöveg

Apa és lánya a Montázs-esten.
In: Hiros.hu. – (2015. 10. 31.)

Boldogasszony ódák: a nőkhöz való viszony és az istenhit kifejeződése.
In: Hiros.hu. – (2016. 06. 16.)

Stanczik-Starecz Ervin: A Turai-jelenség.
In: Naputonline.hu. – (2019. 05. 03.)

Kovács katáng Ferenc: Tizedekre tördelt terek – beszélgetés Turai Kamillal.
In: Naputonline.hu. – (2021. 10. 21.)

Heltai Nándor (1930-2017)

Újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész

Heltai Nándor
Fotó: Bahget Iskander

Győrben született, 1930. március 13-án. 1949-ben érettségizett szülővárosában, a bencés gimnáziumban. Ezután diszpécser volt a győri autógyárban, majd katona Kiskunmajsán. 1953-ban Csornára került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között.
Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei Találkozók elindítása. A legnevesebb magyar írókat (többek között Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor) részvételével szervezett irodalmi esteket.
1960-1961-ben a Kecskeméti Műsor című lap szerkesztőjeként és a Petőfi Népe újságírójaként, később rovatvezetőjeként (1970. november 1- jétől  1973-ig) is tevékenykedett. 1976 és 1983 között ismét ő szerkesztette a Kecskeméti Műsort.
1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunkatársa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Munkásságában kiemelkedő a Katona-kultusszal kapcsolatos tevékenysége.
Több önálló kötetet jelentetett meg Kecskemét város helytörténetével, valamint neves helyi személyekkel kapcsolatban. Az általa írt kecskeméti útikönyvek alapművek a helytörténeti és a turisztikai tájékozódásban.
1958-tól a Katona József Társaság, 1984-től pedig a Kecskeméti Városszépítő Egyesület tagja.
2017. szeptember 1-jén hunyt el Kecskeméten.

Elismerései:

Kecskemét Művészetéért Emlékérem (1977)
Kós Károly emlékérem (1989)
Pilinszky-díj (1996)
Kecskemét  Közművelődéséért Díj (2001)
Katona József-díj (2004)
Tóth Lászó-díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2009)
Szilády Károly-díj (2009)
Hunyadi-díj (2011)

Művei:

Bács-Kiskun megye (1974)
Bugaci Csárda (1996)
Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya (2006)
„Elveték a jó magot” : „a tényerő-dús” Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek (2005)
„És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók…” (2003)
„Fel tehát magyar népe Kecskemétnek” : Kossuth Lajos és Kecskemét (2001)
Gólok, bajnokok, sorsok : A Kecskeméti Testedző Egyesület 75 éve (1987)
Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok (2005)
„Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint” : Ács Károly, a „tettekben hazafi” küzdelmes élete (2004)
Kecskemét [Útikönyv, történelmi háttérrel] (több kiadásban: 1972, 1973, 1985, 1998)
Kecskemét jelesei (Váry Istvánnal közösen), (1968)
„A kecskeméti oltóág” : Németh László és a hirös város (1997)
Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv (2005)
Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek (2008)
Máriát dicsérni hívek jöjjetek! : boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza (2006)
„Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye” : Móricz Zsigmond és a hírös város (2004)
Mit üzen az öreg kőtemplom? : A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel (2002)
„Munkával szentelt táj” : Katonatelep, Talfája, Úrrét (2009)
„A nemzetnek tanító oskolái” (2001) 
Nyomdászat Kecskeméten (1980) 
„Örökre ide fészkelem magam” (2000) 
A reneszánsz ember : Bóbis Gyula az első kecskeméti olimpiai bajnok (2010)
Száz éves a kecskemét-fülöpszállási vasútvonal, 1895-1995 (1995)
A szeretnivaló klub (2011) 
„Szívébe fogadott Kecskemét” (1982) 
„Tisztelte a magyar munkát és a magyar munkást” (2014) 
Tóth László, a hírlapíró és szerkesztő (2000) 

Tanulmányok, könyvrészletek:

Abaposztós esküdtektől a nyakkendős képviselőkig In: Városházi ki kicsoda? (1999) p. 60-72.
Adatok Kecskemét zenetörténetéhez. In: A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (2001) p. 113-127.
A Katona József Társaság száz éve : 1891-1990. In: A Katona József Társaság évkönyve (1991) p. 11-116.
Kecskemét kecskeméti utcanevei. In: Kecskeméti tükör (1989) p. 101-104.
Kecskemét. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében 1996) p. 75-86.
A kecskeméti munkáslapok története. In: Népkutató-Honismereti Kör évkönyve (1966) p. 1-39.
Miért mondatta le Rákosi Tóth László polgármestert? In: Kecskeméti tükör (1989) p. 31-33.
A petróleumtól a lézerfényig : Kiss András aranykoszorús mesterfotográfus életútja. In: Fényképalbum, ami maradt (2001). p. 7-50.

Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:

Aranyhomok : Antológia (1962)Ű
Bács-Kiskun megye siker kalendáriuma (1996)
Baja (1974, 2. kiad. 1977)
Emlékeink dr. Bakkay Tiborné Bodor Éváról (1994)
Jancsó Miklós (1982)
Katona József emlékév, 1961-1962 (1961)
Kecskemét : Andruskó Károly fametszetei (1976)
Kecskemét : tanulmányok a város múltjáról, jelenéről, 1368-1968 (1968)
Kecskeméti Zenei Napok (1962)
Két folyó között : Bács-Kiskun (angolul és németül is megjelent) (1995, 2001)
Petőfi és Kecskemét (1988)

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. – 2. kötet, p.861.

„A hírös város népművelésének lelke, spiritus rectora”
In: Kecskeméti lapok. – 96. évf. 10. sz. (2000. márc. 14.), p. 6.

Kecskemét tudós kultúrosa.
In: Köztér .- 4. évf. 2. sz. (2001. febr.), p. 4. Teljes szöveg

Aki ministráns, az látja az oltár füstjét.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 104. sz. (2008. máj. 5.), p. 11. Teljes szöveg


A kecskeméti szellemi élet „spiritus rectora”. – Fotó
In: Hírös naptár. – 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 5. Teljes szöveg

Városformáló író, kutató. – Fotó
In: Hírös naptár. – 3. évf. 2. sz. (2010. márc. – ápr.), p. 4-5. Teljes szöveg

Hunyadi-díjasunk : Heltai Nándor
In: Hunyadivárosi hírmondó .- 4. évf. 2. sz. [2011.], p. 9.

Elhunyt Heltai Nándor.
In: Petőfi népe. – 72. évf. 206. sz. (2017. szept. 4. hétfő), p. [1.]

Hatvani Dániel (1937-2006)

Újságíró, szerkesztő, költő, szociológus

Hatvani Dániel
Fotó: Bahget Iskander

Tiszaderzsen született 1937. január 30-án. 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Kecskeméten az SZTK-ban ügyintéző 1960. novembertől 1961. augusztusig.

1961 szeptemberétől 1973 októberéig a Petőfi Népe munkatársa, majd  1973 novembertől 1988 decemberig a Forrás főszerkesztője.

A Forrás könyvek 1974-1989 között és az Új Auróra 1990-1991-es főszerkesztője. 1991-1992 között a Vásárhelyi Hírek munkatársa, 1992-1993 között a Magyar Fórum olvasószerkesztője volt. 1995-1997 között az Irodalmi Társaságok Szövetségének ügyvezető elnöke, 1999-től a Magyar Jövő című folyóirat főmunkatársa volt.

1999-ben csatlakozott a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köréhez. Részt vett a „Népi Krónika” és a „Magyarország Jövője” című társadalomkritikai irodalmi folyóiratok szerkesztésében is.  

1955-től jelentek meg versei. Kecskeméten hunyt el 2006. október 13-án. 2009-ben Kecskemét városa emléktáblát helyezett el utolsó lakóhelyének falán, a Széchenyi sétány 6. szám alatt . 2017-ben Tiszaderzs közösségi házát és könyvtárát Hatvani Dánielről nevezték el.

Elismerései:

Forrás-díj (1970)
Radnóti-díj (1981)
A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1987)
Tiszaderzs díszpolgára cím (2017) 

 Kötetei:

Üvegcserepek (1965)
Egy marék parázs : Buda Ferenc, Gál Farkas, Goór Imre, Hatvani Dániel versei (1968)
Egy példamutató nagyközség (197?)
20 év a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Tsz-ben (1970)
Szent Ivántól Felsőszentivánig : múlt és jelen egy bácskai faluban (1973)
Koronaakác / Hatvani Dániel. – Budapest : Szépirod. Kiadó, (1975). – 145, [3] p. – 19 cm.
Egyesült Lenin Mezőgazdasági Szövetkezet negyedszázada (1975)
A Kunszállási Alkotmány Mg Tsz negyedszázados története (1975)
Bizakodó Alföld (1976)
Rémi krónika : A Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet negyedszázad után (1976)
Füst száll fölfelé : Szociográfiai riportok, tanulmányok (1978)
Totemarc (1979)
Érték és írás : Tanulmányok, jegyzetek / Szekér Endre (1981)
Negyedszázad után a hartai Erdei Ferenc Tsz (1983)
Életutak a homokhátságon : Hatvani Dániel riportjai (1984)
Homokfolyam (1984)
Kalózlobogó (1985)
Erre csörög a dió : Kisregény (1989)
Vízalatti harangok : Szociográfiai riportok, tanulmányok, jegyzetek (1989)
Tehéncsöcs : Erotikus regény (1990)
Elnapolt újjászületés : [válogatott és új versek] (1996)
Végkielégítés : elbeszélések (1997)
Tilalomfák árnyékában : egy irodalmi főszerkesztő emlékirata (1997)
Egy bennszülött vallomásai (2006)


Ajánló verseiből, írásaiból:

Négyszemközt Buda Ferenccel : [Int.]
In: Petőfi népe. – 23. évf. 110. sz. (1968. máj. 12.), p. 6. Teljes szöveg

Jászszentlászlói tizenévesek.
In: Írószemmel / vál., bev. Nemes György . – [Budapest] : Kossuth, 1971. – p. 236-254.

A költő és a Kiskunság
In: Forrás. – 5. évf. Petőfi-különszám (1973), p. 44-48. Teljes szöveg

Való világ, Vízalatti harangok. 1. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 2. sz. (1982. jún.), p. 9-19. Teljes szöveg

Vízalatti harangok. 2. rész
In: Jászkunság. – 28. évf. 3. sz. (1982. szept.), p. 9-16. Teljes szöveg

A Kiskunság rajza Petőfi költészetében.
In: Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozója / [szerk. Araczki László] . – Kiskőrös : Petőfi Sándor Társaság, 1987. – p. 31-41.

Parasztelődeink szerelmi élete : Diószegi Balázs rajzairól.
In: Forrás. – 20. évf. 9. sz. (1988. szept.), p. 96. Teljes szöveg

Közreműködésével létrejött kötetek:

Kecskemét (1972)
Kardom, keresztem (1974)
Forrás antológia : 1969-1979 (1979)
Várostalan falu : Szociográfia Fülöpszállásról (1980)
Európai diákdal : [versek 1974-1979] / Pintér Lajos (1981)
Szavak piacán : Négy fiatal költő (1981)
Történetek, események a kiskunmajsai Jonathán MGTSZ életéből (1985)
Hol a világ közepe? : Parasztvallomások a szerelemről / Vajda Mária (1988)

Róla szóló cikkek, írások:

Hatvani Dániel költő, főszerkesztő irodalmi munkássága : Bibliográfia (1982)

Bemutatjuk a Duna-Tisza közi írócsoportot / Pintér Lajos
In: Petőfi népe. – 37. évf. 50. sz. (1982. febr. 28.), p. 5. Teljes szöveg

Vidéki kiadók könyvei / Gyurácz Ferenc
In: Mozgó világ – 9. évf. 11. (1983. nov.), p. 41-45.
[A Forrás-könyvek sorozatban megjelent Szavak piacán című kötetről.]

„Sodorjon értelmes vihar” / Gazsó L. Ferenc, Zelei Miklós. – Fotók
In: Magyar hírlap. – 20. évf. 132. sz. (1987. jún. 6.), mell. p. 3. Teljes szöveg

Tudósítás faluról, paraszti életsorsról / Pécsi Györgyi
In: Napjaink. – 28. évf. 10. sz. (1989. okt.), p. 32-33.
Hatvani Dániel: Vízalatti harangok című kötetének ismertetője.

Hatvani Dániel kisvárosi történetei / Szekér Endre
In: Népszava. – 117. évf. 255. sz. (1989. okt. 28.), p. 8.

Hatvani Dániel verses kalózhajójában.
In: Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok / Szekér Endre ; [szerk. Füzi László]. – Kecskemét : Forrás Szerk., 1991. – (Forrás könyvek), p. 194-196.

Hatvani Kecskeméten : [Fotóhír].
In: Köztér. – 2. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 16. Teljes szöveg

Kecskemét irodalma és irodalmi élete 1945 után / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László . – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003

Arcképek : Hatvani Dániel / Füzi László
In: Kecskemét irodalomtörténete. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003, p. 104-105.

„Öregségemre magamra maradtam” : Emlékezés Hatvani Dániellel, a Forrás volt főszerkesztőjével.
In: Kecskeméti lapok. – 100. évf. 39. sz. (2004. okt. 21.), Jelenvaló mell., p. 7.

Búcsú Hatvani Dánieltől / Füzi László
In: Forrás. – 38. évf. 12. sz. (2006. dec.), p. 126-128. Teljes szöveg

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság / Ács Margit

In: Forrás. – 41. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 38-45. Teljes szöveg

Megérkezés : IV. rész / Füzi László
In: Forrás. – 44. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 17-46. Teljes szöveg

Egy főszerkesztő emlékezete : Emlékezés a 80 éve született Hatvani Dánielre / Pintér Lajos
In: Forrás. – 49. évf. 6. sz. (2017. jún.), p. 127-128. Teljes szöveg

Adatforrás :
Új magyar irodalmi lexikon .- 2 .- 771. p. Kecskeméti lapok .- 102. évf. 42. sz. (2006. nov. 23.), p. 2. Üzen a homok .- Kecskemét, 2008.- 72. p.

Bán János

író, újságíró, M5 csatorna igazgatója

Kecskeméten született 1968. december 2-án.
A kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolát, utóbb a szombathelyi Tanárképző Főiskolát.
1992 óta újságíróként dolgozott. Előbb a Petőfi Népe újságírója, majd 2002-től főszerkesztő helyettese volt. 2005-től a szolnoki Új Néplap főszerkesztő-kiadóigazgatója, majd a Heves Megyei Hírlap főszerkesztő-kiadóigazgatója is 2015-ig. 2015 szeptemberétől a Kecskeméti Lapok főszerkesztője, 2016 szeptemberétől a Kecskeméti Televízió ügyvezető igazgatója, később ügyvezető főszerkesztője. 2020. július 1-től az MTVA M5 kulturális-oktatási–ismeretterjesztő csatorna igazgatója.
2021-től a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára.

Íróként kezdetben tudományos-fantasztikus regényeket írt. 2000-ben megkapta a legjobb sci-fi novella írójaként a Zsoldos Péter-díjat, amit ezután még négy alkalommal ítéltek neki.
2008-tól történelmi témájú könyveket is ír. Legnépszerűbb regénysorozatával, a Hunyadi-ciklussal napjainkra a magyar történelmi regény műfaj egyik legsikeresebb szerzőjévé vált. 2020-tól az M5 csatorna igazgatója.

Elismerései:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Príma-díj (2011)
Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (2013)
Megyei Príma Díj (2017)
Szalézi Szent Ferenc-díj (2018)
Herczeg Ferenc-díj (2019)
Magyarország Babérkoszorúja Díj (2021)

 


Róla szóló cikkek:

Zsoldos-díj a Bálnarajnak / Bán János
In: Petőfi népe. – 55. évf. 182. sz. (2000. aug. 5.), p.10. Teljes szöveg

Újabb világokat teremteni : Hobbija: a fantázia : [Int.] / Bán János
In: Kecskeméti lapok. – 98. évf. 18. sz. (2002. máj. 9.), p. 4.

Négy világ között utazgat : [Int.]/ Bán János
In: Petőfi népe. – 57. évf. 120. sz. (2002. máj. 25.), p. 9.  Teljes szöveg

Hunyadi: kaland és história : Bán János történelmiregény-folyamba kezdett : [Int.] / Ökrös Csaba. – Fotó
In: Petőfi népe. – 63. évf. 292. sz. ( 2008. dec. 15. hétfő ), p. 4.  Teljes szöveg

Kunországi Hunyadiak : A magyar középkor eposza / Bán János; Szathmáry István
In: Magyar nemzet. – 73. évf. 97. sz. (2010. ápr. 10.), Magazin mell. p. 35. Teljes szöveg

Megyei Prima Díjat vehetett át Bán János Szolnokon.
In: Petőfi népe. – 66. évf. 221. sz. (2011. szept. 21. szerda), p. 3.  Teljes szöveg>>

Bestseller lett az 5. kötet : A kecskeméti szerzőt két megyében jelölték Prima Díjra : [Int.] / Ökrös Csaba
In: Petőfi népe. – 66. évf. 250. sz. (2011. okt. 25. kedd), p. 5.  Teljes szöveg

Hódító útjára indul Hunyadi János [Int.] / Bán János
In: Népszava. – 139. évf. 240. sz. ( 2012. okt. 12. ), p. 6. Teljes szöveg

Hunyadi egy igazi partizán! : Kanadai producer figyelt fel a kecskeméti sikerszerző könyvsorozatára : Int.] / Bán János. – Fotó
In: Petőfi népe. – 68. évf. 138. sz. ( 2013. jún. 15. szombat ), p. 5.

Hunyadi János a mozivásznon : Bán Mór, a törökvevőről szóló nagy sikerű regénysorozat szerzője a dicső magyar múltról és Drakuláról / Szathmáry István Pál. – Fotó
In: Magyar nemzet. – 76. évf. 185. sz. ( 2013. júl. 9. ), p. 15. Teljes szöveg

Nándorfehérvárról Hollywoodba : Ismét feléledt a törökverő Hunyadiról szóló film terve / Csákvári Géza, Kácsor Zsolt. – Fotó
In: Népszabadság. – 71. évf. 164. sz. ( 2013. júl. 16. kedd ), p. 15. Teljes szöveg

Egy „őrült terv” megvalósítása : Bán János az írástudók kötelességéről / Pallós Tamás. – Fotó
In: Új ember. – 69. évf. 35. = (3392.) sz. (2013. aug. 25.), Mértékadó mell., p. 2-3.

Betekintés Bán Mór újságírói munkásságába [elektronikus dok.] / Weninger Endréné
In: Montazsmagazin.hu. – (2016. dec. 22.) Teljes szöveg

Az univerzális hős : Bán János a történelmi regény küldetéséről, könyvei üzenetéről és arról, hogyan hagyott le minket Albánia / Molnár Csaba. – Fotók
In: Magyar nemzet. – 80. évf. 30. sz. (2017. febr. 4.), Magyar Nemzet Magazin, p. 18-19. Teljes szöveg

A múltunk szégyellnivaló lenne? : Nálunk még Trianon sem érte el a magyar filmesek ingerküszöbét : [Int.] / Bán János; Szakács Árpád. – Fotó
In: Petőfi népe. – 72. évf. 287. sz. (2017. dec. 9. szombat), p. 12.

Tudatos nemzetrombolók : A filmesek még mindig félnek a nacionalizmustól : [Int.] / Bán János; szöveg: Lass Gábor, fotó : T. Szántó György
In: Magyar demokrata. – 22. évf. 42. sz. ( 2018. okt. 17. ), p. 50-52. Teljes szöveg

Sokaknak ad erőt a magyar történelmi regény : Bán Mór író elárulta, a Hunyadi-sorozat még nem ért véget, várható a folytatás / S. H.; fotó: Bús Csaba. – Fotó
In: Petőfi népe. – 73. évf. 288. sz. (2018. dec. 12. szerda), p. 6.

Ideje őszintén beszélni a történelmünkről : Trianon-regénytrilógiát ír Bán Mór, a Hunyadi-sorozat szerzője / Pataki Tamás. – Fotó
In: Magyar idők. – 5. évf. 29. sz. (2019. febr. 4. hétfő), p. 17. Teljes szöveg

„Élni csak hősként érdemes” : Mindannyiknak meg kell találnia azt a területet, ahol tehetünk a hazánkért / Pataki Tamás. – Fotó
In: Petőfi népe. – 74. évf. 161. sz. (2019. júl. 13. szombat), p. 11.

Főszerkesztőnk országos kultúrmissziót vállalt / Vandlik János
In: Hírös.hu. – ( 2020. júl. 2. ) Teljes szöveg

Mindig is érdekelt a történelem… [Int.] / Bán János; Borzák Tibor
In: Szabad föld. – (2020. aug. 15.) Teljes szöveg


Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Az ezeréves háború : a Nomádkirály-ciklus első könyve (2000) 

A vérszemű csillag : Nomádkirály-ciklus 2. regény (2000)

A hadak ura : Nomádkirály-ciklus 3. regény (2000 )

Gadur kapui : A Nomádkirály-ciklus negyedik kötete (2000) 

Isten hajói : science fiction regény (2001)

A hetedik hadúr : a birodalmi sas II. : science fiction regény (2002)

Yedikule : a héttorony ostroma (2003) 

Jég és vér : az első Kárpáthia-regény! : a Nomádkirály-ciklust megelőző történet (2003) 

Tűzvihar 1956 : Fazekas Attila és Bán Mór képregénye (2006) 

Isten katonái : 1456 (2014)

A szigetkirály kincse (2014)

A jég és vér birodalma ; A kéreg népe: novella (2015)

A héttorony ostroma (2016)

Hunyadi (2008-) 

1., A hajnalcsillag fénye (2008)

2., Az üstökös lángja (2009)

3., A Csillagösvény hídja(2009) 

4., A Hadak Villáma (2010) 

5. , A mennydörgés kapuja (2011)

6., A Holló háborúja (2013)

7., A félhold tündöklése (2014)

8., A hit harcosa (2016)

9., Isten árnyéka (2017 )

10. Vihartépte zászlaink (2019)

11. A förgeteg hírnöke (2021)

Megszakítás