Dr. Iványosi-Szabó Tibor (1933-2021)

Történész, levéltáros 

Ivanyosi-Szabó Tibor

1933-ban született Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdte 1944-ben, majd az iskola államosítása után a Katona József Gimnáziumban folytatta. Itt érettségizett 1952-ben.
Diplomáját 1956-ban szerezte Szegeden, a JATE BTK történelem szakán. Ezután egykori iskolájában a Katona Gimnáziumban tanított egészen 1973-ig. 1973. április 1-től nevezték ki a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatójává. Ezt a tisztséget 1996-ig töltötte be.
Kecskeméten hunyt el 2021. dec. 15-én.

Tudományos fokozatai:

egyetemi doktor (1978)
a történelemtudományok kandidátusa (1992)
az MTA doktora (2002)

Eddigi kutatási területei, témái: pénz-, ár-, bértörténet 1620-1790, migráció, demográfia 1650-1848, A Kecskemét-monográfia I. kötetének és a Bács-Kiskun megye múltjából c. sorozat 1-14. kötetének szerkesztője. Számos monográfia, tanulmány, tudományos cikk szerzője.

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói: 
Magyar Történelmi Társulat
Levéltárosok Egyesülete

Elismerései:
Szabó Ervin Emlékérem (1987)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára cím (2003)
                  

Válogatott bibliográfia

Monográfiák:

Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17. század végi migrációjában  – Pécs : Baranya M. Lvt., 1985.

Kecskemét 1848/49-ben – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1991.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt : Disszertáció – 1991.

Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850 – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1994.

Kecskemét 1686-1850 [Disszertáció] – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Kecskemétiek a polgári társadalom és a nemzeti függetlenség védelmében 1848-49-ben – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2000.

A kecskeméti német kisebbség gyökerei : 18-19. század = Wurzeln der Kecskeméter Deutschen minderheit.  Kecskemét : Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2006.

 Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája : Kecskemét a kora újkorban / Iványosi-Szabó Tibor. – [Kecskemét] : MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára, 2022.

Általa szerkesztett könyvek:

Bács-Kiskun megye múltjából 1-14. k. / szerk. Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-1998

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [kiad. a Kiskunfélegyháza város Tanácsa] ; [… mtársai Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. – Kecskemét [!Kiskunfélegyháza] : Vár. Tcs., 1985.

Ede Weber in Helvécia : Ein Schweizer in Ungarn / von Endre Hulej und Josef Ö. Kovács. – Helvécia : Helvéciai Állami Gazdaság, [post 1987].

A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [az anyaggyűjtésben részt vett Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. – Kecskemét : Bács-Kiskun M. Levéltár, 1989.

Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. – 115, [2] p. ; 21 cm. – (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 4.)

Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén : 1944-1949 / Kisfaludy Katalin. – Gyula[!Kecskemét] : Bács-Kiskun m. Lvt., 1989.
Telepítések csonka Bács-Bodrog vármegyében : 1945-1948 / Tóth Ágnes ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989[1990].

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. – 2. bőv. és átdolg. kiad. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. – 151 p. ; 29 cm. – (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 3. köt. 9.)

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. – 2. bőv. és átdolg. kiad. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. – 151 p. ; 29 cm. – (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 9.)

Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848 : Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára / Bánkiné Molnár Erzsébet. – Gyula ; [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

Kecskeméti szabályrendeletek / összeáll. és jegyzetekkel ell. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

A Fölső-Kiskunság a XVI-XVII. sz.-ban / Illyés Bálint ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1992. (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 7).

Kecskemét önkormányzata : Közigazgatás és bíráskodás, 1686-1848 / Kisfaludy Katalin ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992.

Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században / Novák László Ferenc ; [lektor Erdmann Gyula, Iványosi-Szabó Tibor]. – Nagykőrös : Arany J. Múz., 2006.

Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László …[et al.]. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008.
 

Tanulmányok:

Cumania. – Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1972-2011.
Kecskeméti statutumok I. : 1659-1709
In: Cumania 10. – 1987. p. 69-117. Teljes szöveg

Kecskeméti statutumok II. : 1711-1790
In: Cumania 11. – 1989. p. 207-290. Teljes szöveg


A mezővárosi autonómia formálódása Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: Cumania 25. – 2010. – p. 5-140. Teljes szöveg

Bács-Kiskun megye múltjából. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-2011.
Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcból.
In: 2. k. A késői feudalizmus kora, 1979. p. 287-342. Teljes szöveg

Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten 1662-1711.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 9-146. Teljes szöveg

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII-XVIII. században.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.147-158. Teljes szöveg

Az árak alakulása Kecskeméten 1662-1790.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.159-320. Teljes szöveg

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 321-387. Teljes szöveg

A migráció Kecskeméten 1662-1711 között.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 389-434. Teljes szöveg

Nagykőrös népe és gazdálkodása az 1689-es nyilvántartások alapján.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 435-494. Teljes szöveg

A bérek alakulása Kecskeméten 1686-1790.
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 59-131. Teljes szöveg

Egy mezőváros társadalmi és gazdasági tagolódása a XVIII. századi adóösszeírások tükrében.
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 133-324. Teljes szöveg

Adatok a reformkori Kecskemét társadalmi ellentéteihez.
In: 11. k., 1992. p. 297-329. Teljes szöveg

Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez : 1596-1850.
In: 12. k., 1993. p. 7-55. Teljes szöveg

A növénytermesztés Kecskeméten 1700-1850.
In: 12. k., 1993. p. 75-145. Teljes szöveg

Társadalmi ellentétek Kecskeméten 1822 táján.
In: 13. k., 1994. p.151-195. Teljes szöveg

Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig.
In: 14. k., 1998. p.71-167. Teljes szöveg

A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után.
In: 15. k., 1999. p. 5-93. Teljes szöveg

Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz.
In: 17. k., 2001. p.185-229. Teljes szöveg

Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig.
In: 18. k., 2003. p. 155-170. Teljes szöveg

Koháry István, Kecskemét potior földesura.
In: 19. k., 2004. p. 5-33. Teljes szöveg


Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről.
In: 19. k., 2004. p. 35-84. Teljes szöveg

Egy parasztcsalád gazdasági és társadalmi emelkedése: a kecskeméti Ladányiak, 1648-1853.
In: 20. k., 2005. p. 7-116. Teljes szöveg

Kecskemét város szervezeti és működési szabályzata.
In: 20. k., 2005. p. 133-155. Teljes szöveg

Növénytermesztés Kecskeméten a XVII. Században.
In: 21. k., 2006. p. 7-103. Teljes szöveg

Kecskemét szerepe a Rákóczi-szabadságharcban.
In: 21. k., 2006. p. 107-148. Teljes szöveg

Állattartásunk a Homokhátság közepén a XVII. században.
In: 22. k., 2007. p. 7-128. Teljes szöveg

A városi mészárszékek üzemeltetése Kecskeméten a XVI-XVII. században.
In: 23. k., 2009. p. 237-260. Teljes szöveg

Egyéb tanulmányok:

Bács-Kiskun megyei Levéltár.
In: Magyarország levéltárai / szerk. Balázs Péter. Budapest : Új M. Közp. Lvt., 1984. p. 82-91. Teljes szöveg

A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása : 1844-1852.
In: Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József . – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. – p. 97-116. Teljes szöveg

Iványosi-Szabó Tibor: A szellemi élet csírái a középkori Kecskeméten.
In: Forrás. – 33. évf. 5. sz. (2001. máj.), p. 90-96. Teljes szöveg

Historiográfiai vázlat. Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról.
In: Forrás. – 34. évf. 2. sz. (2002. febr.), 73-82. Teljes szöveg

Kik voltak, mik voltak a kecskeméti tőzsérek?
In: Forrás. – 44. évf. 3. sz. (2012. márc.), p. 44-61. Teljes szöveg

A közbiztonság hatása a Homokhátság mezővárosainak 1631-1703 közötti gazdasági és társadalmi életére : „A török alatt boldog volt Kecskemét…”.
In: Agrártörténeti szemle. – 53/54. évf. 1/4. sz. (2012 – 2013), p. 1-40. Teljes szöveg

A cívis tolerancia : A mezővárosi közösség formálódása Kecskeméten a kora újkor első századaiban.
In: Forrás. – 45. évf. 12. sz. (2013. dec.), p. 63-72. Teljes szöveg

Iskola és irodalom Kecskeméten a XVI-XVII. században.
In: Forrás. – 46. évf. 5. sz. (2014. máj. ), p. 62-76. Teljes szöveg

Parasztok és cívisek a hódoltság jogszolgáltatásában.
In: Forrás. – 48. évf. 1. sz. (2016. jan.), p. 59-69. Teljes szöveg

Hetedfél évszázad.
In: Forrás 50. évf. 7/8. sz. (2018. júl.-aug.), p. 19-63. Teljes szöveg

Szőlőtermesztés és borkultúra a Homokhátságon a kora újkorban.
In: Forrás. – 53. évf. 7-8. sz. (2021.), p. 3-19. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek:

Iványosi Szabó Tibor / Varga Mihály. – (Arcok és vallomások)
In: Köztér. – 2. évf. 8. sz. (1999. aug.), p. 5. Teljes szöveg

Kitüntető címekről döntöttek: Iványosi Szabó Tibor lett Kecskemét új díszpolgára.
In: Petőfi népe – 58. évf. 114. sz. (2003. máj. 17.), p. 6. Teljes szöveg

Intelligens emberek voltak vezető pozíciókban : [Int.] / Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. (2012. júl.-aug. ), p. 61-72. Teljes szöveg

Elhunyt dr. Iványosi Szabó Tibor, Kecskemét díszpolgára.
In: Hiros.hu. – (2021. 12. 16.)

Emlékezés Iványosi-Szabó Tiborra / Staar Gyula
In: Forrás. – 54. évf. 4. sz. (2022. ápr.), p. 114-124. Teljes szöveg

Bárth János

Néprajzkutató, történész, muzeológus

Jánoshalmán született 1944. december 15-én. A középiskolát Kalocsán végezte, majd az ELTE BTK történelem-néprajz szakán tanult 1963-1968 között. Kiskunhalason muzeológus 1968-1970 között, Kalocsán múzeumigazgató 1970-től 1990-ig. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság vezetője 1990-1995 között, majd 2000. december 1-jétől 2005. november 30-áig. 1996-tól 2000-ig a kecskeméti Katona József Múzeum főmuzeológusa, majd 2000 decemberétől igazgatója. 2005-től főmunkatársként dolgozik az intézménynél. Tanít a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékén. Településnéprajzzal, vallási néprajzzal, népesedéstörténettel, agrártörténettel foglalkozik, fő kutatási területe a Duna-Tisza köze, különös tekintettel Kalocsa környékére és a Bácskára, valamint a székelyföldi Udvarhelyszékre. A keceli monografikus kutatások szervezője és irányítója 1978-tól 1984-ig. Szerkeszti a kecskeméti Katona József Múzeum Közleményeit 1983-tól, a Kalocsai Múzeum Közleményeit 1988-tól, a Cumaniát 1992-től. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságának külső tagja 1998. november 4-től. Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégima tagja 2003 januárjától.

Elismerései:

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1999)

Győrffy István emlékérem (2004)

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2008)

Jánoshalma Város Kultúrájáért kitüntető cím (2009)

Művei:

A kalocsai szállások településnéprajza (1975)

Korai kalocsai hímzések (1978)

Magyar népi építészet (1982)

Szállások, falvak, városok. A magyarság települési hagyománya (1996)

Adatgyűjtési útmutató a Duna-Tisza közi tanyák néprajzi jelenkutatásához (1996)

Kalocsai kontraktusok (1997)

A vigasztaló Napbaöltözött Asszony (2000)

Varság, a székely tanyaközség (2001) Teljes szöveg

Gyimesfelsőloki emléklapok (2003)

Úz-völgyi magyarok: településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány (2004) Teljes szöveg

Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna–Tisza közéről  (2005)

Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna–Tisza közi Kecelen a kései feudalizmus korában (2005)

Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai  (2006) Teljes szöveg

A korondi közbirtokosság három évtizede : 1904-1933. (2006)

Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII-XX. században, (2007) Teljes szöveg

Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén (2008)

Tanyasors, gazdasors : egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája (2009)

Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván  (2010)

Ozsdola, az őrfalu (2015)

Bácskai magyar reformátusok a XIX. század elején  (2017)

Jankováci levelek : Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében (2018)

Paptartás : A kalocsai főegyházmegyében, 1738-1849. (2019)

Cikkek, tanulmányok:

Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstörténetében
In: Cumania 2., 1974. – p. 285-298. Teljes szöveg

A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról  
In: Ethnographia LXXXV.,2-3, 1974. – p. 366-373. Teljes szöveg

Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez

In: Cumania 3., 1975. – p. 229-248. Teljes szöveg

A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése
In: Cumania 5., 1978. – p. 97-142. Teljes szöveg

Az Illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása
In: Népi kultúra – népi társadalom XI-XII., 1980. – p. 59-117. Teljes szöveg

Jankováci rácok vallomásai
 In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. 24-26. sz. (1981.), p. 441. Teljes szöveg

A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben
In: Soproni szemle: művelődéstörténelmi folyóirat. -36. évf. 3. sz. (1982.), p. 43-49. Teljes szöveg

Földművelés és állattartás Bácska északi határvidékén a 18. században
In: Cumania 8., 1984. – p. 275-322. Teljes szöveg

Magyarország népességének felekezeti megoszlása a 19–20. században
In: Cumania 9., 1986. – p. 201-224. Teljes szöveg

Pest-Pilis-Solt vármegye 1812. évi ár- és bérszabása
In: Cumania 10., 1987. – p. 155-205. Teljes szöveg

Szeremlei vallomások
In: Cumania 11., 1989. – p. 335-422. Teljes szöveg

Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések
In: Cumania 12., 1990. – p. 457-462. Teljes szöveg

Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez
In: Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. A magyarságkutatás könyvtára II. Vallási néprajz 4., 1990. – p. 227-245. Teljes szöveg

Bácskai megosztott települések
In: Cumania 13. (1992). p. 345-372. Teljes szöveg

Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népesedéstörténetében
In: Régi és új peregrináció II. kötet, 1993. – p. 1621-1628. Teljes szöveg

Migrációs adatok a Duna-Tisza közi határperekben
In: Cumania 14. (1997). p. 5-180. Teljes szöveg

Vallási alapismeretek oktatása a kalocsai érsekség területén a XVIII. század közepén
In:  A magyar művelődés és a kereszténység II. kötet, 1998. – p. 1009-1015. Teljes szöveg

A paraszti életmód belső összefüggései
In: Buksz: kritikai írások a társadalomtudományok köréből.-10. évf. 3. sz. (1998.) Teljes szöveg

A kalocsai sárköz fogalma
In: Cumania 15. (1998). p. 211-248. Teljes szöveg

A kalocsai érsekség Duna menti jobbágyainak migrációja a XVIII. század elején
In: Cumania 16. (1999). p. 291-310. Teljes szöveg

Mária kápolna és a Mária forrás Dusnok határában
In: Két víz között. A Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai, 1999. – p. 23-42. Teljes szöveg

A vígasztaló Napbaöltözött Asszony
In: Csodás gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben, 2000. Teljes szöveg

Tanyák a változó időben
In: Forrás. – 32. évf.(2000. november), p. 5-10. Teljes szöveg

A kalocsai szállások, A tanya, A dusnoki képes fa, A kalocsai hímzés, A kalocsai pingálás, Travnik Mariska üzenete, A pota népraji csoport, A hajósi pincék, A bácskai kenyér, A Duna-Tisza köze történeti tájai
In: Bronztű, sisak …: történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről, 2002. Teljes szöveg

A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig, 2015. – p. 79-89.

További könyvek és cikkek az OLIB katalógusban >>

Róla szóló cikkek, források:

Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. – Szekszárd : Babits, 1996-.- 2 kötet. – p. 491.

Bárth János köszöntése / Juhász Antal
In: Halmok és havasok: tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére, 2004. p.7-15.

Úz-Völgyi Magyarok – A tanyavilág szerelmese – – Beszélgetés dr. Bárth János néprajzkutatóval, a kecskeméti múzeum igazgatójával
In: folkradio.hu  Teljes szöveg

Határjelek és hagyásfák : a hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok, 2014. 

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk / Varga Géza. – Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 115. évf. 21. sz. ( 2019. nov. 28. ), p. 19. Teljes szöveg

Filmfelvétel:

A magyar tanya múltja, jelene és jövője/ Csatári Bálint, Bárth János.- MTV 2010.

Lejátszható a könyvtári NAVA-ponton!

További róla szóló cikkek az OLIB katalógusban

Szilágyi Sándor

Szilágyi Sándor (1827–1899) erdélyi származású történetíró, magyar történész, az MTA rendes tagja. 1852 és 1853 között matematikát tanított a kecskeméti református kollégiumban, majd Kőrösre ment, földrajz–történelmi tanszékre. Kecskeméti állásának elfoglalásakor írt önéletrajza érdekes dokumentuma annak, mit lehetett bevallani, és mit elhallgatni.


Kép forrása: Wikipédia
Forrás: Orosz László, Kecskemét irodalmi öröksége, Kecskeméti Füzetek 2 (Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kft.–Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990), 44–45.

Megszakítás