Dr. Iványosi-Szabó Tibor (1933-2021)

Történész, levéltáros 

Ivanyosi-Szabó Tibor

1933-ban született Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdte 1944-ben, majd az iskola államosítása után a Katona József Gimnáziumban folytatta. Itt érettségizett 1952-ben.
Diplomáját 1956-ban szerezte Szegeden, a JATE BTK történelem szakán. Ezután egykori iskolájában a Katona Gimnáziumban tanított egészen 1973-ig. 1973. április 1-től nevezték ki a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatójává. Ezt a tisztséget 1996-ig töltötte be.
Kecskeméten hunyt el 2021. dec. 15-én.

Tudományos fokozatai:

egyetemi doktor (1978)
a történelemtudományok kandidátusa (1992)
az MTA doktora (2002)

Eddigi kutatási területei, témái: pénz-, ár-, bértörténet 1620-1790, migráció, demográfia 1650-1848, A Kecskemét-monográfia I. kötetének és a Bács-Kiskun megye múltjából c. sorozat 1-14. kötetének szerkesztője. Számos monográfia, tanulmány, tudományos cikk szerzője.

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói: 
Magyar Történelmi Társulat
Levéltárosok Egyesülete

Elismerései:
Szabó Ervin Emlékérem (1987)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára cím (2003)
                  

Válogatott bibliográfia

Monográfiák:

Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17. század végi migrációjában  – Pécs : Baranya M. Lvt., 1985.

Kecskemét 1848/49-ben – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1991.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt : Disszertáció – 1991.

Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850 – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1994.

Kecskemét 1686-1850 [Disszertáció] – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Kecskemétiek a polgári társadalom és a nemzeti függetlenség védelmében 1848-49-ben – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2000.

A kecskeméti német kisebbség gyökerei : 18-19. század = Wurzeln der Kecskeméter Deutschen minderheit.  Kecskemét : Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2006.

 Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája : Kecskemét a kora újkorban / Iványosi-Szabó Tibor. – [Kecskemét] : MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára, 2022.

Általa szerkesztett könyvek:

Bács-Kiskun megye múltjából 1-14. k. / szerk. Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-1998

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [kiad. a Kiskunfélegyháza város Tanácsa] ; [… mtársai Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. – Kecskemét [!Kiskunfélegyháza] : Vár. Tcs., 1985.

Ede Weber in Helvécia : Ein Schweizer in Ungarn / von Endre Hulej und Josef Ö. Kovács. – Helvécia : Helvéciai Állami Gazdaság, [post 1987].

A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [az anyaggyűjtésben részt vett Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. – Kecskemét : Bács-Kiskun M. Levéltár, 1989.

Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. – 115, [2] p. ; 21 cm. – (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 4.)

Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén : 1944-1949 / Kisfaludy Katalin. – Gyula[!Kecskemét] : Bács-Kiskun m. Lvt., 1989.
Telepítések csonka Bács-Bodrog vármegyében : 1945-1948 / Tóth Ágnes ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989[1990].

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. – 2. bőv. és átdolg. kiad. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. – 151 p. ; 29 cm. – (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 3. köt. 9.)

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. – 2. bőv. és átdolg. kiad. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. – 151 p. ; 29 cm. – (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 9.)

Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848 : Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára / Bánkiné Molnár Erzsébet. – Gyula ; [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

Kecskeméti szabályrendeletek / összeáll. és jegyzetekkel ell. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

A Fölső-Kiskunság a XVI-XVII. sz.-ban / Illyés Bálint ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1992. (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 7).

Kecskemét önkormányzata : Közigazgatás és bíráskodás, 1686-1848 / Kisfaludy Katalin ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992.

Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században / Novák László Ferenc ; [lektor Erdmann Gyula, Iványosi-Szabó Tibor]. – Nagykőrös : Arany J. Múz., 2006.

Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László …[et al.]. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008.
 

Tanulmányok:

Cumania. – Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1972-2011.
Kecskeméti statutumok I. : 1659-1709
In: Cumania 10. – 1987. p. 69-117. Teljes szöveg

Kecskeméti statutumok II. : 1711-1790
In: Cumania 11. – 1989. p. 207-290. Teljes szöveg


A mezővárosi autonómia formálódása Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: Cumania 25. – 2010. – p. 5-140. Teljes szöveg

Bács-Kiskun megye múltjából. – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-2011.
Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcból.
In: 2. k. A késői feudalizmus kora, 1979. p. 287-342. Teljes szöveg

Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten 1662-1711.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 9-146. Teljes szöveg

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII-XVIII. században.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.147-158. Teljes szöveg

Az árak alakulása Kecskeméten 1662-1790.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.159-320. Teljes szöveg

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 321-387. Teljes szöveg

A migráció Kecskeméten 1662-1711 között.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 389-434. Teljes szöveg

Nagykőrös népe és gazdálkodása az 1689-es nyilvántartások alapján.
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 435-494. Teljes szöveg

A bérek alakulása Kecskeméten 1686-1790.
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 59-131. Teljes szöveg

Egy mezőváros társadalmi és gazdasági tagolódása a XVIII. századi adóösszeírások tükrében.
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 133-324. Teljes szöveg

Adatok a reformkori Kecskemét társadalmi ellentéteihez.
In: 11. k., 1992. p. 297-329. Teljes szöveg

Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez : 1596-1850.
In: 12. k., 1993. p. 7-55. Teljes szöveg

A növénytermesztés Kecskeméten 1700-1850.
In: 12. k., 1993. p. 75-145. Teljes szöveg

Társadalmi ellentétek Kecskeméten 1822 táján.
In: 13. k., 1994. p.151-195. Teljes szöveg

Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig.
In: 14. k., 1998. p.71-167. Teljes szöveg

A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után.
In: 15. k., 1999. p. 5-93. Teljes szöveg

Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz.
In: 17. k., 2001. p.185-229. Teljes szöveg

Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig.
In: 18. k., 2003. p. 155-170. Teljes szöveg

Koháry István, Kecskemét potior földesura.
In: 19. k., 2004. p. 5-33. Teljes szöveg


Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről.
In: 19. k., 2004. p. 35-84. Teljes szöveg

Egy parasztcsalád gazdasági és társadalmi emelkedése: a kecskeméti Ladányiak, 1648-1853.
In: 20. k., 2005. p. 7-116. Teljes szöveg

Kecskemét város szervezeti és működési szabályzata.
In: 20. k., 2005. p. 133-155. Teljes szöveg

Növénytermesztés Kecskeméten a XVII. Században.
In: 21. k., 2006. p. 7-103. Teljes szöveg

Kecskemét szerepe a Rákóczi-szabadságharcban.
In: 21. k., 2006. p. 107-148. Teljes szöveg

Állattartásunk a Homokhátság közepén a XVII. században.
In: 22. k., 2007. p. 7-128. Teljes szöveg

A városi mészárszékek üzemeltetése Kecskeméten a XVI-XVII. században.
In: 23. k., 2009. p. 237-260. Teljes szöveg

Egyéb tanulmányok:

Bács-Kiskun megyei Levéltár.
In: Magyarország levéltárai / szerk. Balázs Péter. Budapest : Új M. Közp. Lvt., 1984. p. 82-91. Teljes szöveg

A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása : 1844-1852.
In: Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József . – Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. – p. 97-116. Teljes szöveg

Iványosi-Szabó Tibor: A szellemi élet csírái a középkori Kecskeméten.
In: Forrás. – 33. évf. 5. sz. (2001. máj.), p. 90-96. Teljes szöveg

Historiográfiai vázlat. Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról.
In: Forrás. – 34. évf. 2. sz. (2002. febr.), 73-82. Teljes szöveg

Kik voltak, mik voltak a kecskeméti tőzsérek?
In: Forrás. – 44. évf. 3. sz. (2012. márc.), p. 44-61. Teljes szöveg

A közbiztonság hatása a Homokhátság mezővárosainak 1631-1703 közötti gazdasági és társadalmi életére : „A török alatt boldog volt Kecskemét…”.
In: Agrártörténeti szemle. – 53/54. évf. 1/4. sz. (2012 – 2013), p. 1-40. Teljes szöveg

A cívis tolerancia : A mezővárosi közösség formálódása Kecskeméten a kora újkor első századaiban.
In: Forrás. – 45. évf. 12. sz. (2013. dec.), p. 63-72. Teljes szöveg

Iskola és irodalom Kecskeméten a XVI-XVII. században.
In: Forrás. – 46. évf. 5. sz. (2014. máj. ), p. 62-76. Teljes szöveg

Parasztok és cívisek a hódoltság jogszolgáltatásában.
In: Forrás. – 48. évf. 1. sz. (2016. jan.), p. 59-69. Teljes szöveg

Hetedfél évszázad.
In: Forrás 50. évf. 7/8. sz. (2018. júl.-aug.), p. 19-63. Teljes szöveg

Szőlőtermesztés és borkultúra a Homokhátságon a kora újkorban.
In: Forrás. – 53. évf. 7-8. sz. (2021.), p. 3-19. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek:

Iványosi Szabó Tibor / Varga Mihály. – (Arcok és vallomások)
In: Köztér. – 2. évf. 8. sz. (1999. aug.), p. 5. Teljes szöveg

Kitüntető címekről döntöttek: Iványosi Szabó Tibor lett Kecskemét új díszpolgára.
In: Petőfi népe – 58. évf. 114. sz. (2003. máj. 17.), p. 6. Teljes szöveg

Intelligens emberek voltak vezető pozíciókban : [Int.] / Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. (2012. júl.-aug. ), p. 61-72. Teljes szöveg

Elhunyt dr. Iványosi Szabó Tibor, Kecskemét díszpolgára.
In: Hiros.hu. – (2021. 12. 16.)

Emlékezés Iványosi-Szabó Tiborra / Staar Gyula
In: Forrás. – 54. évf. 4. sz. (2022. ápr.), p. 114-124. Teljes szöveg

Megszakítás