Füzi László

Szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője

Füzi László
 Bahget Iskander felvétele

Lövőn, egy Sopronhoz közeli kis faluban született 1955. március 15-én. Öt éves volt, mikor szülei visszaköltöztek Lövőről szülőfalujukba, Fertőszentmiklósra, ahol gyermekkorát töltötte.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte 1973-ban. A gimnáziumi évek alatt nagy hatással volt rá Szalay Dénes, akihez irodalmi szakkörre járt. Az ő hatására már a középiskolai évek alatt megismerte és olvasta a fontosabb irodalmi folyóiratokat is.
A gimnázium után a szegedi József Attila Tudományegyetemre jelentkezett, ahol magyar-történelem szakon szerzett diplomát 1979-ben. Az egyetemi évek alatt meghatározó volt számára Ilia Mihály irodalomtörténész tanárának barátsága. Szegeden csoporttársa volt pl. Dobozi Eszter, György Péter, Kozmács István, Csapody Miklós.
Itt írta első tanulmányait és itt kezdett el foglalkozni Németh László alakjával, munkásságával. 1980-ban szerzett bölcsészdoktori címet. Szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is Németh László pályakezdéséről írta.
Az egyetem elvégzése után felesége Egerben kapott régészi állást, és mivel egy akkori rendelkezés miatt az egyetemen nem tarthattak meg végzős hallgatót, ezért Egerbe költöztek, ahol három évig az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában tanított magyart és történelmet, 1982-ig.
1982-ben került Kecskemétre a Forrás folyóirathoz előbb szerkesztőként, majd 1989-től a folyóirat főszerkesztője lett.
A 2000-es években a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének meghívott előadójaként is dolgozott. 2014 júniusában az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott részére. 
1980 óta folyamatosan publikál tanulmányokat és önálló köteteket Németh László munkásságáról. Kiadta Németh László apjának, Németh Józsefnek naplóját, visszaemlékezéseit (Napló, 1898-1911 / Németh József ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Füzi László]. Hét év, 1914-1921 / . – Budapest : Magvető, 1993), Kőhegyi Mihállyal pedig az író levelezésének kiadását kezdték el.
2001-ben, Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg közel 700 oldalas monográfiája az íróról, mely az első teljes Németh László biográfiának tekinthető (Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2001).
Sokat foglalkozik az 1930-as évek irodalmával is. A szegedi egyetem óraadójaként egyik témája is ez volt, de ehhez kapcsolható A Semmi közelében című munkája is, melyben József Attila, Németh László és Márai Sándor írói munkásságát kapcsolja össze (A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról / Füzi László. – Pozsony : Kalligram, 2003).
A kilencvenes évek közepétől több személyes hangvételű esszét, naplót jelentetett meg. Ide sorolható a Lakatlan Sziget című kötete, melyben az 1997-től 1999-ig született naplóbejegyzéseit esszé formában publikálja.
Ötvenedik születésnapjára megjelenő Maszkok, terek… című kötetének esszéi és tanulmányai is személyes élményeiről, életében meghatározó szellemi benyomásokról szólnak.
Világok határán : Ikerkönyv címmel 2010-ben megjelent kötetében Fertőszentmiklóson és Petőházán töltött gyermek és ifjúkori éveit mutatja be, miközben  könyve nemcsak családtörténet, de korrajz is a hatvanas-hetvenes évek falujáról, a hagyományos falvak és vidéki élet széteséséről.
Önálló kötetein kívül írásai rendszeresen megjelennek magyar irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban is.

Elismerései:

Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983)
Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díja (1989)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1989)
Soros-ösztöndíj (1992)
Déry Tibor-díj (1996)
Németh László-emlékérem (1996)
Darvas József-díj (1999)
Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (1997)
Darvas József-díj (1999)
Az Év Könyve Díj (2002) – Alkat és mű című kötetéért.
József Attila-díj (2004)
Katona József-díj (2005)
Katona József-díj (2005)
Tiszatáj-díj (2005)
Pilinszky János-díj (2008)
Szilády Károly-díj (2010)
Székelyföld-díj (2011)
Székely Bicskarend-elismerés (2011)
NKA alkotói ösztöndíj (2011)
Hídverő-díj (2013)
Toldy Ferenc-díj (2013)

Életműve a Kecskemét Települési Értéktár része

Fontosabb tisztségei:

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata (vezetőségi elnök két cikluson át, majd a vezetőség tagja)
Katona József Társaság (alelnök)
Németh László Társaság (ügyvezető elnök, 2011 áprilisától elnök)
Magyar Írószövetség (választmányi tag, egy cikluson át a Kritikai Szakosztály elnöke)
Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma (elnök, 2008-2009) 
A Szegedi Tudomány Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének meghívott előadója ( 2000-es évek)
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. vezetője (2012 februárjától)

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Szerepek és lehetőségek : Irodalmi tanulmányok (1990)
Katona József 1791-1830 : a drámaíró születésének kétszázadik évfordulójára a Katona József-emlékházban rendezett állandó kiállítás vezetője (1992)
Az irodalom helyzettudata (1993)
Balvégzetű évtized? : Esszék, tanulmányok (1996)
Lakatlan Sziget : Napló – 1997 (1998)
Lakatlan  Sziget I-III. : Napló 1997-1999 (2000)
Alkat és mű : Németh László 1901-1975 (2001)
Kecskemét irodalomtörténete (társszerző: Orosz László, 2003)
A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról (2003)
Kecskemét Fő tere : vallomás a városról (társszerző: Walter Péter, 2005)
Maszkok, terek… : esszék, tanulmányok (2005)
A középpont hiánya : esszék, tanulmányok (2008)
Világok határán : ikerkönyv (2010) 
Kötések, szakadások : hármaskönyv (2012)
Az idő keresése (2017)
,,Sebed a világ…” : Írások a huszadik századról (2019)
A világ változása (2021)

Közreműködésével megjelent megjelent kötetek:

Ami igaz is… : népi humor a Duna-Tisza közén(2004) [A kötetet szerkesztette.]
Az angyali vigasság : [6 regény] (2010) [A kötetet szerkesztette.] 
Börtönről álmodom mostanában (2008) [A kötetet szerkesztette.]
Bronztű, sisak . . . : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről (2002) [A kötetet szerkesztette.]
Búcsú barátaimtól : Baka István emlékezete (2000) [A kötetet szerkesztette.]
Buda Ferenc (1996) [A kötetet szerkesztette.]
Csönd, ének, csönd… : Buda Ferenc ötven esztendős (1986) [A kötetet szerkesztette.]
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok (1991) [A kötetet szerkesztette.]
Forrás antológia : 1979-1989 (1990) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Gerle Margit : papír, agyag, papíragyag (2006) A bevezetőt írta.]
Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből : 1644-1950  (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről (1998) [A kötetet válogatta és szerkesztette.]
Ilia : írások 70. születésnapjára (2004) [A kötetet szerkesztette.]
Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei (2006)[Szerkesztette, utószót írta és jegyzetekkel ellátta.]
A Katona József Társaság évkönyve  (1991) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Kecskemét irodalomtörténete (2003) [A kötet egyik szerzője.]
Két folyó között : Bács-Kiskun (2001) [A kötet egyik szerzője.]
Kortárs költészet – grafika : 1997. november 11-25. (1997) [A kötetet válogatta.]
Kortárs Költészet – Grafika : Országos Biennále 1999 november 11-28 : 1999. november 11-28. (1999) [A verseket válogatta.]
Kortárs költészet – grafika : 4. Országos Biennálé : 2001. november 11 – december 8. (2001) [A kötet előszavát írta.]
Kortárs költészet, kortárs grafika : 5. Országos Biennálé (2004) [Az előszót írta.]
Krónika a kun pusztákról (1988) [A kötetet szerkesztette.]
Latroknak is játszott (2007) [A kötetet szerkesztette.]
Móricz Zsigmond (2005) [A bevezető tanulmányt írta.]
Műfogsor az égből : [összegyűjtött elbeszélések] (2011) [A kötetet szerkesztette.]
Napló, 1898-1911 (1993) [Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta.]
Óda roncs : Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét : antológia (2013[A kötet egyik szerkesztője.]
Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete (2009) [A kötetet lektorálta.]
A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei (2009) [A kötetet válogatta és szerkeszette.]
A századvég szellemi körképe (1995) [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
Széchenyi (2004) [A kötet bevezető tanulmányát írta.]
Szekér Endre írói világa (2000)  [A kötetet szerkesztette.]
„Szépen öszveszedett szók” : tanulmányok az irodalmi nyelv köréből (2004)[A kötetet szerkesztette.]
Tiberius és Sztálin : kettősportrék (2004) [A kötetet lektorálta.]
Tőzsér Árpád legszebb versei (2005) [A kötetet válogatta.]
Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete (2006)[A kötetet válogatta,szerkesztette és összeállította.]

Cikkei, tanulmányai teljes szöveggel:

Kortudat, irodalom, dialógushiány (Sándor Ivánnal beszélget Füzi László)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 2. sz. (1992), p. 11-21. Teljes szöveg


Márai Sándor: Föld, föld!?
In: Tiszatáj. – 46. évf. 5. sz. (1992), p. 83-84. Teljes szöveg


A regényíró látásmódja (Lengyel Péter: Holnapelőtt [Nem-regény] 89-90-91)
In: Tiszatáj. – 46. évf. 12. sz. (1992), p. 85-87. Teljes szöveg


Irodalmunk kulcsszavai (Vendéglét, otthonosságérzet)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 2. sz. (1993), p. 70-75. Teljes szöveg


Németh László és a tizenkilencedik század (vázlat)
In: Tiszatáj. – 47. évf. 7. sz. (1993), p. 15-21. Teljes szöveg


Egy vitáról – és tanulságairól
In: Tiszatáj. – 48. évf. 8. sz. (1994), p. 52-56. Teljes szöveg


Németh Lászlóról és utóéletéről – 1995-ben
In: Tiszatáj. – 49. évf. 3. sz. (1995), p. 36-46. Teljes szöveg


A mai magyar költészet és a társadalom
In: Tiszatáj. – 49. évf. 12. sz. (1995), p. 43-63. Teljes szöveg


A sajátosság méltósága (A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája)
In: Tiszatáj. – 50. évf. 1. sz. (1996), p. 36-46. Teljes szöveg


„soha nem volt és mindig újra megtörténik…” Vekerdi László és a Forrás
In: Új forrás. – 31. évf. 6. sz. (1999), Teljes szöveg


A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában (1943-1949)
In: Irodalomismeret. – 11. évf) 2-3. sz. (2000), p. 17-30. Teljes szöveg


Sajkod „foglyaként”
In: Korunk, – 3. évf. 5. sz. (2001), p. 27-44. Teljes szöveg


Mű vagy vallomás? – Adalékok Németh László életművének jellegéhez
In: Irodalomismeret. – 12. évf. 1-2. sz. (2002), p. 31-38. Teljes szöveg


Alkattan és regénytipológia: avagy : Dosztojevszkij és Németh László
In: Jelenkor. – 14. évf. 4. sz. (2002), p. 420-439. Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – I. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 7. sz. (2002), Teljes szöveg


Világ és mű (József Attila – II. rész)
In: Új forrás. – 34. évf. 8. sz. (2002), Teljes szöveg


Legendák helyett
In: Tiszatáj. – 58. évf. 9. sz. (2004), p. 49-51. Teljes szöveg


Németh László életművének kiadásáról
In: Tiszatáj. – 59. évf. 2. sz. (2005), p. 49-54. Teljes szöveg


Tájképek – Figurák (Benes József képeiről)
In: Híd. – 11. sz. (2006), p. 102. Teljes szöveg


A felnövesztett élet tükröződése („Európai látókörű magyar – Emlékezések Németh Lászlóra)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 3. sz. (2007), p. 123-127. Teljes szöveg


A középpont hiánya (Gondolatok az új otthonosság érzésének előtérbe kerüléséről)
In: Tiszatáj. – 61. évf. 10. sz. (2007), p. 74-89. Teljes szöveg


Táj – tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)
In: Híd.- 2. sz. (2007), p. 3. Teljes szöveg


Centenárium után (A Németh László életmű kutatásának újabb eredményei)
In: Tiszatáj. – 62. évf. 1. sz. (2008), p. 70-77. Teljes szöveg


Gondolatok az identitásról (A magyarságtudat megélésének új keretei)
In: Tiszatáj. – 63. évf. 8. sz. (2009), p. 84-97. Teljes szöveg


Egzisztencia-tapasztalatok (Tandori Dezső Csodakedd, rémszerda című könyvéről)
In: Tiszatáj. – 64. évf. 12. sz. (2010), p. 82-85. Teljes szöveg

Élet, mű, utóélet : Németh László életművének és utóéletének mozgástörvényeiről / Füzi László
In: Irodalmi szemle. – 54. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. [45]-52. Teljes szöveg


Sors a sorstalanságban : A nyolcvanéves Ilia Mihály köszöntése / Füzi László
In: Tiszatáj. – 68. évf. 9. sz. ( 2014. szept. ), p. 48-53. Teljes szöveg


A miskei Anteusz : Gondolatok Tóth Menyhértről / Füzi László. – Fotó
In: Forrás. – 47. évf. 1. sz. ( 2015. jan. ), p. 77-98. Teljes szöveg

„Megemelt” ütközések : Németh László és felesége levelezése 1920-1973 / Füzi László
In: Magyar szemle. – U.f., 24. évf. 7/8. sz. ( 2015. aug. ), p. 182-189. Teljes szöveg


A városról / Füzi László
In: Forrás. – 50. évf. 7/8. sz. ( 2018. júl.-aug.), p. 227-230. Teljes szöveg

Joe Vitone művészetéről / Füzi László. – Ill.
In: Forrás. – 51. évf. 12. sz. ( 2019. dec. ), p. 64-81. Teljes szöveg

Műveiről szóló tanulmányok teljes szöveggel: 

Füzi László: Az irodalom helyzettudata / Vekerdi László
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 9. sz. p. 81-85. Teljes szöveg


Balvégzetű évtized? (Füzi László könyvéről) / Lengyel András
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 2. sz. Teljes szöveg


Füzi László: Balvégzetű évtized? / Szentesi Zsolt
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 5. sz. p. 108. Teljes szöveg

Füzi László: Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 56. évf. 2. sz. (2002. febr.), p. 82-87. Teljes szöveg

Alkat és mű : Füzi László Németh László-könyvéről / Lengyel András
In: Jelenkor. – 45. évf. 4. sz. (2002. ápr.), p.440-444. Teljes szöveg

Orosz László-Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete / Kerényi Ferenc
In: Irodalomtörténeti közlemények. – 108. évf. 4. sz. (2004), p. 522-524. Teljes szöveg

A Semmi közelében : Füzi László gondolkodástörténeti vázlata József Attiláról, Németh Lászlóról, Márai Sándorról / Olasz Sándor
In: Új forrás. – 36. évf. 6. sz. (2004. jún.), p. 68-72. Teljes szöveg

Füzi László: Maszkok, terek / Vekerdi László
In: Tiszatáj. – 59. évf. 7. sz. (2005. júl.), p.77-87. Teljes szöveg

Életekről és világokról : Füzi László: Lakatlan Sziget; Maszkok, terek…
In: Műhely. – 29. évf. 2. sz. (2006), p. 78-80. Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László: Maszkok, terek / Elek Tibor
In: Hitel. – 19. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 116-120. Teljes szöveg

A középpont hiánya mint új középpont : Füzi László: A középpont hiánya / Pécsi Györgyi
In: Tiszatáj. – 62. évf. 10. sz. (2008. okt.), p. [86.]-90. Teljes szöveg

Együttlátók, együttláttatók : Füzi László: A középpont hiánya / Juhász Attila
In: Műhely. – 32. évf. 1. sz. (2009), p. 69-70. Teljes szöveg

Világok határán : (Füzi László „ikerkönyvé”-ről) / Lengyel András
In: Műhely. – 33. évf. 5. sz. (2010), p. 70-72. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. 1. kötet, p. 687.

Szerkesztő és folyóirat : Füzi László és a Forrás / kész. Csomorné Bárány Melinda. – Szeged : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, 2013. – Szakdolgozat.

Gutenberg-nap: Füzi László kapta idén a Szilády-díjat
In: Petőfi népe. – 65. évf. 200. sz. (2010. aug. 28. szombat), p. 5. Teljes szöveg

A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. – 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Teljes szöveg

Füzi László a Németh László Társaság új elnöke : [Int.].
In: Petőfi népe. – 66. évf. 102. sz. (2011. máj. 3. kedd), p. 5. Teljes szöveg


Füzi László : Kötések, szakadások / Szőke Katalin
In: Kortárs. – 11. sz. ( 2012 ), p. 93-95. Teljes szöveg


Kecskeméten a kultúra még képes közösséget teremteni : [Int.] / Füzi László; Rigó Róbert
In: Forrás. – 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 227-236. Teljes szöveg

Negyvenöt éve alapították a Forrás irodalmi folyóiratot [elektronikus dok. ]
In: Prae.hu. – (2014. márc. 25.) Teljes szöveg

Megkérdeztük Füzi Lászlót [elektronikus dok. ] / Ménesi Gábor
In: Barkaonline.hu. – (2014. máj. 30.) Teljes szöveg

A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László gondolkodói alkatáról / Elek Tibor
In: Irodalom és nemzeti közösség / Elek Tibor . – Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút Kiadó, 2014. – p. 194-200.

„… azonos rámpán Sziszüphosszal” : Ideiglenes portré a 60 éves Füzi Lászlóról / Lengyel András
In: Forrás. – 47. évf. 3. sz. ( 2015. márc. ), p. 34-39. Teljes szöveg

Kíváncsiság nélkül nem megy : Hatvan éve született, harminchárom éve alkot Kecskeméten [elektronikus dok.] / Füzi László; Popovics Zsuzsanna. – Fotó
In: Baon.hu. – ( 2015. márc. 18.) Teljes szöveg

VALLOMÁSOK: dr. Füzi László főszerkesztő, ügyv. igazgató 60.
In: Hirosnaptar.hu. – (2015. márc. 15.)  Teljes szöveg

Megszakítás