1937/1938. tanév

Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve 1937-38. (1)

Az 1937/1938-as tanévre 108 rendes, 5 szabadiskolás és 38 játékos előkészítő osztályos növendék, összesen 151 tanuló iratkozott be, év végére a létszám 139 fő lett. A tanulmányi eredmény az előző évitől jobb volt, ebben a tanévben 5 diák pénzjutalmat is kapott.

A zeneiskolai értesítő tanúsága szerint M. Bodon Pál igazgató vonószenekari átiratot készített Bartók Béla: C-dúr rondójából, valamint négy-négy tételt kiszenekarra ültetett át a Gyermekeknek sorozatból, és Kodály Zoltán: Magyar népzene c. ciklusából.

Puky Margit november 14-én, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Liszt Legendáját adta elő, február 19-én pedig a Tanítók Ének-és Zeneegyesületének farsangi estjén Bartók Gyermekeknek sorozatából játszott és Liszt: Csárdás obstinée c. művét szólaltatta meg.

Az értesítő beszámolt arról is, hogy Szabadi Sándor Bartók-Országh: Magyar népdalok előadásával lépett fel a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz) magyarruha bemutatóján.

Vásárhelyi Zoltán komponált, vezényelte a Városi Dalárdát és a Budapesti Általános Munkásdalegyletet, május 7-én előadást tartott a Vasvármegye és Szombathely kultúregyesületének Bartók hangversenyén:

Vásárhelyi Zoltán beszéde a Kecskeméti Lapok hasábjain (2)
A Művészestek sorozatban 1937. október 29-én Szigeti József hegedűművész Petri Ede zongorakíséretével adott hangversenyt a Katona József Színházban; 1938. február 16-án pedig a Tisza István Kollégium (a mai Újkollégium) dísztermében pedig Dohnányi Ernő zongoraestjére került sor. (3)
Az 1938. április 5-i növendékhangverseny műsora (4)

Vásárhelyi Zoltán az előző évi Bartók ünnep sikerén felbuzdulva megszervezte az „Éneklő Alföld” Kodály-ünnepet 13 alföldi kórus jelenlétével, melyen Kodály-Vörösmarty: Liszt Ferenchez c. művét és a Berzsenyi versére írt Magyarokhoz c. kánont ezerfős összkar énekelte.
Az 1938-as Éneklő Alföld kapcsán Kodály így nyilatkozott: „A különböző társadalmi osztályokhoz tartozó énekkarok testvéries fölvonulása egymásután bizonyítéka annak, hogy a magyar dal nem kiváltságos osztályok tulajdona, hanem közös érdeke minden magyar embernek.” (5)

A Pesti Hírlapban Lányi Viktor írt beszámolót
a kecskeméti Kodály-ünnepről. (6)
A Kodály-ünnepről a helyi sajtóban (7)

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve 1937-38., Kecskemét : Kecskemét th. város, [1938].
  2. Kecskeméti Lapok, 71. évf., 21. sz., 1938.05.22., p. 4-5.
  3. M. Bodon, i.m. p. 6.
  4. Uo., p. 4-5.
  5. Kecskeméti Közlöny, XX. évf., 76.sz., 1938.04.05., p. 5.
  6. Pesti Hírlap, LX. évf., 76.sz., 1938.04.05., p. 15.
  7. Kecskeméti Ellenőr, II. évf., 76.sz., 1938.04.05., p. 4-5.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás