1938/1939. tanév

Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve 1938-39. (1)

1938 szeptemberétől Szabó László számtanácsos kalocsai vezetői kinevezése miatt nem tudta vállalni a klarinét órákat. 1939 januárjában elhunyt özv. Bereczky Jenőné Kádár Emma, a zeneiskola nyugalmazott tanára. A tanév 106 rendes, 1 szabadiskolás és 43 játékos előkészítő osztályos (összesen 151) növendékkel kezdődött meg és 138 tanulóval fejeződött be. Ez gyakorlatilag megegyezik az előző évi adatokkal, és – a zeneiskolai értesítő tanúsága szerint – tanulmányi eredmények vonatkozásában sem történt változást.

M. Bodon Pál igazgató azonban a következő elvárást fogalmazta meg a szülőkkel szemben: „A tanulók eredményes képzése s a tapasztalt hiányok kiküszöbölése érdekében kívánatos volna, hogy a szülők ne elégedjenek meg a leckekönyvek bejegyzéseinek puszta ellenőrzésével s még azzal se, hogy nagyritkán gyermekük tanáránál személyesen érdeklődjenek. Sokkal hasznosabb volna, ha gyermeküket időnkint elkísérnék zeneórájára. így nem csak arról győződnének meg, hogy a zeneiskola hivatása magaslatán áll s a tanárok nevelői képessége és készsége hiánytalan, hanem arról is tájékozódhatnának, hogy gyermekükkel mi a legközvetlenebb tennivaló. Bizonyosra veszem, hogy tanácsom megfogadásával nagyot lehetne lendíteni a tanulók zenei előhaladásának ügyén, ami mind az iskolának, mind a szülőknek egyformán érdeke. Fokozatilag pedig inkább a szülőké, mint a zeneiskoláé!” (2) M. Bodon Pál igazgató Játékos énektanítás (Elemi solfége) – Elméleti és gyakorlati útmutató címmel módszertani kötetet írt.

Az 1939. március 31-i növendékhangverseny műsora (3)

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve 1938-39., Kecskemét : Kecskemét th. város, [1939].
  2. Uo., p. 6.
  3. Uo., p. 6-7.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás