A kecskeméti Városi Zeneiskola története

A kezdetektől 1950-ig

A kecskeméti Városi Zeneiskola történetében voltak nagyon nehéz időszakok, túlélte például a két világháborút. Többször költözött az intézmény városon belül ide-oda, és sokszor bizonyult kevésnek a tantermek száma, nem beszélve a megfelelő hangversenyterem hiányáról. Előfordult, hogy fűtőanyag hiányában rendkívüli szünetet kellett elrendelni, illetve a hideg termekben megbetegedett pedagógusok akár hetekre is betegszabadságra kerültek. A zeneiskolai értesítők tanúsága szerint gyakran küzdöttek tanárhiánnyal is, amit felsőbb éves tanulók oktatói munkába történő bevonásával, óraadók alkalmazásával, valamint a tanárok óraszámának növelésével próbáltak orvosolni.

A nehéz körülmények ellenére, a tantestület mindig törekedett a minőségre, az oktatás színvonalának megőrzésére, fejlesztésére. Bizonyítja ezt a különböző vizsgahangversenyek, növendék-és tanári koncertek műsora, és a tanárok nyilvános működéséről szóló beszámolók.

A virtuális kiállítás böngészésével megismerheti, milyen körülmények között volt az iskola vendége Bartók Béla, Basilides Mária, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő vagy épp Kodály Zoltán. Megtudhatja, melyik zeneművek nagy magyarországi bemutatója köthető a zeneiskolához. Végigkövetheti, miként vált a 2 fős tantestületből és 28 fős kezdő tanulói létszámból egy komoly, nagylétszámú intézménnyé a zeneiskola.

Elmondható, hogy a zeneiskola közel 130 éves történetében kevés igazgató működött, a vezetők többsége hosszú évekig töltötte be pozícióját: Szent-Gály Gyula (1894-1909), M. Bodon Pál (1910-1949), Molnárné Raáb Erzsébet (1949-1955), Ádám József (1955-1968), Körber Tivadar (1968-1974), Palotás József (1974-2014 ) és Miklósné Faragó Csilla (napjainkig).

Az iskola falai közül olyan kiváló művészek kerültek ki, mint Fülei Balázs zongoraművész, Jeney Zoltán fuvolaművész, Kiss Gyula hegedűművész, Kovács Éva hegedűművész, Laskó Emil zongoraművész és karnagy, Vásárhelyi Ödön hegedűművész, Vásárhelyi Zoltán hegedűművész és karnagy.

A virtuális kiállításban az iskolai értesítők, hangversenyműsorok, újságcikkek, fotók és egyéb dokumentumok alapján tekintheti át a zeneiskola működésének első bő fél évszázadát, az előzményektől és az 1894-es megnyitástól 1950-ig.

Köszönetet mondunk az anyaggyűjtéshez nyújtott segítségükért az M. Bodon Pál Zeneiskola vezetőségének, Palotás József ny. iskolaigazgatónak, valamint Székelyné Kőrösi Ilona történésznek, ny. főmuzeológusnak.

Palotás József: A kecskeméti zeneiskola története 1894-től az államosításig, 1950-ig (1. rész)

Palotás József: A kecskeméti zeneiskola története 1894-től az államosításig, 1950-ig (2. rész)

Ajánlott irodalom:

TÁNCZOS-SZABÓ Ágota: „Állítsunk zeneiskolát!” : Adatok a kecskeméti zenei oktatás kezdeteihez és a 125 éves városi zeneiskola alapításának történetéhez, In: Múltbanéző 15. (03), Magyar Nemzeti Levéltár (2020.05.25.)

Megszakítás