1909/1910. tanév

A Kecskeméti Áll. Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1909-1910. tanévről : tizenhatodik évfolyam (1)
Szent-Gály Gyula távozása az Ellenzék c. lapban (2)
A miskolci zeneiskola új igazgatója: Szent-Gály Gyula (3)

Nagy változás következett be a Zeneiskola életében az 1909/1910-es tanévvel. Szent-Gály Gyula meghívásra Miskolcra költözött, hogy az ottani zeneiskola élén folytassa munkáját. Az egykori papnövendékről és annak tevékenységéről Bordeaux Géza emlékezett meg az iskolai értesítő első fejezetében. Az iskolaalapító a 16 év alatt magas szintre emelte a helyi zenetanítást, tantervében a Zeneakadémiához alkalmazkodó, arra felkészítő képzést hozott létre. Cikkírói munkája mellett tankönyvet is készített és évről évre szerkesztette az iskolai értesítőket.

Kacsóh Pongrác level Kada Elepk polgármesterhez (4)
Kada Elek, Kecskemét polgármestere (1897-1913) (5)

1910. január 6-án kelt levelében a Kecskeméten 1909-1912 között dolgozó Kacsóh Pongrácz azt javasolta Kada Elek polgármesternek, hogy M. Bodon Pált nevezze ki a Városi Zeneiskola élére, és így is történt: a zeneiskola igazgatója 1909. október 1-től ideiglenesen Bordeaux Géza, majd – 1910. február 1-jétől Mihályfalusi Bodon Pál volt.

Tudósítás Koller Ferenc távozásáról az Országos Ellenőr c. hetilapban (6)
Emlékeiről beszél a nyugalomba vonult Koller Ferenc… – Cikk a Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap 1937. szeptember 19-i számából (7)

Ebben a tanévben távozott az iskolától Koller Ferenc hegedű-, és Halmay Irma zongoratanár. A megüresedett helyekre Turóczy Ilona okleveles zongoratanár, valamint az iskola volt növendéke, Bátky Margit okleveles hegedűtanár került. Helyettesként magánének órákat Bordeaux Gézáné, zongoraórákat pedig Falta Gizella tartott. M. Bodon Pál érkezésekor Bordeaux Gézát pedig igazgatóhelyettesnek nevezték ki, aki 195 koronás „bérkiegészítését” 200-ra kerekítve ösztöndíj alapítványt hozott létre az intézmény javára. 1910 áprilisától Bordeaux Gézáné betegsége miatt nem tudott tovább tanítani.

A tanárok órái az 1909/1910. tanévben (8)

Az iskola felügyelő bizottságában Hanusz Istvánt Kacsóh Pongrác, az állami főreáliskola igazgatója követte. Kacsóh Pongrác 1910 tavaszán hat részes zenetörténeti előadássorozatot tartott a Katona József-körben (9):

Az órák hanyag látogatása miatt sok növendéket pót-és javítóvizsgára, ill. évismétlésre kellett utasítani. Alkalmas helyiség hiányában a házi hangversenyt a katolikus bérpalota dísztermében, a vizsgahangversenyeket pedig az Iparos Otthon dísztermében tartották. Mindkét helyszínt térítésmentesen kapta meg a Zeneiskola.

Az 1910. évi január hó 30-án tartott házi hangverseny műsora (10)

Forrás:

  1. Mihályfalusi Bodon Pál (szerk.): A Kecskeméti Áll. Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1909-1910. tanévről : tizenhatodik évfolyam, [Kecskemét] : Kecskemét th. város, 1910.
  2. Ellenzék, VIII. évf., 105. sz., 1909.09.16., p. 2.
  3. Városok Lapja, IV. évf., 40. sz., 1909.10.02., p. 4.
  4. Palotás József előadása, Katona József Emlékház, Kecskemét, 2020.01.24.
  5. Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskemét anno… : Képek a régi Kecskemétről, Kecskemét : Katona József Múzeum, 1998., p. 80. (114. kép)
  6. Országos Ellenőr, VIII. évf., 29. sz., 1909.09.11., p. 3.
  7. Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, XLVI. évf. 213. sz., 1937.09.19., p. 6.
  8. Mihályfalusi Bodon Pál, i.m., p. 13-14.
  9. URL: https://mandadb.hu/tetel/23131/Kacso_Pongracz_dr_zenetortenelmi_eloadasainak_vezerfonala (2020.05.21.)
  10. Mihályfalusi Bodon Pál, i.m., p. 36.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás