1921/1922. tanév

A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1921-1922-ik tanévről : huszonnyolcadik évfolyam (1)

1921 augusztusában Miskolcra ment tanítani Csomák Elemérné zongoratanár, óráit szétosztották a kollégák maguk között, valamint besegített Gallatz Irma volt növendék. A két üres hegedűtanári állásból az egyiket Szabadi Sándorral, a Nemzeti Zenede és a Székesfővárosi Zeneiskola volt növendékével sikerül betölteni. Ugyan 1921 augusztusában rendeletet hoztak a tanárok bérének emelésére, 3 zongora és 1 hegedűtanári állás mégis üresen maradt. „A rendes tanárok évi 5000 korona működési pótlékot kapnak, melynek fedezéséül a rendes tandíj évi 540 koronára, a kedvezményes tisztviselői tandíj évi 225 koronára, a beirási dij 30 koronára emeltetik; a tanárok heti 18 helyett 20 órát kötelesek tanítani; minden tanuló heti 2 ízben nyer oktatást, de egy órára csak 3 növendék osztható be.” – olvasható a rendelet szövegében. (2)

Az 1921/22-es tanév beiratkozással kapcsolatos információi jól mutatják az akkori viszonyokat és körülményeket (3)

A zeneiskola a Tatai téri épületéből, ahol a pénzügyigazgatóságot helyezték el, a Csányi utca 3. szám alatti épületbe költözött, a vizsgahangversenyeket a református Tisza István Kollégium (mai Újkollégium) dísztermében tartották meg.

A mai Piramis Udvarház helyén álló – Csányi u. 3. szám alatti – épületbe költözött a Zeneiskola 1921-ben (ez a sarok ma Félegyházi Pékség).  Az épületben korábban református magániskola, polgári leányiskola, amatőr képzőművészeti iskola, siketnémák iskolája, gyógypedagógiai iskola és kollégium működött, és itt kezdte meg a tanítást az ország első ének-zenei általános iskolája az 1950/51-es tanévben.

„Ebben az épületben volt az imbecilisek tanuló helye, a sarokban pedig egy úgynevezett zeneszoba amiben volt egy zongora. A másik udvar középen a főbejárattal szemben volt, és volt a harmadik udvar ahol általában játszottunk. Az udvar kerítése a templom oldalával volt párhuzamos.” (6)

„Az »egész rész« 1954-től lett összevonva, amikor a zeneiskola elköltözött innen a Petőfi u. 3. szám alá, a Gyógypedagógia pedig a Petőfi utcából átjött a Csányi utcába. […] 1954-től – amikor helyet cserélt a Gyógypedagógiai Iskola és az Állami Zeneiskola – mindkét Csányi utca »elejei« ház a fogyatékos gyermekeké lett. A zeneiskola ezután a Petőfi u. 3. sz. alatt működött, 1964-ig.” (7)

Fűtőanyag hiányában sokat betegeskedtek a tanárok, akiknek az órái elmaradtak. 1922. február 10-én hangversenyt rendeztek Thomán István zongoraművész és Thomán Mária hegedűművész közreműködésével, melynek bevételét Szent Gály Gyula hamvainak hazahozatalára, ill. síremlékének költségeire tettek félre.

Sajtóhír a zeneiskola értesítőjének megjelenéséről (11)

Forrás:

 1. M. Bodon Pál (szerk.): A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1921-1922-ik tanévről : huszonnyolcadik évfolyam, [Kecskemét] : Kecskemét th. város, 1922.
 2. Uo., p. 3.
 3. Kecskemét és Vidéke, II. évf., 198. sz., 1921.09.02., p. 3.
 4. Palotás József előadása, Katona József Emlékház, Kecskemét, 2020.01.24.
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098047263910403 (2020.05.22.)
 6. Bartha Kálmán hozzászólása, Facebook.com (2020.05.22.)
 7. Palotás József hozzászólása, Facebook.com (2020.05.22.)
 8. Palotás József előadása, Katona József Emlékház, Kecskemét, 2020.01.24.
 9. M. Bodon Pál, i.m., p. 5.
 10. Uo., p. 5-6.
 11. Kecskeméti Közlöny, IV. évf., 200. sz., 1922.08.31., p. 3.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás