1920/1921. tanév

A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1920-1921. tanévről : huszonhetedik évfolyam (1)

„A zeneiskola fennállása óta lefolyt 27 tanév között egy sem volt oly válságos, mint az idei.” (2) – kezdte beszámolóját M. Bodon Pál igazgató a zeneiskolai értesítő elején, majd sorra vette az okokat:

A válságos tanév (3)

1. A tanárkérdés:
Két hegedű- és egy zongoratanári állás üresedett meg, jelentkező azonban egyikre sem volt, Csomák Elemérné pedig betegsége miatt kért szabadságot szeptember hónapra. A városi tanács úgy határozott, hogy a hegedűoktatást szüneteltetni kell, a zongoraórákat pedig a három pedagógus között kell szétosztani. Mivel a három zongoratanárhoz 72 növendék osztható be, a 118 jelentkezőt meg kellett szűrni. „…a kiválogatás kényes munkáját pedig sem a tanári kar, sem a felügyelő bizottság nem vállalta, a városi Tanács […] megállapította a régi és új növendékek közül vegyesen felveendő 72 növendék névsorát is.” (4) Csomák Elemérné visszatérésével felvehető lett volna 24 növendék, de akkor már csak 16 zongora és 1 elmélet szakos jelentkezett. Év közben Sisa Hedvig tanárnő férjhez ment és elköltözött a városból, így növendékeit szét kellett osztani. Az előző évi 310 növendék után az 1920/1921-es tanévben csupán 89 tanuló járt az iskolába.

2. A fűtőanyag hiánya:
Fűtőanyag hiánya miatt 1920. október 28. – 1921. január 17-ig, két és fél hónapra szüneteltetni kellett az oktatást.

3. A vizsgák nélküli korai évzárás:
Mivel „a város a pénzügyigazgatósági kirendeltség elhelyezésére a zeneiskola épületét ajánlotta fel s az átalakítási munkálatok sürgősségére való tekintettel” (5) május 28-án, vizsgák nélkül be kellett fejezni a tanévet. A 79 tanuló közül 41-nek tudtak bizonyítványt adni.

Közgyűlési döntés a zeneiskola Csányi úti elhelyezéséről (6)

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1920-1921. tanévről : huszonhetedik évfolyam, [Kecskemét] : Kecskemét th. város, 1921.
  2. Uo., p. 3.
  3. Uo., p. 3-4.
  4. Uo., p. 3.
  5. Uo., p. 4.
  6. Kecskeméti Közlöny, III. évf., 173. sz., 1921.08.02., p. 1.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás