1923/1924. tanév

A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1923-24-ik tanévről (1)

A tantestületből Csomák Elemérné zongoratanár a szegedi zeneiskolába távozott. „Miután a szervezett 5 zongora- és 2 hegedűtanári állásból az idén csak 3 zongora- és 1 hegedűtanári állás volt betöltve, a tanárhiányon 1 zongoraszakos óraadó alkalmazásával, a hegedűtanszakon pedig óratöbbletek beosztásával igyekeztünk segiteni.” (2) – olvasható a zeneiskola 1923/1924-es tanévről szóló értesítőjében. A bajt csak tetézte, hogy betegség miatt Dávid Nándorné november 1-től, özv. Bereczky Jenőné pedig március 15-től az év végéig szabadságon voltak. Óráikat főként a próbaidős Czöndör Anna (heti 20, majd november 1-től heti 22 órában) és az óraadó Zayzon Ferencné (heti 8, novembertől heti 20 órában) vette át. Helyettesként működött továbbá a zongora tanszakon Gallatz Irma, Sárközy Ilona, valamint Tóth Karolin.

Új tanárok a zeneiskolában: Keszthelyi Ödönné Stössl Irma hegedű, Bartók Ilona – Bartók Béla közeli rokona – zongora tanszakon (3)

A felvehető tanulók számát a tantestület kapacitása határozta meg: zongora tanszakon 114-en, hegedű tanszakon pedig 42-en kezdték meg tanulmányaikat, azaz a számok év végére a kimaradások miatt tízzel lecsökkentek, így összesen 146 növendék fejezte be a tanévet. Az órarendet a diákok egyéb elfoglaltságai miatt csak októberre sikerült összeállítani, így a tanítás is akkor kezdődhetett meg.

Az igazgató arról is írt az értesítőben, hogy milyen nagy hátrányt jelent a fejlődésben az, hogy sok tanulónak nincs otthon zongorája és nekik a heti 3 iskolai gyakorlóórával kell beérniük. „E szakon […] 44 növ. (41%) nem tudta az előírt minimális anyagot sem elvégezni.” (4) Ez az arány hegedű szakon csupán 25% volt. 8 tanuló viszont két osztály anyagát teljesítette. Évzáró hangversenyek a református Tisza István Kollégiumban (a mai Újkollégiumban) voltak május 30-án és június 3-án.

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1923-24-ik tanévről, Kecskemét : Kecskemét th. város, 1924.
  2. Uo., p. 3.
  3. Kecskeméti Közlöny, VI. évf., 171. sz., 1924.07.26., p. 2.
  4. M. Bodon Pál, i.m., p. 4.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás