1932/1933. tanév

Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve az 1932-33. és 1933-34-ik tanévről (1)
Tanév eleji tudnivalók a helyi sajtóban (2)

Az 1932/1933-as tanévben a tantestületben nem történt változás. „…zeneszerzés, zongora, hegedű, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, gordon, valamint a köteles melléktárgyak: solfége, zeneelmélet, öszhangzattan és karének tanszakain folyt a tanítás.” (3) 117 növendék (és 20 karénekes „kültag”) iratkozott be, év végére a létszám azonban 12 fővel csökkent.

Kodály Zoltán 50. születésnapja alkalmából 1932. december 17-én ünnepi díszhangversenyt rendezett a zeneiskola (4)

A tanév két legnagyobb zenei eseménye: a Kodály Zoltán 50. születésnapja alkalmából rendezett hangverseny 1932. december 17-én, valamint Purcell: Dido és Aeneas c. operájának magyarországi bemutatója 1933. április 29-én a Katona József Színházban. Az angol barokk operát Vásárhelyi Zoltán tanította be és dirigálta és a bemutatót követően április 30-án és június 9-én tűzték műsorra. A Dido és Aeneas valamennyi közreműködője – a karmester, a magánénekesek, a kórus-és zenekar tagjai mind – a zeneiskola akkori és múltbeli tanulói közül került ki.

A Purcell-opera szereplői és az előadás plakátja (5)
(7)
(6)

„Szereposztás:
Dido, Carthago királynője: Mihó Ida
Belinda, nővére: Csillag Magda
Udvarhölgy: Orbán Erzsébet
Aeneas, trójai herceg: Laskó Emil
Varázsló: M. Fehérvári Judit
Első furia: Leskó Gyöngyi
Második furia: Orbán Margit
Merkurius, kísértet: Révész Bence
Csavargó: ifj Joszt Ferenc
Szólótáncosok: Sz. Gaál Emma és G. Csillag Györgyi.
Az énekkar tagjai:
Soprán: Baranek Mária, Csemniczky Kornélia, Daróczy Etel, Farkas Mária, Ö. Kovács Mária, Leskowsky Zoltán, Nádor Ágnes, Pál Margit, Sántha Marianne, Simon Margit, Szeless Teréz.
Alt: Bachrathy Éva, Balla Mária, Bódi Margit, M. Bodon Magda, Botocska Mária, Halmos Lídia, Molnár Gyuláné, Moskovits Magda, Pintér Aranka, Prácser Mária, Puky Margit, Szőllösi Mária, Tímár Júlia.
Tenor: Hausser Rudolf dr., ifj. Joszt Ferenc, Krenner Zoltán, Mester László, Sántha György, Schulfz József.
Bassus: Bódi Béla, Csillag Ármin, Feszler György, Feszler Lajos, Kardos Elemér, Lett Béla.
A zenekar tagjai: Kerekes László dr., Szívós Béla dr., Pataky Ferenc, Garzó György, Leskowsky Róbert, dr. Váry Istvánné, dr. Héjjas Pálné, Fuhrmann Artur, ifj. Iványosi Szabó László, Szívós József dr., Dékány Zoltán, Feszler György dr., Kiss Kálmán dr., Lőrincz Béla.
A zongoraszólamot Vásárhelyi Zoltánná és Puky Margit játszották. Táncos csoportok. Az I. és II. felvonásban: Diadalmi és Vadásztánc. Betanította Sz. Gaál Emma tanárnő; előadta a ref. leányliceum 11 növendéke. – Az I. felv. 2-ik képében: Furia tánc. Betanította Sz. Gaál Emma tanárnő; előadta a női felsőkereskedelmi iskola 10 növendéke. – Cupidók örömtánca az I. és gyásztánca a III. felvonásban. Betanította Germán Erna tanárnő; előadta az állami elemi iskola 12 tanulója. Matróztánc a III. felvonásban. Betanította Midass Emil tanár; előadta a róm. kath. kegyesrendi gimnázium 12 növendéke.” (8)

Az 1933. május 23-i évzáró hangverseny műsora (11)

Forrás:

 1. M. Bodon Pál (szerk.): Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve az 1932-33. és 1933-34-ik tanévről, Kecskemét : Kecskemét th. város, [1934].
 2. Kecskeméti Közlöny, XIV. évf., 200. sz., 1932.09.04., p. 9.
 3. M. Bodon, i.m., p. 6.
 4. Uo., p. 7.
 5. Lovas Dániel: Élet a régi Kecskeméten : hétköznapok és ünnepek a 20. század első felében magángyűjteményekben található régi fotókon és képeslapokon, [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok Kft, [2006], p. 61.
 6. Kecskeméti Közlöny, XV. évf., 94. sz., 1933.04.27., p. 2.
 7. Kecskeméti Közlöny, XV. évf., 99. sz., 1933.05.03., p. 2.
 8. M. Bodon, i.m., p. 8.
 9. Palotás József előadása, Katona József Emlékház, Kecskemét, 2020.02.28.
 10. Kecskeméti Közlöny, XV. évf., 68. sz., 1933.03.24., p. 2.
 11. M. Bodon, i.m., p. 9.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás