1916/1917. tanév

A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1916-1917. tanévről : huszonharmadik évfolyam (1)

Szomorú hírrel, M. Bodon Pál Havas Józsefné Orbay Mária hegedű tanár 1917. március 28-án bekövetkezett halálára írt nekrológjával indul az 1916/1917-es tanév értesítője. A tanárnő a háború miatt nem mehetett a tengerpartra gyógyulni, pedig az – ahogy az igazgató fogalmaz – „megtoldotta volna életét még sok, áldásos munkára szentelhető esztendővel.” (2)

Havasné helyettesítésére férjét és Vásárhelyi Zoltánt kérték fel, azonban Havas József fel kellett, hogy adja, így aztán „félbe kellett szakítanunk a hozzá beosztott növendékek tanítását.” (3) Özv. Bereczky Jenőnét Fehérvári Judit, Csomák Elemérnét és Dávid Nándornét pedig Baktay Matild a Zeneakadémia magánnövendéke helyettesítette.

Az előző évi 151 után, a 1916/1917-es tanévben 162 volt a tanulók létszáma. Két év szünet után újra megkezdődtek a karének órák és „valamennyi növendék be volt osztva vagy a karének vagy a zeneelmélet-összhangzattan melléktanszakra.” (4) Vásárhelyi Zoltán a Zeneakadémia hegedű szakán a második évet is kitűnő eredménnyel végezte el mind a fő-, mind pedig a melléktárgyakból.

A Kecskeméti Napló beszámolója Szent-Gály Gyula c-moll miséjének bemutatójáról (5)

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): A Kecskeméti Államilag Segélyezett Városi Zeneiskola értesitője az 1916-1917. tanévről : huszonharmadik évfolyam, [Kecskemét] : Kecskemét th. város, 1917.
  2. Uo., p. 3.
  3. Uo., p. 5.
  4. Uo., p. 8.
  5. Kecskeméti Napló, V. évf., 199. sz., 1916.10.13., p. 2.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás