1927/1928. tanév

Kecskemét Th. Város Zeneiskolájának értesitője az 1927-28-ik tanévről (1)

A zongora szakra jelentkezők számának emelkedése (137 fő) újabb zongoratanár alkalmazását tette szükségessé. Zongorát tanított: Özv. Bereczky Jenőné, Czöndör Anna, özv. Dávid Nándorné, Vásárhelyi Zoltánné és óraadóként Lovass László református tanítóképző intézeti zenetanár. A zongora mellett hegedű főtanszak működött az iskolában (erre 57 tanuló iratkozott be), a zeneelmélet, összhangzattan, szolfézs és karének pedig kötelező melléktárgyakként szerepeltek a gyermekek órarendjében. A hegedűt Vásárhelyi Zoltán és Szabadi Sándor, míg az elméleti tárgyakat M. Bodon Pál tanította. Évek óta szünetelt a magánének, a zeneszerzés, az orgona, a gordonka, a nagybőgő, valamint a fúvós hangszerek oktatása. „Több évi előkészítés után az idén kezdte meg működését az iskola kis és nagy női kara Vásárhelyi Zoltán tanár vezetése mellett.” (2) – olvasható a zeneiskola 1927/1928-as tanévről szóló értesítőjében. A tanévet 194 tanuló kezdte meg, és 173 fejezte be, ami éppen hússzal volt több az előző évinél.

Az 1927/1928. tanév tanulmányi eredményeit összesítő táblázat (3)

A tanulmányi eredményeket mutató táblázatból láthatjuk, hogy 14 tanuló kapott elégségest. Nekik az iskola szabályzata szerint évet kellett ismételni. Az elégtelen tanulókat elbocsátották. Ugyanilyen szigorúan léptek fel az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban – három tanulót emiatt nyilvánítottak kilépettnek.

A zeneiskola hangversenysorozatában az előző évi hat után az 1927/28-as tanévben csak négy valósult meg: december 15-én a Ferrari-Kerpely-Kósa triótársaság, december 28-án a Palestrina Kórus lépett fel a zeneiskolában; január 30-án dr. Dohnányi Ernő adott szóló zongoraestet, április 28-án pedig Spalding Albert hegedűestjére került sor. Ez volt a sorozat második éve. Két növendékhangversenyt tartottak a tanév során:

Forrás:

  1. M. Bodon Pál (szerk.): Kecskemét Th. Város Zeneiskolájának értesitője az 1927-28-ik tanévről, [Kecskemét] : Kecskemét th. város, 1928.
  2. Uo., p. 5.
  3. Uo., p. 6.
  4. Uo., p. 7.
  5. Uo., p. 8.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás