Arányi Ágost

Arányi Ágost (1841 szept. 28. – 1906 máj. 30.)
Középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál kezdte és Nagyszombaton fejezte be.
Esztergomban végzett teológiai tanulmányait követően 1867-ben szentelték pappá.
Vácon töltött próbaév után Szegedre helyezték, ahol a piarista főgimnáziumban hittant, magyart, latint és németet tanított. Innen Temesvárra került, ahol 4 évig a kegyesrendiek gimnáziumában a német nyelv és irodalom rendes, és a francia nyelv rendkívüli tanára volt.
1890-ben jött Kecskemétre, ahol még 16 évet tanított a piarista gimnáziumban.
Csaknem egész Európát beutazta. Külföldi útjain szerzett tapasztalatait később megjelent
írásaiban adta közre.

Adatforrás :
Kecskeméti életrajzi lexikon.- 20. p.
Gulyás Pál : Magyar írók élete és munkái.- 1.- 791. p.

A kecskeméti Piarista Gimnázium
Megszakítás