Liszka Béla

Liszka Béla 1857-ben született Zentán.

A budapesti egyetemen az esztétika tanára, Greguss Ágost utódjául szemelte ki őt, ő azonban inkább az írói, újságírói pályát választotta az egyetemi katedra helyett.
Színműveket írt, melyeket a Budai Színkör játszotta, de irodalmi és művészeti cikkeket, színi- és zenekritikákat is írt, melyek a Fővárosi Lapok hasábjain volt olvasható.
Kecskeméti szempontból legfontosabb műve A kecskeméti színház és színészet múltja című tanulmánya, amelynek részletei a reáliskola 1897–98-i értesítőjében és a Katona József Kör 1896–97-i évkönyvében jelentek meg, teljes és kiegészített formában Hajnóczy Iván adta ki 1930-ban a Katona Emlékkönyvben.
1893-ben a reáliskola tanára.

1901-ben hunyt el.

Forrás: Magyar írók élete és munkái
Orosz László, Kecskemét irodalmi öröksége, Kecskeméti Füzetek 2 (Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kft.–Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990), 58.

Megszakítás