Virtuális emlékkiállítás Sántha György (1888–1974) költő születésének 135. évfordulójára

Sántha György

Sántha György (Kecskemét, 1888. ápr. 6. – Kecskemét, 1974. febr. 18.): költő.

Hivatalosan Kecskeméten, valójában azonban – az akkor Kecskeméthez tartozó – Köncsögpusztán látta meg a napvilágot 1888 április 6-én. Születési dátumát a lexikonok és más életrajzok általában április 4-re teszik, de – amint azt a korabeli anyakönyv alább látható kivonata igazolja – valójában április 6-án született. Szülei Sántha Gábor egykori földbirtokos és Fazekas Vilma voltak, akik hat testvérével együtt nevelték Györgyöt, közismert nevén Gyurkát.

Sántha György már 6 évesen Kecskemétre került elemi iskolába, szülei azonban csak évekkel később költöztek be a városba, ahol a Klapka utcában laktak. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál végezte kiváló eredménnyel. 1905-ben tett érettségi vizsgát. Gimnáziumi évei alatt több irodalmi pályázaton is sikerrel szerepelt.

Az egyetemet Budapesten, Bernben, Párizsban és Berlinben végezte, filozófiából doktorált, disszertációját Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) német író munkásságából írta, Lenz, mint drámaíró címmel írta, mely 1909-ben nyomtatásban is megjelent.

1910–ben előbb helyettes, majd rendes tanárként Kiskunfélegyházán kezdett tanítani, ám hamarosan szabadságot kért, hogy párizsi Sorbonne-on tanulhasson tovább. 1912-ben hazatérve megnősült: Sikari Kovács Mihály földbirtokos leányát, Margitot vette feleségül. Házasságukböl négy gyermek, három fiú és egy lány született. Apósa révén került tulajdonukba a jakabszállási birtok, mely később baráti irodalmi és egyházi összejövetelek helyszíne lett.

1912-től folytatta tanári pályáját Kiskunfélegyházán, ahonnan 1920-ban került a kecskeméti reáliskolába (utóbb: Katona József Gimnázium), ahol 1942-ig, korkedvezményes tanított magyar, német és francia nyelvet. Jóllehet meghívták Pestszentlőrincre iskolaigazgatónak, de semmiképpen nem akarta elhagyni Kecskemétet, ezért választotta inkább az idő előtti nyugdíjba vonulást.

Kiskunfélegyházi éveiben, 1915 jelent meg Kecskeméten első verses kötete A bánat harangzúgásában címmel.

Bekapcsolódott Kecskemét irodalmi és közéletébe is. A kecskeméti Katona József Társaság főtitkára, majd ügyvezető elnöke. Az általa rendezett irodalmi estéken Sinka István, Szabó Pál, Féja Géza, Tamási Áron, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László léptek fel. Közülük többekkel levelezésbe, baráti kapcsolatba került. Sántha maga is a népi írók köréhez tartozott, versei A Hétben, a Nyugatban, a Kelet Népében jelentek meg.

Életében a fent említett első köteten kívül csak két további könyve jelent meg: a Toronyőr című 1930-ban, az Arany homokon, nomád felhők alatt pedig 1935-ben. Ez utóbbi könyv címből ered a kecskeméti tájra máig is használt Aranyhomok kifejezés.

Ezt követően hosszabb hallgatás után az 1950-es évektől főként biblikus verseket írt, melyek életében nem jelenhettek meg. Sántha György római katolikus családban született, de hitét – mely nyugdíjas éveiben vált számára különösen fontossá – felesége révén evangélikusként gyakorolta. Nagy hatást tett rá Veöreös Imre evangélikus lelkész kecskeméti szolgálata, akivel élete végéig jó barátságot ápolt. Érdekesség, hogy Veöreös 1998-ban Sántha 1935-ben megjelent kötetével azonos címen, Aranyhomokon, nomád felhők alatt címen adta ki kecskeméti éveiről (1953–58) szóló emékiratiratát, melyben külön fejezetet szentelt költő barátjának.

Sántha György életének 86. évében, 1974. február 18-án hunyt el Kecskeméten. Emlékét családja mellett a kecskeméti evangélikus gyülekezet és a Sántha György Emlékkör ápolja.

Források:
Magyar életrajzi lexikon
Dr. Sántha György középiskolai tanár, költő munkássága. In: Jakabszállási értéktár
Varga Mihály: Sántha György élete és munkássága : rövid pályakép

Virtuális kiállításunkban a Sántha-család gyűjteményéből származó fotókat, cikkeket, valamint verseket közlünk. A versek párhuzamosan kéziratban és nyomtatott változatban is olvashatók. A nyomtatott szövegnél a kötetben megjelent változatot közöljük, mely bizonyos esetekben eltér a fennmaradt kézirattól.

A Sántha György életművét digitális formában tartalmazó DVD-ROM, amelyből kiállításunk anyagát válogattuk a család engedélyével, könyvtárunk helyismereti gyűjteményében tekinthető meg.

Anyakönyvi kivonat
Kivonat a Kecskeméti Főplébánia anyakönyvéből, mely igazolja, hogy Sántha György 1888. április 6-án született.
Lenz, mint drámaíró, 1909
Sántha György doktori disszertációja, 1909
Holló László festménye
Holló László festménye Sántha Györgyről, 1911
Sántha György, 1911
Sántha György, 1911
Sántha György, 1912
1912-ben
A bánat harangzúgásában, 1915
Sántha első, 1915-ben megjelent kötetének borítója
Örökélet

ÖRÖKÉLET

Szerelmünk elfogy, mint az őszi hold.
A világkerten elhervadnak a rózsák,
Miket illatos árnyékkal locsolt
Egy méla kertész, a Mulandóság

Egyszer a csillagok leesnek mind,
És uj világok hirét hozzák a nap-pósták.
Egyszer két bölcső ismét összering,
S felölti uj arcát a valóság.

Egyszer majd megint kinyilik szemem
És csodálkozom: ez Budapest, ez Páris…
Fekete fürtök közé leng kezem,
Mig elillan a tavasz, a nyár is.

S mig elmém jár hervadó virágon,
Egyszer elfelejti a szivem magát is:
De Te élsz – s érted vissza kell járnom
– Sub specie aeternitatis.

(Megjelent: A bánat harangzúgásában c. kötetben, 1915)

Hazagondolás

HAZAGONDOLÁS

Együtt fogunk ülni, mint a mult nyáron:
Szivedhez tartva féltőn, szorosan
A fejem, melyben messzi tündérálom,
Páris dereng visszaálmodottan.

A fáról, mely súgta első álmaink,
Halkan hull álmos, kisvárosi csend;
Lelkemben tünt lombok hivó árnya ring:
Falu, kert, utca, zöld ablak izent,

Látom szemeid s bennük a rónákat.
Érzem öled, puhaselyem vánkost,
Melyre orgonafürtként hajtom fáradt
Fejemet, a mámorral virágost.

És hallom:: bánatos, búgó gerleszók
Szállnak le rám, mint szelid madarak,
Egy hazaváró, titkos, enyhe csók – –
Gyerünk, tollászkodj hattyúm: akarat!

(Megjelent: A bánat harangzúgásában c. kötetben, 1915)

Vadászat, 1930
Vadászatra készülve, 1930-ban
Jakabszálláson, 1930-as évek
Beszélgetés Jakabszálláson, 1930-as évek
Toronyőr, 1930
Toronyőr, 1930
A percek hídján

A PERCEK HIDJÁN

Lehet: a bánat furcsa kámzsa,
S ha kacagok, arcom torz és gyűrött.
Lehet: nem tetszem senkinek sem,
De majd egy álomban megszépülök.

Lehet: a lelkem álomfolyó,
S aranygondolák a gondolatok;
S valamikor egy nyirkos estnek
Tengerébe beletorkolhatok.

Most itt állok a percek hídján…
Nézők tolongnak, jönnek, várnak;
Hajók tülkölnek – s cseng a szívem,
Csengettyűje egy kis állomásnak.

Várok – tán jő az én hajóm is…
Messze az ég már füstjétől szürke.
Elindulok s az éjszakába
Belefúl bánatom búgó kürtje.

Aki meghallja, összerezzen,
Riadt szíve a végtelenbe száll…-
Valaki jön s meleg szemekkel
A hídon szépen a helyemre áll.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Esti szonett

ESTI SZONETT

Hozzád jövök most Óperenciákon
Túlról a meghitt, honi, kék öbölbe.
Szerelemnél nincsen jobb e világon:
Maradhatnék bár nálad mindörökre.

Melléd ülök s fejem öledbe lankad
Fáradttompán, mint hant a sírgödörbe.
oly mély-e hát öled, mint ott az ablak,
Mely csillagokkal van elfüggönyözve.

Oly méy-e ágyad s csókja ajkaidnak,
Hogy nem csap meg komor koporsóillat?
Van-e szivemre tiszta balzsamod?

Úgy érzem néha, mintha fent utazva
Törött gépem szédítően zuhanna:
Szellem vagyok már – és szivem halott.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Csoportkép, 1934
Baráti csoportkép, 1934
Kellett a kezed

KELLETT A KEZED

Kellett virágos gyeplőnek kezed,
Kellett meleg, bújósdis puha szód,
Hogy símogasson hűen, gyermeteg;
Kellett homlokom hűteni szád,
Elringató dal, angyaltiszta csók,
Hogy szerteűzze lelkem viharát.

Kellettél, mintahogy kell a kenyér,
Krisztus csodájához kellett a bor.
Kellett szerelmed, a csodafehér;
S hited, ha minden naphomályba hull;
Kellettél legtisztább örömadón:
Hogy gyermeket szülj nékem – vigaszul.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Sampo

SAMPO

Hová folyik e széles Amazon?
De hisz’ ez a folyó meg parttalan:
Folyik a Part is. – S célt nem ér hajóm.

A Rákba tértünk ime hangtalan
Oroszlán, Szűz jönnek s a Mérlegen
Átbillenünk az őszbe. Hasztalan.

Futunk, futunk; sodor a végzetem.
A fák susognak, a veranda ring:
Jól ülsz-e, Kedves, a födélzeten?

Pár perc emléke olykor ránk kacsint,
Mint szőke csillag nyári éj megül
S megyünk tovább, halálos rozmaring.

De hol a vég? A titkos, kényszerű
Út célja? Hol fogunk megállni?
Ne kérdd: a mindenség nem ésszerű.

Ládd, a sötét Menny csillagszárnyai
Miként forognak, mint a csoda Csend
Vitorlái. – És rajtuk még egy csepp

Szél sem vesz el: se lelkünk álmai.

(Megjelent: Toronyőr, 1930)

Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935
Kenyérszegéskor

KENYÉRSZEGÉSKOR

Még sohse láttalak ilyen szépnek
ilyen párás csillagtestűnek
ilyen földbőlvalónak
és Napba visszakívánkozónak,
mint most
öledben a friss rozskenyérrel,
amint szorítod átszellemülten
ötfiadszítta melleidhez,
hogy aztán mély sóhajtással megáldva
s új gyümölcsök vérére éhes késsel
keresztet vetve rája,
megszegd és szétoszd szelíden.

Mintha gondtalan égbolt alatt
agarászott halott apád emlékével
kemény rögtúró ősök lelke
birkózna benned,
sötét hajad lobogó villanyában
valami fojtott bánat,
s a barna kenyér meggyúlt illatának
szelíd keserűsége szálldos
álmos lombokon, tüzes égen
és terített asztalon.

És hallgatom az átváltozott földnek
belémszűrődő harci dallamát,
melyet végtelen drótok
láthatatlan huzalain
ritmusra löknek szívembe
a nyári munka örömlázában
tomboló boldog elektrónok.

(Megjelent: Arany homokon, nomád felhők alatt, 1935)

Barátok Jakabszálláson 1938-ban
Barátok kirándulása Jakabszálláson 1938-ban
Sántha György 1939-ben
Sántha György 1939-ben
Az 1940-es években
Kampis János festőművész és neje Sántha György és felesége, valamint lányuk, Sántha Marica társaságában, a kúria kertjében az 1940-es években.
Köszönő köszöntés
1930-as évek

KÖSZÖNŐ KÖSZÖNTÉS

Téged nem tengerek
kék titka ringatott.
Nem is úgy születtél
kagylóban, illatos
hócsipkés habokból.

Mint karcsú szivárvány
jöttél tűnt viharra;
égből csöppent csoda,
éjeim csillagja:
bronzlángú, barokk Hold.

Téged nem csintalan
istenek nemzettek.
Gyümölcs vagy, akitől
ágaim reszketnek
örök-fiatalon.

Valóság, mely minden
álomnál gyönyörűbb;
gyémánt, kit két szemem
szépítve köszörül,
hogy átsüsse dalom.

A Hegyről lefelé
ballagva láttalak.
Állt az Idő s a táj
lábadnál álmatag
pihent mély közönyön.

Én zerge-termeted
néztem és a szádról
jószagú szamóca
csüngött… Holtig áldom
jóízét. Köszönöm.

(Megjelent: Naphívás, 1978)

Őszi dal
1940-es évek

ŐSZI DAL

Lángol az ökörszín
és a fehér falak
égnek a kökörcsin-
színű kék bolt alatt.

A hulló levelek,
mint a tiszta ércek
a múltról zengenek,
hogy ringva leérnek.

Mélyei sóhajt a lomb
kéket lobban a tó;
lopva léptet a Gond
és meglep, mint a hó.

Vörös szőlők mögött,
hol még táncol a Nyár,
betyárnak öltözött
árnyék fokossal áll.

Én nem eresztelek,
fogom virágkezed,
bárhogy verekszenek
bolond világszelek.

És csöndben alszom el,
miként a hősi fák,
csak néha sírok fel
mint rekedt vadlibák,

mert az Ősz kékarany
vödréből nem lehet
innom több szép nyarat
és örökéletet.

(Megjelent: Naphívás, 1978)

Sántha György 1947-ben
1947-ben
Juhász Sándorral 1954-ben
Juhász Sándor íróval 1954-ben
Sántha György 1953-ban
1953-ban
Veöreös Imre
Sántha György barátja, Veöreös Imre evangélikus lelkész kecskeméti éveiben (1953-58)
Evangélikus templom
A kecskeméti evangélikus templom az 1960-as évek elején.
Próféták

PRÓFÉTÁK

„Meddig sántikáltok kétfelé?
Ha az Ur az Isten, kövessétek őt;
ha pedig Baál, kövessétek azt”.
Illés Királyok I. könyve 18,21.

Mózes és Illés és Isten.
Mózes és Illés és Krisztus.
Három az isteni ritmus.
Háromas, mágneses minden.

Itt is a sátáni kertben
mózesi, illési harc van.
Bennem s a végtelen nagyban
küzdenek: test, lélek, szellem.

Proton, neutron, elektron:
hívő, közömbös, tagadó.
Mily tűz: magávalragadó
Erőket lüktet a szent Trón.

Világnak, atommag, fénylő.
Világdal, egységes dallam:
„Szent, szent, szent” keringnek karban
föl-le a fény- és hanglépcsőn.

Rézkígyót emel s érctáblát
Mózes: a test és a törvény.
Negyvennap zúg a népörvény
s ígéretföldjére vág át.

Illés: a lélek. Ha lebben
palástja, hasad a víz is.
Sohase „sántikált”. Sír nincs:
égbe fut tűzszekeressen.

Mózes és Illés: a Horeb-
antennák, próféták, szentek.
Őrajtuk zenél a Szellem:
Krisztus, a főleadó Hegy.

  1. VI. 10.
Évfordulóra

ÉVFORDULÓRA

„Lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat”
Berzsenyi

Csuda dolog volt. Hullt a csillag,
tündöklő kócsag, őszi szirom.
Csóri-álom. Ájulva nyíltak
kertek, ketrecek, hős liliom.
Új Dánielnek tart még máig
Oroszlán, Medve. Kapisztránnal
holt gyerekhad holdrakétázik
és nevelnek rám, vén cigányra.

888: három nyolcas
csür-csavar, mos. Három mosóné.
Mély széptisztán halhattam volna
s most újra minden szennyes szóié.
„M.U.K”-ra les a rongy Avós régi
gőggel. Ördög szekere reccsen
Fönt kutya nyi, ri a Holdbébi.
Apja orosz volt(?) Kellemetlen.

Írjam tovább verspótló Naplóm?
…„a Sátán volt ki így akarta”…
…„törökös főm’ a mindegy sablon
félholdas turbánba csavarta”…
…„mért csinálunk mindent csak félig:
halált, életet, ha kezdtük”
…. Hogy gúnyolsz ribanc Riemanntéri
arcunkba vágva villanykeztyűd.

Ám forrjon „keserű” levében
tenger mű és való világod
Isten, az istentelenségben
én hamis képet nem imádok.
Inkább hiszem, hogy az új választott
néped leszünk bús Rádszorultak
s velünk vetsz véget „békeharcos”,
bolondjárató háborúknak.

Bálvány meg nem dől önmagától.
S ha elinal a hit belőlünk,
nincs ki fölránt a föld sarából,
honnan kínnal fölviszketődtünk
Bányász, tudós, pap csak pribék vagy.
öncélú féreg, ha nem hiszed,
hogy Érte van a kar, szív és agy
s a meszes mezőn mindenki veszt.

Ősz van. Ötvenhetet ver vérem
s egyez a szabad világéval
Villon legyek? Vagy fölcseréleni
agyam a megcsalt királyéval.
„Fújj szél, szakadj meg!” Mit kíséri
panaszom e pogány, sivár dob
Én kést és Holdat nem dobálok,
cigánykereket vetnék mégis

  oltárod előtt Szűz Reménység,
ha nem vettetnék új pokolba,
csak égnék, de már el nem égnék
mint kendő, kit kék alkoholba
márt a Bűvész s léleklobogva
látnátok ahogy Bach s „H”-mollt,
hogy lágy hangokra velem táncol
Szűz Mária hívő bohóca….

Még az érc Bem is mosolyogna
1957. X. 23.és minden évben míg jóra nem fordulunk

 
Erdei Ferenccel
Erdei Ferenccel Jakabszálláson 1958-ban
Bartók, 1959

BARTÓK

„A Biblia csudálatos következetességgel a földi igazságok ellenkezőjét hirdeti. Nem isten teremtette az embert, hanem az ember alkotta istent saját hasonlatosságára. Nem a test halandó s a lélek halhatatlan, hanem a lélek múlandó és a test (vagyis az anyag) örökkévaló”. Bartók Geyer Stefihez.

„És láték…. egy Bárányt állani…. hét szarva
és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke,
amely elküldetett az egész földre”.
Jelenések 5,6.

Egyszer néztem nagy szemébe
s a kékboltíves koponyába:
minden magyar baj be volt zárva
e szép Pandora-szelencébe.

Egyszer áztattam búját borral,
míg vékony ajkán friss csodafény
vibrált vádoló violaként:
a Kádár Kata-könnyes pórdal.

Egyszer hallottam Bach-ot tőle:
szélvész volt a nagy vihar előtt
s kérdés, keresztény s pogány erők
harcán a szent Emberség győz-e?!

Azóta sok víz folyt a Dunán
s én új harmóniában élek:
sarat gyúrok-gyűrök s a Lélek
hímezi Göncölszőrű subám’

Hét a bűn, a szín s hang „kibontva’
de Te egy vagy már, fehér s néma
Orfeusz, pokoljárt próféta,
a hétlelkű Úr kontrapontja.

Istenfélés aranyos féket
nem dobott szilaj paripádra
s vitted vissza Atóniába
hitetlenségre hajló néped.

Ahol Hit nincs, nincs ott Remény se,
mint őszi napfény gyilkol az is.
A Háromságra mondom: Hamis
a Stefi-levél zord beszéde
s fekete sátánkecskemódra
ugrató barbár allegrója.

  1. V. 6.
Ha majd minden, 1960

„HA MAJD MINDEN RABSZOLGANÉP”

Ha majd az Isten
lesz ismét minden
s nem a Tagadás
a nagy haladás
világmotorja:
halkulsz testvérharc,
tudod, kiért halsz:
Krisztushoz pártolsz
tékozló pásztor
imád zokogva.

Más Mester hívhat,
már meg nem ingat;
bús vándor elméd
bár eltéved még
a szikrás hóban,
csillagállatok,
bombák, álsasok,
veled lihegnek
gépeid mellett
egy istállóban.
Ha majd szeretet:
kerubkerekek
ragadnak föl-föl
e vak jajvölgyből
s minden szolga-nép,
nem csak az ében
havannanéger,
a piros síkra
– haj Hirosima! –
egy jelszóra lép:

„Világszabadság”
harsogva falják,
pusztákon bolygók,
nagyzoló snobok
s mint hős naparcok,
nemföldi hangok:
Petőfi – Bartók
lengnek s hét angyal
mindent szétvagdal,
mit szőtt a zsarnok!

A Sátánt s lovát
kötözve vonják
Urátkereső,
munkás kelettől
szájas nyugatig.
Vagy ezer évre
béke lesz, Béke
ott fenn és itt lenn –
s talán az Isten
is majd nyughatik.
1960. VIII. 8.
Aranylakodalom 1962-ben
Aranylakodalom a kecskeméti evangélikus templomban 1962-ben
Imaóra Jakabszálláson
Imaóra …
Úrvacsoraosztás, 1964
… és szabadtéri Úrvacsoraosztás a jakabszállási Sántha-birtokon
Ifj. Sántha Györggyel, 1964
Bécsben élő fiukkal, Ifj. Sántha Györggyel 1964-ben
A hit

A HIT

„Most azért megmarad a hit”….
I. Korithus 13,13.

Ez az amit
a szív áhít
akár aktív
vagy már passzív.
Kincs, mert ha van,
csak boldogít,
de hogyha nincs,
halálodig
nyugtalanít.
Ez az első
pásztorcsillag
a Szent-Páli
háromságban,
nem mérhető’
ésszel, csak fel­-
billenthető
aranyladik,
aranylétra
aranyfahíd
nekem, neked
Jákobnak is,
kit mennybe vitt.
Alap s tető,
ha hiányzik,
ház beázik,
léted lázit,
lazít, vadít,
ámít, vakít
párbajra hív
ágyadba gyík-
gyorsan szökik,
agyadba víg
golyót röpít
méreg, hasis
félállatig
lealjasít
még lentebb is
a rút sárig,
hisz az eb is
szagol, gyanít,
sejt valamit
és ha szidod,
igazodik –
s Te ne bírnád,
hogy a Titok
rád sugárzik
fentről honnan
némán csüngnek
gyémántkristály
stalaktitok?
Föld-e az mind
vonz, meg taszít,
vagy menny-pokol
nincsen csak itt,
tőled is függ.
Ha holt a hit,
üres a víz,
süket a tűz
és a türkiz

nagy baldachin;
a nő a hím
sport, üzletügy
most ideáll
most odaáll
nincs Ideál
s barlangi vad
antidivat –
Illés kiált:
Jön az, akit
vár száz fakír,
égő csalit,
csipkebokor,
az araszép
barackfa sír,
farkas ordít,
fej, eke forr
pang a motor:
fordít az Úr.
Van Régi s Új
s Igen, Nem is
bűn, nemezis
s megbocsátás,
megváltás is;
új ég, jáspis,
kígyó áspis,
új föld, akit
János javít
jóknak mivel
egy az Isten
Atya, aki
a hetedik
égben lakik
s egyszemélyben
a Második
és Harmadik.
A vén ludas
Sátán is csont
hátán váltig
viszi a sok
olcsó utast,
kiknek a Hit
Remény frázis
s a Szeretet
a Szent-Páli
a legnagyobb
nem is számít,
pedig együtt
Ő a Napunk
a Fény, a Tűz,
a Muzsacsók
viszontlátó
kék ablakunk,
Ő szikrázik
fönt a télben,
Ő világít
lent az éjben
a holtnak is
új Hajnalig.

1964. VII. 13.

Sántha György 1965-ben
Sántha György 1965-ben
Feleségével 1965-ben
Feleségével 1965-ben
Kórházban, 1965

KÓRHÁZBAN

Könnyű a madárnak
ágról-ágra szállni
Kétdimenziósan
kedvére hintázni
Könnyű a gépeknek,
meg az artistának,
akit ég-föld között
egy férc cérnaszál tart.
Könnyű az ökörnek
lustán legelészni
s engem lapos szimpla
vízfestménynek nézni.
Könnyű, akinek van,
vígan enni-inni,
idealistának
és hívőnek henni
Mint tücsöknek mindig
egy dalt hegedülni,
mint két szerelmesnek
egy gyolcs ágyba bújni….
….csak nekem nehéz most
Nélküled feküdni,
útilapu nélkül
innen menekülni
és bűnös lelkemnek
mennyországba jutni!

  1. VII. 13.
Remény, 1967

REMÉNY

Rom. 8,28.

Te
zöld
bimbó
természetfölötti
növény,
kit
Krisztusig
a rothadandóság rabságában
nyögve fohászkodó
világ
s a haláltól félő
szív
szorongva lökött ki
magából,
most
miként a Kikelet szelétől
ihletett barackos kert
a fehér márványvirágot
úgy minden szegény
reszketve ringó tüzes
sövény is
felszabadultan pattogtatja
a jószagú rakétarügyet,
mely a kétsarkkapcsoló pozitív
Lélek apollói hasonlata
és igés igéret:
„Akik Istent szeretik
minden javokra van”

  1. Húsvét
Szeretet, 1967

SZERETET

„….legnagyobb a szeretet”
I. Korinthus 13,13.

Szeretet
szeretet
szeretet
ametiszt
gyöngyházas
kerevet
legfelsőbb
szellemi
emelet
szent szeled
mozdít nagy
hegyeket
s nyitja a
sugaras
mennyeket.
Szeretet
szeretet
szeretet
villanyos
kerubi
kereked
görgeti
a Göncöl­szekeret
erkölcsi
gyökeret
ereget
s tartja a
huszonnégy
öreget

  1. Húsvét
Sántha György 1968-ban
Sántha György 1968-ban
Sántha György törzshelye a Pálma Presszó előtt 1970-ben
Törzshelye a Pálma Presszó előtt 1970-ben
Sántha György az 1970-es években
Sántha György az 1970-es években
Testamentom, 1969

TESTÁMENTOM

Öcsém halálának évfordulóján

Test-Ámen!
DNS – alapképletű élet. Kettős
hím-nős csigavonalfonalas magsexlebegés
Alfa-Omega közt- és vakonddomb alatt
víg atomtűztáncutáni vegyi vég:
„első halál”. Ez az
amit a száiszi kép fátyolát
föl-föllebbentő luciferi Ész
nem ért, csak a
Semmivel vitábaszálló s logikátlan
szimbolumlovait zabolázó
Művész,
kinek rég arcára dermedt
a száraz-tudós nevetés mert érez,
titkon érzi hogy volt van és lesz
legfelsőbb Lélekvezetés
s mert a Darwini duvadharcok
meg a Dávidbaráti hiuk
valóságain túl
a táguló világszínpad csillagain
négynéltöbbdimenziós lényeket sejtve
„szemének árja megindult”
és most
keresztény ecsetjét
ultraibolyás bűnbánó
lilába-kékbe mártva
kiáltja: „Békesség”! Béke!

Igen!
Ez az az észfölötti kék Rend
a háromszínű szivárvány
szent Testvériségének
szempillantás alatt téli fekete-
fehérbe robbantható álcsendje
hol a magányos Szív
mint süketnéma filmen
Pathmoszparázsmart szája sarkán –
az Apollók startján –
új hangszóképeket forgatni alig mer
s időtálló vigasztalóbbat
az örökéletű Százévesnél
nem tudna még mondatni
se veletek se velem ma:
Angyalok! Nők! Feleség! Öcsém! „Fiacskáim”!
Nincs félelem nincsen dilemma!
A „második halál” előtt
csak akkor fogjátok Őt
az őzszemű Mestert itt vagy odaát
talán egy más csillagon látni
ha meg nem szűntök
sok szívzavartkeltő „költő”
s az ős „hitető” Antikrisztus
kezéből kicsavart Stradivárin
a Hétlelkűt dicsérő XXIV-ek
gyermeteg énekéhez hasonló ujjat
mindég együtt dalolva játszani:
Szeretet! Szeretet! Szeretet!
Mindegy: magyar vagy pakisztáni

  1. III. 13.
Kecskeméti nyár, 1971

KECSKEMÉTI NYÁR
1971

Csélcsap csapadéktalan évszak:
alattam a világ forrongva bugyog
szociális ,,TTF”-boszorkánykatlan
Téged és extra presszofeketét kiván
proton magas minden porcikám
meg lelkem a halhatatlan

A monostori zöld erdő vadgalambja
legeslegbenem hallik csak itt:
boldog vőlegény talán s benne áll fülig
a konok mélabus burikkolás
kristálytisztakék tóvizében mint én
a téltámadáselőtti szerelemben
amelybe Árgirusarcal beleestem
ezüst epilepsziás nyárfalevél

Minek is van és
mire jó ez a hűsmeleg Mistral:
jajos délszaki szivem tigrisét
langyos szonettekkel éltető emlékezés
Lauraaromás szél?

Szegény szép
dán királyfink pennás Katona
,, tapasztalatlan légy a pókok között”
sokat gondolok rád
mikor a sűrű Cyranotőrös Éj
dzsungeléből táncos asszóval
felém törtök miniszoknyás
húscsillagok: örömlidércek
férjháboritó kisértetek
vérbő ,,miért-ek sok villanyfénybogár
pokolparádés ördögpárna
észtántórító Tintorettotesttiráda

Nem tudom úr lesz-e mindvégig
aranyhomokhormondús szépséged felett
bűszke becsületed?
Vagy Te is ganton vagy tünde Délibáb:
Déryné a légtükrös puszta szinpadán
lirikus gyáva akár én
csupa eklipszis
csodás Naphomály
csalfa Holdfogyatkozás
cselekménytelen dráma:
Jobb tán ha már ma
Kolostorba küldelek?!

Hamlet, 1972

HAMLET

„Több dolgok vannak földön és égen
Horatio mintsem bölcselmetek álmodni képes”
/Arany/

Korán jöttél rá, hogy kötelesség
ölni – és hogy van számodra mentség
mert nem raktál sután kérdőjelet
Atyánk után meg az álbölcselet
sem volt még kenyered

Több dolog van s lesz földön és égen
mit maga a Kanti ész se ér fel
csak a szív kit szít a tiszta Szellem
hogy kiszálljon tenger kínja ellen
s csak a szem mely alázattal néz fel

Rossz az ember? Magát marcangolva
két sark között folyton föl s ledobja
s vagy az Én vagy a Nép kell hogy állja
a sarat Engem Melinda s Bánkja
merített a mesekék Tisztulás
Bethesdatavába

Egyszer volt s felhőgyűjtő Zeusz
idején partizán Prométheusz
lángot lopott Azóta a Földből
Pokol lett s az „O”kétnyelven bőmből:
rombólépít nem Szentlélektűzzel
hanem Káintól öröklött dühhel:

Ettől nőtt tán naponta új mája….
Új lóra száll Ady is – mily vágta! –
Ám neki már kegyelmesen segít
Az kit velünk dicsér Nadir-Zenith
Ha ránk rivall aranytrombitája
S kigyul minden csillagloggiája
S ing-reng a Híd roppant nyája alatt:

Hamlet ölt – de kardja égig szaladt
S fénylik zeng mint János lábnyomától
Pici Páthmosz „mitológiája”
1972.

Sántha György 1973-ban
Sántha György 1973-ban
Balatonszárszón 1973-ban
Balatonszárszón 1973-ban
Költői est, 1973
Költői est, 1973. április 26-án
Sántha György gyermekei édesanyjukkal, 1984
Sántha György gyermekei édesanyjukkal, 1984
Petőfi Népe, 2003. máj. 2.
Petőfi Népe, 2003. máj. 2.
Jakabszállási iskolában, 2003
Sántha-megemlékezés a jakabszállási iskolában, 2003
Sántha-kopjafa Köncsögpusztán
A 2005-ben állított Sántha-kopjafa Köncsögpusztán, a költő szülőházának helyén.
Sántha-emlékszoba
Sántha-emlékszoba Jakabszálláson
Megszakítás