Dr. Ittzés Mihály (1938-2018)

Zenetörténeti kutató, zenepedagógus, karvezető

Ittzés Mihály
Fotó: Banczik Róbert

Ittzés Mihály Sárkeresztúron született 1938. október 8-án. Diplomáját 1963-ban szerezte a Liszt Ferenc Zeneakadémia énektanár és karvezetés szakán. 1963-tól 1970-ig a győri Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított szolfézst és elméleti tárgyakat, s több évig vezette az iskola növendékzenekarát. 1966-ban vette feleségül 52 évig hűséges társát, Ittzésné Kövendi Katát, akivel három gyermeket neveltek, Tamást, Gergelyt és a már Kecskeméten született Ádámot. 1970-ben költözött a család Kecskemétre, ahol Ittzés Mihály a kecskeméti Kodály Iskola tanára és kórusvezetője lett. Egykori győri és kecskeméti tanítványai mindig a legnagyobb tisztelettel és rajongással emlegették.

Szakmai munkássága legnagyobb mértékben a Kodály Intézethez köthető. Az intézetnek megalakulása, azaz 1973 óta volt tanára, egyben a könyvtár vezetője, valamint a hazai és nemzetközi Kodály Szemináriumok szervezője és oktatója. 1980-tól huszonegy éven át az Intézet igazgatóhelyettese, közben 1990 és 1992 között megbízott igazgatója volt. 2001-től haláláig részfoglalkozású kutatóként és oktatóként dolgozott tovább, pontosan ugyanolyan intenzitással, mint nyugdíjas évei előtt.

Pótolhatatlan munkát végzett a város zenei életében, a régió, sőt az egész ország ének-zene tanárainak képzésében és továbbképzésében. Szakértelmét számos civil szerveződés hasznosította. A Kodály Fesztivál szakmai kidolgozója volt, de bábáskodott a Népzenei Találkozó létrejötténél is. Nemzetközi zenei tanfolyamokon, konferenciákon, szimpóziumokon rendszeresen oktatott, négy kontinensen tartott előadásokat.

Fő kutatási területe Kodály Zoltán élete és munkássága volt, de foglalkozott a magyar zenetörténet más kérdéseivel is. Több írása jelent meg Lisztről és 20. századi zeneszerzőkről. Bárdos Lajosról kismonográfiát írt 2009-ben. Tanulmányainak válogatott kötete 22 zenei írás címen 2000-ben jelent meg, 2002-ben pedig Zoltán Kodály, In Retrospect címen zenetudományi doktori disszertációja, melyet Finnországban, a Jyväskylä-i Egyetemen védett meg. Rá nagyon jellemző módon a doktori címet a nevében csak hivatalos esetekben használta, akkor is vonakodva. Mint ahogy számos kitüntetésével, díjával sem büszkélkedett, hiszen azokat azért a munkáért, szolgálatért kapta, ami számára természetes volt.

A tanítás, előadások, zenei ismeretterjesztés, szerkesztői és művészeti írói munka mellett számos társadalmi megbízatást vállalt, mindegyikkel szolgálva a magyar zene ügyét. 1993-2001 között a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke, 2007-től a Magyar Kodály Társaság társelnöke, majd 2012-től elnöke volt. 2001 és 2005 között a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumának tagja, majd vezetője volt. Ezeken kívül is több zenei társaságban vállalt tagságot, időnként tisztséget is. A Magyar Művészeti Akadémia 2013-ban választotta rendes tagjává.

Ittzés Mihály az élete utolsó hónapjaiban készült, „Az élet szolgálat” c. portréfilmben így vallott hivatásról, hazaszeretetről:

Fontos számomra az elvi gondolathűség és a nyitottság egyensúlya, a múlt-jelen-jövő hármasságának szerves egysége a szemléletmódban és a tisztesség… és az »Itt élned, halnod kell!«… vagy inkább így: Élned (vagyis szolgálnod) s halnod itt kell! erkölcsi parancsa.” (Az élet szolgálat – Portréfilm Ittzés Mihályról, MMA, 2018)

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói:

Magyar Kodály Társaság (társelnök: 2007-2012, elnök: 2012. májusától)
Nemzetközi Kodály Társaság (alelnök: 1993-2001)
Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiuma tagja 2001. jan.1-től, a kollégium elnöke: 2003-2005
Magyar Művészeti Akadémia tagja (2012 decemberétől)

Elismerései:

Kodály Intézetért Díj (1992)
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje pedagógusnap alkalmából (1998)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (1998)
Kodály Zoltán-díj (2001)
Kodály Intézetért Díj (2007)
Kóta-díj zeneszerző és zeneíró kategória (2009)
Szabolcsi Bence-díj (2011)

Művei:

Kodály Zoltán énekgyakorlatai (1970, angol nyelven is)
Ének-zene tankönyv az óvónői szakközépiskolák számára, I-IV. (Róbert Gáborral, 1974-1994, átdolgozással, több kiadásban) 
Ady-Kodály Emléknapok (1979)
A zenei nevelés helyzete Magyarországon (1981)
Molnár Anna, Annie Miller (1986)
Ének-zene Készségfejlesztés és alapfokú zeneelmélet óvodapedagógus-jelöltek számára (Róbert Gáborral, 1989)
Ének-zene : Óvó- és tanítóképző főiskolák (Róbert Gáborral, 1994)
„A múlt csak példa legyen” : a magyar történelem Kodály Zoltán műveiben (1996)
22 zenei írás (1999)
Zoltán Kodály, in retrospect (2002)
Kodály (2008)
Bárdos Lajos (2009)

Művei szerkesztőként, közreműködőként:

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Kecskemét (szerk. 1976)
In memoriam Nemesszeghy Márta (szerk. 1978)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk.1982)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk. 1983)
In memoriam Bodon Pál (szerk. 1984)
Zene és ifjúság : Tanácskozás a zenei nevelésről (szerk. 1984.)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk. 1986)
Pillantás az alkotóműhelybe (szerk. 1990, angol nyelven is)
In memoriam Vásárhelyi Zoltán (szerk. 1997.)
A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (szerk.2001)
M. Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése (szerk. 2001)
Csenki Imre emlékkönyv (szerk. 2004)
Intonation and vocal training in choir (szerk. 2005.)
Kodály öröksége (előszó, 2006)
Kodály Intézet évkönyve 2000-2005 (szerk.2007)

Cikkei teljes szöveggel:

Ady visszhangja Kodály műveiben
In: Forrás. – 9. évf. 11. sz. (1977. nov.), p. 36-39. Teljes szöveg

Bartók Béla és Kecskemét
In: Forrás. – 13. évf. 3. sz. (1981. márc.), p. 76-87. Teljes szöveg

„… hogy a nép hangja mindig szabadon szólhasson!” : Kodály Zoltán életművének közéletlisége
In: Forrás. – 14. évf. 12. sz. (1982. dec.), p. 20-26. Teljes szöveg

Háry Jancsi Kecskeméten
In: Forrás. – 16. évf. 8. sz. (1984. aug.), p. 92-95. Teljes szöveg

Vejnemöjnen muzsikál : Kodály és a Kalevala
In: Forrás. – 17. évf. 2. sz. (1985. febr.), p. 34-41. Teljes szöveg

Zenei élet Kecskeméten a XIX. század végén
In: Forrás. – 22. évf. 7. sz. (1990. júl.), p. 73-78. Teljes szöveg

Kodály országa? : Egy magyar rapszódia avagy a zenepedagógia keservei és örömei. – (110 éve született Kodály Zoltán)
In: Forrás. – 24. évf. 12. sz. (1992. dec.), p. 57-62..Teljes szöveg

Bartók népzenetudományi főműve kapcsán : Magyar népdalok – Egyetemes Gyűjtemény
In: Forrás. – 25. évf. 3. sz. (1993. márc.), p. 93-96. Teljes szöveg

Emlékek, találkozások
In: Forrás. – 26. évf. 3. sz. (1994. márc.), p. 93-99. Teljes szöveg

Zenei vonatkozások a Bánk bánban
In: Forrás. – 26. évf. 8. sz. (1994. aug.), p. 44-48. Teljes szöveg

Magyar Beethoven : Bartók halálának 50. évfordulójára
In: Forrás. – 27. évf. 9. sz. (1995. szept.), p. 39-42. Teljes szöveg

Zeneirodalmat és nem zenetörténetet tanítunk (részlet) 
In: Parlando.- 38. évf. 1. sz. (1996. január), p. 3-4. Teljes szöveg

Szolfézs-gond(olat)ok : Utóhang a debreceni Bárdos-szimpóziumhoz
In: Parlando. – 40. évf. 4. sz. (1998. április), p. 29-32. Teljes szöveg

Poeta doctus in musica : Bárdos Lajos centenáriuma
In: Forrás. – 31. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 82-86. Teljes szöveg

Nyílt levél Trencsényi Lászlóhoz
In: Iskolakultúra. – 10. évf. 8. sz.  (2000. aug. ), p. 115-119. Teljes szöveg

Emlékek, találkozások : Vásárhelyi Zoltán, 1900-1977
In: Forrás. – 32. évf. 11. sz. (2000. nov. ), p.92-96. Teljes szöveg

Egy „antimuzikális” költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója : előszó-féle egy készülőben lévő jegyzékhez
In: Forrás. – 35. évf. 6. sz. (2003. jún.), p.35-37. Teljes szöveg

Vitairat a magyar zenei közoktatásért
In: Hitel. – 16. évf. 7. sz. (2003. júl.), p.47-51.Teljes szöveg

Weöres Sándor gyermekversei zenei tükörben : Miért szerethetik a gyerekek Weöres Sándor verseit?
In: Könyv és nevelés. – 8. évf. 2. sz. (2006 ), p. 59-70. Teljes szöveg

Bartók-élmények
In: Forrás. – 38. évf. 3. sz. (2006. márc.), p. 52-56. Teljes szöveg

János a vérzivatarban : avagy egy másik Háry János a kecskeméti Katona József Színházban
In: Forrás. – 38. évf. 10. sz. (2006. okt.), p. 124-128. Teljes szöveg

A kecskeméti Kodály Intézetről
In: Magyar múzeumok. – 13. évf. 4. sz. (2007 tél ), p. 9-10. Teljes szöveg

Kecskeméti Kodály-körkép. – fotó
In: Muzsika. – 50. évf. 12. sz. ( 2007. dec.), p. 15-21. Teljes szöveg

Kodály Zoltán és tanítványai : Könyv egy korszakos jelentőségű 20. századi zenei-szellemi műhely kisugárzásáról
In: Muzsika. – 51. évf. 7. sz. (2008. júl.), p. 32-35. Teljes szöveg

Nyolc és fél – Eősze László születésnapjára
In: Muzsika. – 51. évf. 11. sz. (2008. nov.), p. 7. Teljes szöveg

A népzenekutatás Kodály nyomdokain
In: Forrás. – 125 éve született Kodály Zoltán 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 101-104. Teljes szöveg

Népzene és zenetörténet
In: Muzsika, 2009. (52. évf.), 12. sz. Teljes szöveg

Művészpalánták zenekari hangversenye Kecskeméten
In: Parlando. – 52. évf. 5. sz. (2010 ), p. 59-60. Teljes szöveg

Kincs, ami van – és ami nincs, bár lehetne. – (A muzsika postaládájából)
In: Muzsika. – 54. évf. 1. sz. (2011. jan.), p. 48. Teljes szöveg

Zeneirodalom : Egy tankönyv, amelyet minden zenekedvelő élvezettel és haszonnal forgathat
In: Forrás. – 43. évf. 3. sz. (2011. márc.), p. 108-112. Teljes szöveg

Egy nagy életpálya tükre : Bónis Ferenc: Élet-pálya: Kodály Zoltán
In: Hitel. – 25. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 115-118. Teljes szöveg

További művei az OLIB katalógusban

Róla szóló irodalom, források:

Az élet munka / Horváth Ágnes
In: Köztér. – 1. évf. 2. sz. (1998. aug.), p. 7. Teljes szöveg

Díjátasádok a városházán
In:  Petőfi népe. – 54. évf. 17. sz.  (1999. jan. 21. ), p. [4.]

Kodály-díj Ittzés Mihálynak : [Fotóhír]
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 49. sz. (2001. dec. 20.), Hírös találkozások mell., p.1.

Kiosztotta díjait a Pro Renovenda Cultura Hungariae Alapítvány
In: Köznevelés. – 58. évf. 5. sz. (2002. febr. 1.), p. 3.

Ittzés Mihály : zenepedagógus (Sárkeresztúr, 1938. október 8.)
In: Napút. – 9. évf. 10. sz. (2007. dec.), p. 121-122.

Apáról fiúra szállt a zene szeretete : Ittzés Mihály nem csukja be maga mögött a „Kodály-ajtót” / Sipiczki Sándor. – Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 104. évf. 1. sz. ( 2008. jan. 10.), p.6-7.

Ittzés Dr. köszöntése
In: Parlando. – 50. évf. 4. sz. (2008 ), p. 40-41.

A zene művészet! : [Int.] / Kállai Erzsébet. – Fotó
In: Hírös naptár. – 1. évf. 8. sz. (2008. okt.), p. 6. Teljes szöveg

Portréfilm:
Az élet szolgálat – Portréfilm Ittzés Mihályról, MMA, 2018. Előzetes

Megszakítás