Gazdasági élet

Az 1960-1990 közötti szocialista gazdasági korszakra ad betekintést a plakátok és aprónyomtatványok egy része. Az ipar és a kereskedelem mellett a mezőgazdasági szövetkezetek működésével kapcsolatos dokumentumok is találhatók az adatbázisban. A kezdetben csak szöveges felhívások, hirdetések, tájékoztatók később már színesebb, informatívabb formában jelentek meg. A gyári munkásfelvételekről, a gyárak működéséről, termékeiről szóló hirdetések révén a gazdasági élet néhány jelentősebb szereplőjéről is képet kapunk (pl. Bajai Pamutfonóipari Vállalat, Kecskeméti Konzervgyár, Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat, stb.)
Az áruházakat és azok kínálatát mutatják be a kereskedelmi hirdetések (Szivárvány Kisáruház, Centrum Áruház és más települések kereskedelmi egységei is), esetenként több oldalas termékismertetőkkel.
A mezőgazdaság területéről a termelőkhöz szóló felhívások és hirdetések, a mezőgazdasági rendezvényekkel (kiállítások, termelőszövetkezeti zárszámadások, címátadó ünnepségek) kapcsolatos meghívók olvashatók a válogatásban. Valamennyi dokumentum érdekes adalékokkal szolgál a korszak gazdaságtörténetéhez és helytörténetéhez..

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

  • Milyen gyárak, vállalatok működtek a megyében? Nevezzen meg ötöt közülük!
  • Keressen öt kereskedelmi reklámot!
  • Keressen munkásfelvétellel, álláshirdetéssel kapcsolatos dokumentumokat!
  • Milyen iparágak szerepelnek az adatbázisban?
  • Keressen áruházakkal kapcsolatos dokumentumokat, adja meg a nevüket is!
  • Milyen mezőgazdasági szerződések találhatók az adatbázisban?
  • Keressen állattenyésztéssel kapcsolatos dokumentumokat!
  • Nevezzen meg mezőgazdasági termelőszövetkezeteket!
  • Milyen szakmunkásokkal kapcsolatos dokumentumok jelennek meg az adatbázisban?
  • Keressen a gazdasági élettel kapcsolatos dokumentumokat az 1980-as évekből!
Megszakítás