Színházi előadások

A Kecskeméti Katona József Színház már az 1960-1990 közötti években is jelentős szerepet töltött be a magyar színjátszás palettáján. A színház által előadott darabok egy része természetesen idomult a korszak ideológiai elvárásaihoz (szovjet/orosz szerzők művei), de az előadások nagyobb hányadát a világirodalom klasszikusainak színpadi művei alkották. A műfaji sokszínűség (dráma, vígjáték, zenés darabok) és szakmai igényesség mellett a magas színvonalat biztosította, hogy a színház társulatában a magyar színházművészet legnagyobb alakjai között számon tartott színészek, rendezők, dramaturgok is jelen voltak (Gábor Miklós, Koncz Gábor, Udvaros Béla, Jancsó Miklós, Ruszt József). Színesíti és gazdagítja a színházzal kapcsolatos dokumentumanyagot, hogy a kezdetben egyszerűbb, szöveges plakátok után a színház plakátjait neves képzőművészek (pl. Pócs Péter, Orosz István) tervezték.
A Katona József Színház jelentős kultúrmissziót is betöltött előadásaival, hiszen a társulat Kecskeméten kívül Baján és más városokban is rendszeresen fellépett. Az adatbázisban ezekről a fellépésekről is számos dokumentum található.
A Ciróka Bábszínház műsorait hirdető plakátok küllemüket tekintve is üde színfoltjai a gyűjteménynek. A digitalizált anyag az említett időszakon túl, a 2000-es évekig tartalmaz plakátokat, színlapokat, műsorterveket, melyeken szerepel a színpadi mű címe, szerzője, a szereposztás, az előadások helye és ideje.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

  1. Keresse meg, mikor játszották a Bánk bán című drámát a Katona József Színházban!
  2. Nevezzen meg rendezőket a Katona József Színházból!
  3. Válasszon ki öt alkalmat a Katona József Színház vendégjátékaiból!
  4. Milyen darabokat rendezett Udvaros Béla a Katona József Színházban az 1960-as években?
  5. Hány alkalommal adtak elő Shakespeare-darabot a Katona József Színházban?
  6. Válasszon ki öt műsornaptárat az 1980-as és az 1990-es évekből. Hasonlítsa össze, milyen bérleteket adott ki a színház!
  7. Keressen zeneszerzőket, akik a Katona József Színház zenés vígjátékainak zenéjét írták!
  8. Kik tervezték a Ciróka Bábszínház plakátjait? Nevezzen meg öt művészt közülük!
  9. Válasszon ki öt felnőtteknek szóló előadást a Ciróka Bábszínház repertoárjából!
  10.  Keresse meg, milyen magyar szerzők által írt darabokat adott elő a  Katona József Színház társulata az 1980-as években?
Megszakítás