Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István

főiskolai rektor, önkormányzati képviselő, alpolgármester

Sztachó-Pekáry István
Fotó: Banczik Róbert

1949. június 18-án született Budapesten. Nagyapja, Pekáry István a Magyar Ügető igazgatója volt.

1968-ban érettségizett a gyöngyösi Vak Bottyán Gimnáziumban. 1973-ban a BME Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát, 1978-ban a Kertészeti Egyetemen doktorált. 1982-ben a GATE Tanárképző Intézetében mérnöktanári oklevelet is szerzett. 1992-ben lett a mezőgazdasági-tudomány kandidátusa. 2004-ben habilitált doktori címet szerzett.

Az első munkahelye a szegedi AGROBER-nél volt, majd 1973 őszétől a kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar alkalmazásában állt. Itt tanársegéd, adjunktus, docens, tanszékvezető, főiskolai tanár, a kertgépesítéssel kapcsolatos tárgyak oktatója, 1999-től 2007-ig rektor volt.

Kutatási területei, témái: növényházak burkolatának hőtechnikai vizsgálata, a biodízel üzemanyag és bio-kenőanyag előállítása repcéből. Nevéhez fűződik a repceolajprés kifejlesztése. Közel százötven tudományos közleménye jelent meg nemzetközi és hazai szakfolyóiratokban.

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói: Európai Agrármérnökök Egyesülete, Magyar Agrártudományi Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének tagja, az MTA köztestületi tagja.

2006. október 1- től egyéni önkormányzati képviselő. A Nemzeti Fórum megyei elnökeként lett Fideszes jelölt a 7-es számú körzetben. (Külső-Bethlenváros, Vacsihegy)

2006. október 11-től a Mezőgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottság társelnöke, illetve az Oktatási és Egyházügyi Bizottság tagja.

2010. október 14-től a Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottság társelnöke. A „Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja” Kuratóriumának tagja 2010-től 2014-ig.

2006 októberétől a Vacsiközi Polgárőrség Egyesület elnöke. A Vacsi közi Városrészi Önkormányzat elnöke 2007-től.

Díjai, elismerései:

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata (2000)

Nívódíj (2005)

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (2007)

Szervezeti tagságok:

Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság

Szegedi Területi Bizottság

Művei:

Traktorok, a talajművelés és a tápanyag-visszapótlás gépei : kertészmérnök-hallgatók számára (1996)

Műszaki rajz : kertészmérnök-hallgatók számára (2000)

Kertészeti gépek és berendezések (2000)

Műszaki alapismeretek : kertészmérnök hallgatók számára (2000)

A keresztréses szórófejek cseppképzése, az üzemi kopás hatása a szórásteljesítményre és a szórásegyenletességre (2004)

AGTEDU 2006 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa (2006)

AGTEDU 2009 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa (2010)

Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból:

A tudásalapú társadalom fejlesztési lehetőségei a Kecskeméti Főiskolán
In: Magyar Tudomány Napja / [szerk. biz. Lévai Péter …[et al.] . – Kecskemét : Kecskeméti Főiskola, 2003 [!2004]. – p. 68-71.

A magyar felsőoktatás és azon belül a Kecskeméti Főiskola helye és szerepe a Bolognai folyamatnak megfelelő átalakulásban
In: Magyar Tudomány Ünnepe. – Kecskemét : Kecskeméti Főiskola, 2004. – p. 90-96.

A növényvédőszerek elsodródásának megelőzése = Spray drift management
In: Erdei Ferenc Tudományos Konferencia (4.) (2007.) (Kecskemét)  – Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia / [szerk. Ferencz Árpád] . – Kecskemét : Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2007. – p. 239-243.

A növényvédő szerek elsodródásának csökkentése
In: Növényvédelem. – 45. évf. 10. sz. (2009. okt.), p. 559-566.

Lapos sugarú növényvédelmi szórófejek cseppméretének lézerdiffrakciós meghatározása
In: Növényvédelem. – 46. évf. 1. sz. (2010. jan.), p. 32-36.

A vegyszeres növényvédelem technológiai fejlődése a kezdetektől napjainkig

In: Növényvédelem. – 46. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 275-279.

Az új alkalmazástechnika és a változó növényvédelmi célok kapcsolata
In: Növényvédelem. – 47. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. 251-257.

Róla szóló cikkek:

Rektort választottak Kecskeméten / Barta Zsolt
In: Petőfi népe. – 54. évf. 251. sz. (1999. okt. 28., csütörtök ), p. 1, 5. Teljes szöveg

Köszönet és kinevezés.
In: Petőfi népe. – 54. évf. 288. sz. (1999. dec. 10.), p. 1. Teljes szöveg

Rektorválasztás Kecskeméten.
In: Petőfi népe. – 58. évf. 50. sz. (2003. febr. 28.), p.1. Teljes szöveg

Program négy évre.
In: Köztér. – 6. évf. 4./5. sz. (2003. ápr./máj.), p.7. Teljes szöveg

A kutató képviselő : [Int.] / Kállai Erzsébet
In: Hírös naptár. – 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 6. Teljes szöveg

Régi-új elnök a Nemzeti Fórum élén.
In: Petőfi népe. – 66. évf. 47. sz. (2011. febr. 25. péntek), p. 2. Teljes szöveg

Egyhangúlag választották alpolgármesterré dr. Sztachó-Pekáry Istvánt – Videóval / Molnár H. Boglárka

In: Hiros.hu. – (2022. 05. 19.)

Egyhangúlag választották alpolgármesterré dr. Sztachó-Pekáry Istvánt – Videóval | HIROS.HU

Dr. Iványosi Szabó András

Geológus, Kecskemét egykori alpolgármestere

Iványosi Szabó András
Fotó: Köztér

Tősgyökeres kecskeméti családból származik. Szülei 1944 októberében kényszerültek elhagyni Kecskemétet, mivel elrendelték a város kiürítését.  Ideiglenesen Németországba mentek, így Iványosi Szabó András a bajorországi Eichendorfban látta meg a napvilágot 1945. június 30-án.  A család 1946-ban tért vissza Kecskemétre.

Iskoláit a Béke téri általános iskolában, majd a Katona József Gimnáziumban végezte. 1968-ban szerzett geológusi és földrajztanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Először Budapesten, az Állami Földtani Intézetben dolgozott. 1971-ben került ismét Kecskemétre, amikor a Zöldségtermesztési Kutatóintézet munkatársa lett. Ezt követően 31 éven át, 1975-től 2006-ig a Kiskunsági Nemzeti Parkban dolgozott, melynek 1991 és 1997 között igazgatója, majd igazgatóhelyettese volt. 1984-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. Kutatási területei: a Kolon-tó üledék és környezet-földtani vizsgálata, a talajvízjárási szélsőségek természetvédelmi hatása.

1990 októberétől önkormányzati képviselő lett. 1990. október 29-től a Kommunális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és a Városrendezési és Építészeti Bizottság tagja volt. Bizottsági elnöki tisztéről december 31-i hatállyal lemondott, de továbbra is tagja maradt a bizottságnak. 1993 áprilisától az egyházi ingatlanok visszaigénylésére létrehozott ad-hoc bizottság tagja volt. 1995 márciusától a Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Bizottság külső tagjaként tevékenykedett, majd 1998. november 4-től ismét külső tagként vett részt ugyanennek a testületnek a munkájában. 2006. október 11-től 2010. október 3-ig Kecskemét Megyei Jogú Város főfoglalkozású alpolgármestere volt. Ezután a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság munkájában, mint külső tag, valamint a Bácsvíz ZRT igazgatóságában, mint tag vett részt. Biológia-földrajz szakos tanár feleségével két gyermeket neveltek, akiktől több unokájuk született. 

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói:

SZAB Földtudományi Szakbizottsága (tag)
TIT
 Természettudományi Választmánya (tag)
Magyarhoni Földtani Társulat

Magyar Földrajzi Társaság


Elismerései:

Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűje (1994)
„Pro Regione – Alföldért”-díj (1998)
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj (1998)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1999)
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2004)
Kada Elek-díj (2011)
Pro Natura Díj (2012)


 Kötetei, tanulmányai a Katona József Könyvtárban:

Kiskunsági Nemzeti Park  / Szabó Tibor; Buzetzky Győző; Bankovics Attila; Iványosi Szabó András; Tölgyesi István; Tóth Károly[Közread. a] Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Országos Természetvédelmi Hivatal. – jav. utánny. – Budapest : OTH, [1976]

Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban : 1975-1984 / [Bankovics Attila, Iványosi Szabó András et al.]. – [Budapest] : Hungexpo, 1985

Az Alföld természeti szépségei / Aradi Csaba, Iványosi Szabó András

In: A mi Alföldünk / szerk. Rakonczai János, Szabó Ferenc . – Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1996. – p. 17-36.

A honfoglalás előtt / Iványosi Szabó András, Somogyvári Ágnes, V. Székely György
In: Bronztű, sisak . . . / szerk. Füzi László . – Kecskemét : Forrás Könyv-és Lapkiadó, 2002. – p. 7-24.

Századok sodrában / Iványosi Szabó András, V. Székely György
In: Bronztű, sisak . . . / szerk. Füzi László . – Kecskemét : Forrás Könyv-és Lapkiadó, 2002. – p. 24-31.

Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László; Iványosi Szabó András; Iványosi-Szabó Tibor; Lovas Dániel. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008. – (Magyar múzsa könyvek)

Kecskemét tanyavilága / Iványosi-Szabó András
In: A magyar tanyás vidékek / szerk. Glatz Ferenc, Csatári Bálint és T. Gémes Tünde . – Budapest : MTA Törttud. Int., 2010. – p. 117-122.

Róla szóló cikkek, források:

Bács-Kiskun megyei tudományos kutatók, szakemberek név és címtára, 1992.

Sikeres kecskemétiek.
In: Köztér .- 1. évf. 5. sz. (1998. nov.), p. 2. Teljes szöveg

Városházi ki kicsoda .- Kecskeméti Lapok Kft., 1999. – p. 26.

Átadták az idei megyei díjakat
In: Petőfi népe .- 54. évf. 191. sz. (1999. aug. 17.), p. 3. Teljes szöveg

Kitüntetések természetvédelemért
In: Magyar mezőgazdaság. – (2004. márc. 24.), p. 31. 

A táj és az ember : [Int.] / Iványosi Szabó András
In: Köztér. – 7. évf. 5. sz. (2004. máj.), p. 13. Teljes szöveg

Új igazgató a KNP élén
In: Kecskeméti lapok. – 101. évf. 3. sz. (2005. febr. 3.), p. 10.

Alpolgármester két keréken
In: Kecskeméti lapok. – 102. évf. 38. sz. (2006. okt. 26.), p.4.

Iványosi Szabó András hatvanon túl sem tétlenkedik
In: Kecskeméti lapok. – 104. évf. 24. sz. (2008. jún. 18.), p. 1, 4-5.

Lehetne több természetvédő, de a gyerekek már tanulják : Rangos díjat kapott a Kiskunsági Nemzeti Park korábbi igazgatója, Iványosi-Szabó András
In:  Petőfi népe. – 67. évf.  94. sz. ( 2012. ápr. 21. szombat ), p. 3.

Vallomások: 70 éves dr. Iványosi Szabó András geológus [elektronikus dok.] / Varga Géza
In: Hirosnaptar.hu. – (2015. jún. 30.)Teljes szöveg

Mi van vele? – Iványosi Szabó András [elektronikus dok.].
In: Hiros.hu. – (2020. 06. 30). Teljes szöveg

Megszakítás