Kálmán Lajos (1921-1999)

zenepedagógus, népzenekutató

1921. szeptember 5-én született Szabadszálláson. Édesapja főjegyző, édesanyja  tanítónő volt.  A szülői ház a kultúra tiszteletére, a hit fontosságára tanította meg és mindeközben megismerte a falusi közösség hagyományait és szokásait, amik későbbi életében meghatározóak voltak.

Középiskolai tanulmányit a debreceni kollégiumban kezdte meg, majd családja fővárosba költözése után Budapesten, a Lónyay utcai református gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarának történelem- földrajz és néprajz szakán végezte el. Később a Zeneakadémia orgona és ének szakán is diplomát szerzett. Doktori címét 1965-ben szerezte meg Kecskemét néprajzáról, népzenéjéről készített disszertációjával.
Ének és zenetanárként dolgozott a Kecskeméti Református Tanítónőképző Intézetben és annak jogutódjaiban 1947-től nyugdíjazásáig.  Pedagógust pályáját a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán fejezte be. A pedagógusi hivatás, a magyarság,
a népművészet  és a zene iránti elkötelezettsége elismeréseként  2000-ben emlékszobát avattak tiszteletére egykori munkahelyén, a főiskola zenei tanszékén. Első felesége Fábián Flóra tanárnő volt. Két gyermekük született: Flóra és Zsuzsa. Második felesége Kecskeméti Mária, akivel haláláig együtt élt.

A népzenével már gyermekkorában megismerkedett. Szabadszállási nagyapja, a segédlelkész Kálmán Farkas kéziratos dalgyűjteményt készített, amiből 15-20 lapot megtalált és ez további kutatásra ösztönözte. Vargyas Lajos és Balla Péter hatására kerékpáros gyűjtőútjain összegyűjtötte Kecskemét környéke és a bugaci pásztorvilág több mint 1500 népdalát. 1999-ben jelent meg a ” Kecskemét környéki népdalkincs kistükre” című népdalgyűjteménye, mely népzenekutatói munkásságának összegzése.

Az ő nevéhez fűződik az 1967-ben első alkalommal megrendezett és még napjainkban is élő Kecskeméti Népzenei Találkozók sorozatának elindítása neves írók, költők, zeneszerzők részvételével. A tanítás mellett folyamatosan publikált, gyűjtött és folytatta aktív tevékenységét a Református Egyháznál is. Szenvedélye az orgonálás volt, a kilencvenes években behatóan foglalkozott egyházzenével.

Munkásságát több díjjal is elismerték a Bács-Kiskun Megyei Művészeti Díjtól kezdve a Kecskemét város díszpolgári címén át a halála évében megkapott Életfa Díjig.

 „Kálmán Lajos tanár úr legendává vált már életében… mindig a nép- és nemzet-nevelők belső elhivatottságával élt, sőt inkább lobogott: fáklyaként… Karnagy, zeneszerző és orgonista létét ugyanúgy élte, mint ahogy a folklór, az egyházi zene és a pedagógia ügyeit szolgálta: hittel, tudással és mindenekfelett lánglelkű profétikus személyiségével. Senki nem vonhatta ki magát a hatása alól” – írta róla egykori kollégája, Smuta Attila.

Elismerései:

1973: Bács-Kiskun Megyei Művészeti Díj
1975: Kodály-emlékérem
1987: Munka Érdemrend Arany Fokozata
1993: Kecskemét Város Díszpolgára cím
1999: Életfa Díj

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

Népdalgyűjtés Kecskeméten és környékén / Kálmán Lajos
In: Népkutató füzetek / szerk. biz. Tóth László, Ballabás Béla, Henkey Gyula . – [Kecskemét] : Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa, 1960-1961. – p. 10-29. : ill., kottapéldák. – 1961. 3. sz. – A tanulmány teljes szövege

Az etnográfiai szemlélet kialakulásának előzményei és kezdetei Kecskemét múltjában / Kálmán Lajos
In: Kecskemét / [szerk. Heltai Nándor] . – Kecskemét : Városi Tanács V. B., [1968]. – p.175-188. – A tanulmány teljes szövege

A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre / Kálmán Lajos. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 1999. – 188 p. ; 20 cm. – (Kecskeméti füzetek, ISSN 0865-7068 ; 9.) – Katalógusban

„Az ember alkotásra született” : válogatás dr. Kálmán Lajos munkáiból / [sajtó alá rend. és szerk. Smuta Attila]. – Lakitelek : Antológia Kiadó, 2004. – 287 p. : ill. ; 24 cm – Katalógusban

„Az ember alkotásra született” [hangdok. ] / Kálmán Lajos ; szerk. összeáll. Smuta Attila. – Lakitelek : Antológia, 2004. – 1 CD – Katalógusban

Róla szóló írások:

Tizenöt éve gyűjti a népdalokat Kálmán Lajos zenetanár 
In: Petőfi népe. – 20. évf. 217. sz. (1965. szeptember 15.), p. 4. – A cikk teljes szövege

Megyei művészeti díjasok, 1972 : Dr. Kálmán Lajos / I. M. – Fotó
In: Petőfi népe. – 27. évf. 273. sz. (1972. november 19.), p. 7.  – A cikk teljes szövege

Zenével a zenére nevelnek a kecskeméti óvónőképzőben [Riport] / Ittzés Mihály; Kálmán Lajos
In: Petőfi népe. – 29. évf. 236. sz. (1974. október 9.), p. 5. – A cikk teljes szövege

Aki már az elsőn is részt vett… : Népzenei találkozó – tizedszer. – Fotó
In: Kecskeméti szemle. – (1985. szept)., p. 3. – A cikk teljes szövege

Bepillantás Kecskemét és környéki népdalok világába : a gyűjtők és munkájuk : Dr. Kálmán Lajos népzenekutató, folklórista, népdalgyűjtő munkája. – [Esztergom] : Vitéz J. Tanítók. Főisk., 1994. – 64 fol. : ill., kotta ; 30 cm  – Katalógusban

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ – 1995 – A meghívó teljes szövege

Arcok, vallomások : Kálmán Lajos népzenekutató
In: Köztér. – 2. évf. 2. sz. (1999. febr.), p. 4-5. – A cikk teljes szövege

Meghívó könyvbemutatóra – 1999-09-17 – A meghívó teljes szövege

Kálmán Lajos (1921-1999) halálára. – Fotó
In: Grádics : a Kecskeméti Lapok és az Alföldi Lapok kulturális melléklete. – 3. évf. 13. sz. (1999. nov. 11.), p. 4. – A cikk teljes szövege

Dr. Kálmán Lajos (1921-1999) : [Nekrológ] / Heltai Nándor
In: Petőfi népe. – 54. évf. 263. sz.  (1999. november 11.), p. 2. – A cikk teljes szövege

Népzeneszó : [Int.] / Kálmán Lajos; Birinyi József
In: Zeneszó. – 10. évf. 2. sz. (2000) , p.16-17. – A cikk teljes szövege

Népzenei találkozó Bugacon : Kálmán Lajos karnagy nevét vette fel a népdalkör / Frigyesy Ágnes. – Fotó
In: Szabad föld. – 57. évf. 37. sz. (2001. szept. 14.), p.11. – A cikk teljes szövege

Meghívó dr. Kálmán Lajos kopjafájának állítására – 2001-11-09 – A meghívó teljes szövege

Kálmán Lajos emléke
In: Reformátusok lapja. – 46. évf. 12. sz. (2002. márc. 24.), p. 6. – A cikk teljes szövege

„És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók…” : egy országos vállalkozás város- és népzene-történeti háttérrel / Heltai Nándor. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2003 (Kecskemét : Planéta Ny.). – 232 p. : ill., fekete-fehér ; 24 cm. – Katalógusban

Meghívó könyvbemutatóra – „Az ember alkotásra született…” – Válogatás dr. Kálmán Lajos munkáiból c. kötet és CD-mellékletének bemutatója – 2004-11-08 – A meghívó teljes szövege

Kálmán Lajos hívő pedagógusként nevelt a zene szeretetére
In: magyarkurir.hu. – (2004. december 11.) – A cikk teljes szövege

Búcsú Dr. Kálmán Lajostól / Ittzés Mihály
In: A zenei köznevelés történetéből / Kontra István, Balás Endre . – Kecskemét : Kodály Intézet, 2006. – p.133-135. – A tanulmány teljes szövege

Meghívó a Kálmán Lajos országos népdaléneklési versenyre – 2009 – A meghívó teljes szövege

Kálmán Lajos népzenekutató munkássága
In: Bács-Kiskun megyei értékek 1. / [szerk. Farkas László] . – [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2015. – p. 99. : ill. – Katalógusban
Bács-Kiskun Megyei Értéktárban

Ma történt. 2016. szeptember  25. 95 éve, 1921. szeptember 5-én, Szabadszálláson született Kálmán Lajos zenepedagógus, népzenekutató… – A Hírös Naptár oldalán

Kálmán Lajosról
In: kalmanlajosovoda.hu. – (2019. márc. 26.) – Kálmán Lajos Óvoda oldalán

Megszakítás